Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438
2016/10 SAYILI EKİM YILI MECLİS KARAR TUTANAĞI – Altunhisar Belediyesi
MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 07.10.2016                                 

Karar No:2016/10

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,

Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Davut MENDI, Yaşar KUZUCU

Katılmayan üyeler: Hakan DURUKAN.

Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Ekim ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 21.09.2016 tarih ve 46 sayılı Altunhisar Belediyesi Çevre ve Şehircilik Komisyonu Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediye Meclisimizce 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısında Çevre ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen İlçemiz İstiklal Mahallesi 403, 405, 4632 parsel sayılı alanlarda İmar Genişletme çalışması yapılması hususunun ilgili komisyonca gerekli çalışmaların, görüş ve önerilerin rapor halinde meclise sunulduğunu, Söz konusu yerlerden imar planı dışında kalanların imar planı içerisine alınması, önceden imar uygulaması yapılmış kamu veya özel şahısların Niğde Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 09.01.2008 tarih ve B.12.4.İLM.0.51.00.01-07/12387 Sayılı Yazı içeriğindeki ”İlçemiz İstiklal Mahallesi 4632 parsel sayılı meranın imar planı uygulama sahası içinde kalan ve imar planında gösterildiği şekliyle 257 ada 1,2,3, 258 ada 1, 259 ada 1,2,3, 260 ada 1,2, 261 ada 1,2, 262 ada 1,2,3,4 parsellerin Mera Kanununun geçici 3. Maddesi uyarınca tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil edilmesine ilişkin 14.01.2008 tarihli Valilik Oluruna istinaden kazanılmış haklarının bu gibi var olan diğer yerlerin mer-i mevzuatlara uygun olarak korunması kaydı ile konut alanı olarak hali hazır haritalarının çıkartılarak Belediye Meclisimizce onaylanmasının uygun olacağını bildirdi. Ayrıca ilgili ve yetkili diğer kurumların görüş ve olurlarını takiben Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ve Aynı Kanunun 13, 15, 18. ile 19. Maddeleri doğrultusunda Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilen ilgili komisyon raporu doğrultusunda söz konusu yerlerde imar uygulanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Avukat, Mimar ve Mühendislerin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılması ve Kısmı Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Çalışacak Personellerin Süre Uzatımı ile Kısmi Zamanlı Bir Veteriner Hekim Alımının Görüşülerek Karara Bağlanması.

na geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı norm kadroda boş bulunan ve belediyemizin ihtiyacı olan mevzuatlar dahilinde özellikle küçük kapasiteli kesim hanelerde kısmi zamanlı veteriner hekimin görev yapmasının ilgili yönetmelik gereği olduğu bu doğrultuda gerek kesimhane gerekse belediye veterinerlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli bir Veteriner Hekimin çalıştırılmasının uygun ve kamu yararına olacağını bildirdi. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Belediye Akaryakıt ve LPG istasyonunda görevlendirilmek üzere hizmet satın alımı yöntemi ile çalışmakta olan Makine Teknikeri Mehmet EŞ’ in ilaveten ücret almadan Belediye Akaryakıt İstasyonuna Sorumlu Müdürü Olarak EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı çerçevesinde kontrol ve denetim yapmak üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren 1 yıl süreli kısmi zamanlı hizmet sözleşmesinin uzatılmasına, Diğer Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR’ ın Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin uzatılarak, adı geçen görevlilerin 1 yıl süre ile “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmalarına, Belediye Et Kombine Tesislerinde ve diğer veterinerlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ise yapılan araştırmalar neticesinde ilgili mevzuatlara uygun olduğu belirlenen Veteriner Hekim Necati KALE’ nin ise 2016 yılını Ekim ayını takiben 15 ay süre ile aynı şartlarda ve kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli çalışacak personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve söz konusu sözleşmelerin ise Belediye Başkanınca imzalanması ve aynı doğrultuda Belediyemizce yeni yapılan kesimhane ve diğer veterinerlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli veteriner hekimin çalıştırılması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde yukarıdaki belirlenen şart ve esaslar çerçevesinde ilgili Görevliler ile Belediyemiz arasında 2017 takvim yılı içerisinde 1 yıllık veteriner hekim Sayın Necati KALE’ nin ise 2016 yılı Ekim ayını takiben 15 ay süreli kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi yapılması hususuna, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan Aşağı Mahalle Hamönü Camii ile İstiklal Mahallesi bağlantısı Ömerli Deresi üzerine yapılmakta olan köprüye “ABDÜLHAMİD HAN” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 33 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu tahtında kalan ve büyük başarılara imza atmış devlet yönetimini çok verimli bir şekilde icra etmiş sultan II. Abdülhamid Han’ ın isminin söz konusu köprüde yaşatılmasının neslimize ve geçmişimize sahip çıkılması ve ahde vefa açısından uygun olacağını, yapılmakta olan köprünün yakın çevrelerinde ise Osmanlı dönemine ait medrese kalıntılarının bulunduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu köprüye “ABDÜLHAMİD HAN” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi Meclis Üyeleri Fevzi ACER, Davut MENDİ ve Hali AVŞAR’ ın karşı oylarına karşın diğer üyelerin müsbet oylarıyla OY ÇOKLUĞU ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Çevreyolu aydınlatma çalışmalarına yüklenici firmaca seri bir şekilde devam edildiğini, asfalt çalışmasının birinci bölümünün tamamlandığını, olumsuz hava şartları nedeniyle Yeşilyurt yolu ile Şehit Abdulkadir Tanık Caddesinin ise 2017 takvim yılı içerisinde ikinci kat asfaltının yapılması için ertelendiğini belediyemiz et kombine tesisinde küçük çapta ilave çalışmalarının yapımına devam edildiğini, Hamamönü köprü yapımının son tabliye betonunun döküldüğünü, Ömerli Deresi Taşkın Koruma Proje İhalesinin DSİ Konya Bölge Müdürlüğünce yapıldığını ve yapım ihalesinin 2017 yılında gerçekleşeceğini, ayrıca 4. Etap yoksul grubu 2+1 155+5 adet konutların anahtar teslimatlarının Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı heyetince yapılmaya başlanıldığını, mezar ihtiyacımız için obruk köyünden üç kamyon baza taş temin edildiğini birkaç kamyon daha ilave edileceğini, Şahinyurdu ve Başyayla yaylarımıza küçükbaş hayvanlar için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile birlikte yeni sulama havuzları yapılmaya başlanıldığını ayrıca Meclis Üyesi Davut MENDİ söz aldı. Çiftlik İlçesinde patates ekimi ile ilgili kısıtlama getirildiğine yönelik duyumlar aldığını ilçe topraklarımızın siğil ve benzeri hastalıklar bulaşmadan tedbir alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesini talep etti. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ da son verildi.

          
Erdal SARI           Yavuz HIRA               Davut MENDİ
Meclis Başkanı        Katip Üye               Katip Üye 

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu