Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438
2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararı – Altunhisar Belediyesi
 MECLİS KARAR KAĞIDI:
 Karar Tarihi: 03.06.2016                                                                                       
Karar No: 2016/06
Meclisi teşkil
Edenler.
Meclis Başkan V. : Abdulkadir DAĞTEKİN
Üyeler                   : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN,
Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.
Katılmayan Üyeler: Erdal SARI (Belediye Başkanı), Yaşar KUZUCU.
Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Abdulkadir DAĞTEKİN yaptı ve Haziran ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden gündem dışı Niğde Valisi Sn. Necmeddin KILIÇ’ a Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi konulu teklifin gündeme alınması açık oylama sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklifin Gündemin 6. Maddesinde görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin dördüncü (4.) maddesinde yer alan 11.05.2016 tarih ve 10/74 sayılı Sn. Mahmut EVREN ‘e ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Sağlık Mahallesi Güneş Sokak üzerinde imar planında önceden park olarak ayrılmış olan 40/1 parsel sayılı yer üzerinde park düzenlenmesi ve belirli giderlerinin dilekçe sahibince karşılanması suretiyle uygun ve Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu yere “MAHMUT - FATMA EVREN PARKI” ismi verilerek düzenlenmesi 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlgili yönetmelik doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin altıncı (6.) maddesinde Niğde Valisi Sn. Necmeddin KILIÇ’ a Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 2013/2016 tarihleri arasında Niğde İlimizde Valilik görevini başarıyla yürüten ve Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Sn. Necmeddin KILIÇ’ görev süresince vakur bir Devlet Adamlığı kimliğinin yanı sıra gerek örnek çalışmaları gerekse de Niğde İlimizin tanıtımı ve gelişiminde göstermiş olduğu üstün gayretleri ayrıca adaletli, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı hizmet anlayışla İl ve İlçe halkımızın gönlünde ve yüreğinde yer bulduğunu bu ve benzeri gerekçelerle şahsına Altunhisar İlçemizin hemşehrisi olarak Fahrî hemşehrilik beratının verilmesinin memnuniyet duygusunun yanı sıra yerinde ve uygun olacağını ve kendisini İlçemizin her zaman gönül elçisi olarak göreceğimizi bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. ile 18. Maddesinin (r) bendi doğrultusunda Vali Necmeddin KILIÇ’ a Fahrî Hemşehrilik Beratı verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin yedinci (7.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının coşkulu bir şekilde kutlandığını, Ömerli deresi dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini, zindan vadisi mesire alanında çalışmaların sona gelindiğini, Altunhisar kombine et tesislerinin çevre düzenlemesi ve sıvı atık gibi çalışmalarına devam edildiğini, ot biçme işlerine devam edildiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:30 ‘da son verildi.
Abdulkadir DAĞTEKİN    Yavuz HIRA     Davut MENDİ
Meclis Başkanı         Katip Üye       Katip Üye 
 

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu