Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438
2016/9 EYLÜL AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI – Altunhisar Belediyesi
  Karar Tarihi: 02.09.2016                                
Karar No:2016/09
Meclisi teşkil Edenler.
Belediye Başkanı     : Erdal SARI Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Davut MENDI, Yaşar KUZUCU Katılmayan üyeler: Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması bursa vip escort yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Eylül ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata escort irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi 403, 405, 4632 parsel sayılı alanlarda İmar Genişletme çalışması yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Söz konusu yerlerden imar planı dışında olanların imar planı içerisine alınması, önceden imar uygulaması yapılmış kamu veya özel şahısların Niğde Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 09.01.2008 tarih ve B.12.4.İLM.0.51.00.01-07/12387 Sayılı Yazı içeriğindeki ”İlçemiz İstiklal Mahallesi 4632 parsel sayılı meranın imar planı uygulama sahası içinde kalan ve imar planında gösterildiği şekliyle 257 ada 1,2,3, 258 ada 1, 259 ada 1,2,3, 260 ada 1,2, 261 ada 1,2, 262 ada 1,2,3,4 parsellerin Mera Kanununun geçici 3. Maddesi uyarınca tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil edilmesine ilişkin 14.01.2008 tarihli Valilik Oluruna istinaden kazanılmış haklarının bu gibi var olan diğer yerlerin mer-i mevzuatlara uygun olarak korunması kaydı ile konut alanı olarak hali hazır haritalarının çıkartılarak beylikdüzü genç escort Belediye Meclisimizce onaylanmasının uygun olacağını bildirdi. Ayrıca ilgili ve yetkili diğer kurumların görüş ve olurlarını takiben Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ve Aynı Kanunun 13, 15, 18. ile 19. Maddeleri doğrultusunda Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilerek düzenlenecek ilgili komisyon raporu doğrultusunda Ekim Ayı Meclis toplantısı gündemine alınarak karara bağlanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz istiklal Mahallesi 3572 Parselin kuzeyinde yer alan imar yolunun tadilatı hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Geçmiş yıllarda kişi hak ve hukuku ilerde telafisi mümkün olmayan zarar ve sıkıntıları nazarı dikkate alınmadan yapılan değişikliklerin insani vicdani ve hukuki olmadığı yerinde görülerek söz konusu parsellerde, mevcut yol çevresi ve bağlantılarında imar tadilatının yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklifin 3194 Sayılı İmar Kanunun Kanununun 7, 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ile Aynı Kanunun 10,13,15,17,18 ve 19. Maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c),(u) bentleri doğrultusunda düzenlenmesi ve onaylanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemiz İdari Sınırları içerisinde yer alan Zindan Yaylası Zindan Vadisi Mesire Alanı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi doğrultusunda uygulama yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ataşehir genç escort geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi ““Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır.” Şeklinde belirtilmiş olup bu doğrultuda “KADİM” den beri yaylak olarak kullanılan ancak Belediyemizce 2013 Yılını takiben İlçemiz Zindan Yaylası bölgesinde yapımı gerçekleştirilen Zindan Vadisi Mesire Alanının doğal ve otantik olarak gelişmesi bölgemizin en dikkat çeken cazibe merkezlerinden biri olduğunu ve her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan söz konusu mesire alanını korumak ve mevcut doğallığını bozmadan nesiller boyunca yaşatarak gelecek kuşaklara miras bırakmak, yayla kültürünün devamını sağlamak üzere azami 30m2’ lik doğal taş ve ahşap malzemeden yapılacak yayla evciklerinin müracaat sahiplerine tahsis edilerek tesis edilmesinin Kamu Yararına olacağını ve bölgemizi özellikle doğal olarak zenginleştireceğini ayrıca belediyemizce düzenlenen zindan konağının ise belediye eliyle veya kontrol ve denetiminde beslenme vb. ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmet vermesinin, işletilip, işlettirilmesinin ve bu konuda Encümene yetki verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesinin dinlenme yerlerini düzenleyen hükümleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer İlçemiz Sağlık Mahallesi Ayhan Yazkan Bulvarı Üzerinde hizmet veren Altunhisar Belediyesi Halı Saha Spor Kompleksine Şehit Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Sağlık Mahallesi ada:108 parsel:5’ de kayıtlı Ayhan Yazkan Bulvarı No:3 de kurulu bulunan 1218m2 kullanım alanı halı saha ile birlikte diğer sosyal danatılara sahip olan Belediyemize ait Spor Kompleksine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Karargâhı’nda cuntaya ilk kurşunu sıkan ve darbe girişiminin Millet ve Devlet lehine gidişatını değiştiren, Kahraman Hemşehrimiz ve Şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR’ in tarihe altın harflerle yazılacak isminin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Tüm meclis üyelerince söz konusu teklif coşkuyla ve heyecanla olumlu bir şekilde karşılandı. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu spor kompleksine “ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SPOR TESİSLERİ” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 15 Temmuz 2016 Tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve Devletimiz, Milletimiz ile vatansever polis ve askerimizce püskürtülen Demokrasimizi kesintiye uğratma ve Milli İradeyi yok sayan Darbe girişimini şiddetle kınayarak lanetlediğimizi, Kahraman Şehitlerimize Cenabı Allah’ tan Rahmet ve Gazilerimize ise Acil Şifalar Dilediğimizi, Demokrasimize Sahip Çıkan Aziz Türk Milletimize Meclis Huzurunda Teşekkürlerini Bildirmesinin ardından 08.07.2016 tarihinde 5. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla etkinlerinin Zindan Vadisi Mesire Alanında vatandaşlarımızca yoğun bir katılımla amacına uygun olarak gerçekleştiğini, 21 Temmuz 2016 Tarihinde ilçemizde yapımını talep ettiğimiz Sulama Göleti Kapalı sulama sistemi, Ömerli Deresi taşkın koruma ve regreasyonu ile Hamam Camii bağlantısına Selçuklu mimarisinde köprü yapımı için Bölge Müdürümüz Sayın Birol ÇINAR ile görüşüldüğünü ve taşkın koruma ve köprü proje ihalesinin Ağustos ayında yapıldığını, 28 Temmuz 2016 tarihinde ise Kayseri Karayolları Bölge Müdürümüz Sayın Şenol ALTINOK ile görüşülerek İlçemiz Boğas Mevkiindeki önceden iki kez olumsuz cevap verilen kavşak talebimizin yeniden değerlendirilmesi konusunda müracaatta bulunulduğunu, aynı gün İller Bankası Bölge Müdürü Sayın sönmez ATA ile İlçe Geneline içme suyu ve kanalizasyon harita projesi, hibe boru müracaatlarımızı yaptığımızı ve görüşmelerin olumlu geçtiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntaya ilk kurşunu Ankara Özel Kuvvetler Karargâhında sıkan, darbe girişiminin seyrini millet ve devlet lehine değiştiren ve darbeci grubun başındaki Semih Terzi’yi öldüren Kahraman Hemşehrimiz Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR’ in Kabrine ve Baba Ocağına  01.08.2016 tarihinde İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet ERDEM başta olmak üzere İlçe Protokolü, S.T.K. ları Köy ve Mahalle Muhtarları ve Vatandaşlarımızın katılımı ile topluca Taziye Ziyaretinde Bulunulduğunu, 09.08.2016 tarihinde Niğde Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU’ nun İlçemizi ziyaret ettiğini ve İlçemizle İlgili İstişare toplantısı ve Brifing sunumu yapıldığını, Belediyemizin talepleri doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen Soğuk Hava Deposu ile ilgili olarak içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını, boru ve ekipman desteğinin ise Niğde İl Özel İdaresince karşılandığını, Belediye Et Kombine Tesislerinin Büro yapımının tamamlandığını ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu, eski su deposunun kullanımına son verilerek yeni 500 ton kapasiteli yeni içme suyu depomuzun hizmete sunulduğunu, Çevre yollarımızdaki aydınlatma çalışmalarının tüm hızla sürdürüldüğünü, temizlik ve mezar açma çalışmalarına devam edildiğini, İl Özel İdaresi ile karşılıklı olarak imzaladığımız protokol dahilinde ilçe genelinde asfalt kaplama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sn. Ali ÖZER Meclisimizi ziyaret ederek başarılı çalışmalarımızın devamı için temennilerde bulundu. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

            
Erdal SARI                          Yavuz HIRA                           Davut MENDİ
Meclis Başkanı                         Katip Üye                            Katip Üye 

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu