Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438
İLÇEMİZ – Altunhisar Belediyesi

Altunhisar Nüfusu

3218

Nüfus

1577

Erkek Nüfusu

1641

Kadın Nüfusu


Altunhisar İlçesi :

İç Anadolu Bölgesi’nde, Niğde İli’ne bağlı bir ilçe olan Altunhisar, kuzeyinde Aksaray, batısında Konya ili Ereğli ilçesi, güneyinde Bor ilçesi, kuzeydoğusunda Çiftlik ilçesi ve güneydoğusunda da Niğde Merkez ilçesi ile çevrilidir. İlçenin kuzeyi Melendiz Dağlarının uzantıları ile engebelenmiş olup, güneyi yer yer meyilli ovalarla kaplıdır. İlçe toprakları Melendiz Dağlarından kaynaklanan küçük akarsularla sulanmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.050 m.dir. İl merkezine 35 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 581 km2 olup, toplam nüfusu 13.350' dir.
İlçenin doğal bitki örtüsü step bir görünüme sahiptir. Daha çok bahar aylarında canlanan gelincik, papatya, gevenotu, sarıçiçek, sığırkuyruğu, atkuyruğu, otlak ayrığı, bromlar, korunga, taş yoncası, sarıdiken, ve kangal gibi bozkır bitkileri ile birlikte dağlık yerlerde meşe ve yabani badem ağaçları vardır.
İlçede İç Anadolu Bölgesi’nin karakteristik özelliği olan karasal iklim hüküm sürmektedir.Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklindedir.

 

İLÇENİN TARİHİ :

Altunhisar’ın Eskiçağ tarihine ait yeterli bilgi bulunmamakla birlikte yörede arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapılmamıştır. Niğde yöresi tarihinin Neolitik Döneme (MÖ.7250-5500) kadar indiği göz önüne alınırsa, Altunhisar’ın da 35 km. uzaklıktaki il merkezi ile aynı tarihi paylaştığı sanılmaktadır. Ayrıca Hasan Dağı tepelerinden birinin üzerindeki Argos (Keçikalesi) da yörenin eski bir tarihi olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre Altunhisar yöresi Hitit döneminden sonra Med, Pers, Makedonya, Pergamon Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşime açık olmuştur. Roma Dönemine ait Tyana (Kemerhisar) daki Roma yerleşimi henüz tamamı ile ortaya çıkarılamamıştır. Bu nedenle de Altunhisar’ın Roma döneminde önemli bir merkez olduğu sanılmaktadır. Bizans döneminde yörede kilise ve manastırlar yapılmıştır.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah zamanında Konya ve Niğde illeri ile birlikte burası da Selçuklu egemenliğine girmiştir. Bu dönemde ismi önce Anduğu ve sonra da Ortaköy olmuştur. Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Niğde ili ile birlikte Altunhisar da Karamanoğulları Beyliğinin idaresine geçmiştir. Karamanoğlu İbrahim Bey topraklarını oğulları ve akrabaları arasında bölüştürürken Anduğu’yu İsmail Bey’e vermiştir .Nitekim ilçedeki Karamanoğlu Yakup Bey’e ait bir cami,caminin yanı başındaki çeşme bunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında, 1471’de Niğde ile birlikte burası da Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.

Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde Bor’dan Aksaray’a giderken geçtiği Ortaköy’den “Bir vasii ve mahsuda ova olup; bağ, bahçe, cami, mescit ile areste mamur bir kazadır. Bu karyeye bağlı 36 pare nahiye ve köyleri vardır” diye buradan söz etmiştir. Ayrıca 1732 tarihli bir fermandan Sefer-i Hümayun için Niğde sancağından istenen 150 devenin % 5’i Anduğu kazası tarafından sağlandığını öğreniyoruz.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1928’de nahiye olan Altunhisar’ın Ortaköy olan ismi 1956’da Altınhisar olarak değiştirilmiş, 1991 yılında ise ALTUNHİSAR ismi ile  NİĞDE’ ye bağlı ilçe konumuna getirilmiştir

 

EKONOMİK YAPI :

İlçenin ekonomik hayatı genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır.İlçede sanayi yok denecek kadar azdır. İlçenin başlıca geçim kaynakları şunlardır;
          

Tarım:

Köy ve kasabalarda yaşayan halkın pek çoğu buğday ve arpa yetiştirir.Patates, şekerpancarı ve baklagiller ilçede yetişen diğer ürünlerdir.Bazı yörelerde bağcılık ve meyvecilik yapılır. Başlıca yetişen meyveler;elma,ceviz ve bademdir.Halk yetiştirilen ürünlerin bir kısmını kendi tüketmektedir. İhtiyaç fazlasını da pazarlamaktadır.İlçede tarım modern şekilde yapılmaktadır.İlçede çok uluslu ve yerli şirketlerce 5.000dönüm dikilmiş ve verim alınmaya başlanmış, 5.000 dönüm ise dikime hazırlanan bahçecilik en modern şekilde ve organik tarıma geçiş aşamalı olarak  yapılmaktadır. Üretilen elma, nektarin, kiraz, erik ve diğer meyveler ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Halkın büyük bölümü gelir kaynağını bu şirketlerde yapılan işçilikten sağlamaktadır.

Hayvancılık:

Hayvancılık ilçenin geçim kaynaklarından başlıcasıdır. Beslenen hayvanların etinden, sütünden, yününden ve gücünden faydalanılmaktadır.Yeterli derecede mera bulunduğundan ilçe hayvancılık bakımından verimlidir.Yetiştirilen küçükbaş hayvanlar: koyun ve keçidir.İlçede genellikle yerli ırk inekler yetiştirilmektedir.Son yıllarda kültür ırklarla verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Endüstri:

İlçede sanayi kuruluşu yok denecek kadar az olmakla birlikte altı yapısı tamamen hazırlanarak inşaat aşamasına getirilmiş “Altunhisar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi” kurulmuştur. İlçe merkezinde 40-60 kişilik iş istihdamı sağlayacak tekstil atölye kurdurma girişimlerine başlanılmıştır.İlçede ve Yakacık Kasabasında un fabrikaları bulunmaktadır. İlçemizde Halkın büyük oranda ihtiyacını karşılayacak yeni marketler açılmıştır.
          

El Sanatları:

İlçede ve çevresinde en yaygın el sanatı halıcılıktır. İlçe , köy ve kasabalarında halıcılık Halk Eğitim Müdürlüğü desteği ile yeterince gelişmiştir. Yurt dışına ihracat yapan şirketlerin halıları dokunarak , halkın ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır. Şirketlerin parayı geç ödemeleri ve düzgün malzeme vermemeleri nedeniyle atölye halıcılığı da yok olmaya yüz tutmuştur.

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu