Yazar: Altunhisar Admin

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.12.2018                                                                                                 

Karar No: 2018/11

ARALIK

Meclisi teşkil

Edenler.

 Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Çömlekçi Köyü Muhtarlığının 07.11.2018 Tarih ve 2018/74 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere belediyemiz Makine Parkı günden güne yenilenmiş ve gerek Belediye öz kaynakları, gerekse de hibe yöntemiyle kazandırılan sıfır km araç, gereç vb. iş makinaları ile güçlendirildiğini ve güçlendirilmeye de devam edileceğini diğer taraftan makine parkımızda atıl durumda kalan trafikten çekme belgeli yıkama sistemi faal durumda olan 51 DC 949 plaka sayılı 1985 model Fiat 50NC marka 1 adet Cenaze Yıkama aracının modern yıkama aracımızın makine parkımıza kazandırılmasını takiben söz konusu aracın atıl durumda kalmaması için KAMU YARARI gözetilerek Çömlekçi Köyü Muhtarlığına bedelsiz tahsisinin veya düşük bir bedelle satılmasının uygun olacağını ve bu doğrultuda söz konusu araçların tahsisi veya satışının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b-d) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde cenaze yıkama aracının talep eden Çömlekçi Köyü Muhtarlığımıza amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Yirmi (20) TL bedelle satılması hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 11891 Sayılı Yazısının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.

2000 yılında yıllarda Belediyemiz Akaryakıt İstasyonunun kuruluşu aşamasında İlçemiz İstiklal Mahallesi 204 ada 1 parsel sayılı 3.252,24m2 taşınmazın imar planında ticari alana dönüştürülmeden konut alanı üzerine yapılmasından kaynaklanan aksaklık nedeni ile belediyemizin çeşitli gayrimenkullerine karşılık ilgili kuruma yapmış olduğumuz sulh ve uzlaşma tekliflerinden şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alınamadığını,söz konusu yerle ilgili belediyemiz hakkında Bor Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/182 Esas Sayılı geri alım davasının devam ettiğini bu doğrultuda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yaptığımız girişim ve yazışmalar neticesinde Belediyemizce İlgili Kuruma ödenmesi için tahakkuk ettirilen takriben 513 Bin Türk Lirası’nın %10 peşin geri kalanı 60 ay vade ile 3 er aylık taksitlere bölünmesi ve söz konusu ödemelerin ise her üç ayda bir ödenmek kaydı ile teklif edeceğimizi söz konusu 3’er aylık taksitlerin 2 defa üst üste ödenmemesi halinde ilgili kurumca geri alım davasının yeniden başlatılması teklifimizin ilgili kurumca uygun görülmesi halinde SULHNAME hazırlanmak suretiyle taahhüt edeceğimizi bu doğrultuda Belediye Başkanına borçlanmaya ilişkin yetki verilmesini, söz konusu yetki ile birlikte sulhname ve TAAHHÜTNAME’ nin imza edilmesini takiben ise ilgili Milli Emlak kurumunca davadan vaz geçirilerek uzun yıllardır süre gelen bu sorunun ancak bu yöntemle çözüleceğini bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde teklif edilen şekli ile TAAHHÜTNAME VE SULHNAME imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) Bendi Doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Belediyemizce 50 adet ahşap bank satın alınmak suretiyle İlçemizin muhtelif noktalarına dağıtımının yapıldığını çevreyolu tümsek camii türbe yolu bağlantısı ile eski sağlık ocağı Karaağıl bağlantısı için Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğünden tarımsal alt geçit yapımı için resmi yazı ile talepte bulunduğumuzu ve uzman ekiplerce yerinde inceleme yapıldığını söz konusu yerlerde kot farkının sıfıra yakın olması nedeniyle yazılı talebimize olumsuz yanıt verildiğini ancak ilgili kurumun 51-52kk karayolu ağında ve kendi projelerinde ve sorumluluk sahasında mevcut olan tümsek camii inişi ile eski sağlık ocağı bağlantısı orta kesimlerinde kalan eski yazıhanelerden iniş bağlantı noktasına mağduriyetin önlenmesi için önceden planlanan yere dönel kavşak yapılması için yazılı talepte bulunduğumuzu ,kapalı garajın son tabla betonunun atıldığını ve diğer çalışmaların takip edildiğini, belediyemiz öz kaynakları ile (DMO) devlet malzeme ofisi aracılığı ile aldığımız panelvan aracın cenaze yıkama için Kayseri İlinde iç yıkama dizaynı yapılarak belediyemizce teslim alınarak hizmete hazır hale getirildiğini ayrıca gezici (mobil) sosyal hizmet aracı için Kayseri İlinde araştırma yapıldığını böyle bir aracın belediyemize kazandırmak istediğimizi, belediye değirmeni ile ilgili bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen rutubet ve diğer sorunların tamamen giderildiğini, 22 – 23 Kasım 2018 tarihi Perşembe ve Cuma Günleri Ankara İline gidilerek kesimhanenin yerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınması, Akaryakıt İstasyonunun yerinin ise çözüme kavuşturulması ayrıca boş bulunan İlçemize bir kaymakam atanması için Niğde Ak Parti Milletvekillerimiz Sayın Yavuz ERGUN ve Sayın Selim GÜLTEKİN ile ayrı ayrı görüşüldüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetki alanında kalan söz konusu yazılı taleplerimiz için olumlu bir gelişme olduğunu ve sürecin uygulamaya geçtiğini ilçemizde greyder ve kazıcı yükleyici iş makinası kursu açılması için halk eğitim merkezi müdürlüğü ile irtibata geçildiğini bildirdi. Belediyemizce naylon poşetler ile ambalaj atıklarına karşın Sıfır Atık Projesi kapsamında 5- bin adet doğal Pazar çantası sipariş ettiğimizi bu çantaların yaklaşık 14 bin liralık bedelin 7 bin Tl sini Niğçevsan şirketi sahibi Mehmet Yılmaz tarafından belediyemize bağış olarak yatırılacağını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

 

            

                 Erdal SARI       Yavuz HIRA     Davut MENDİ
               Meclis Başkanı     Katip Üye      Katip Üye

Cenaze/Taziye

İlçemiz Orta Mahalle Sakinlerinden Merhum Dede POLAT Oğlu Mehmet POLAT Vefat etmiştir. Cenazesi 01 Aralık 2018 Cumartesi Günü İkindi Namazını Müteakiben İlçemiz Merkez Çarşı Camiinden Kaldırıldı.

Merhuma Cenab-ı Allah’tan Rahmet Kederli Ailesi Başta Olmak Üzere Yakınları ve Tüm Sevenlerine Sabr-ı Cemil Niyaz Ederiz.

“ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI”

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Aralık 2018 Tarihi Cuma Günü Yapılacak

2018 yılı Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı 07.12.2018 Cuma günü saat 09:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Aşağıda Yazılı Gündem Maddeleri İle Halka Açık Olarak yapılacaktır.

 

GÜNDEM   :

1- Yoklama
2- Açılış konuşması ve saygı duruşu.
3- Bir önceki kararın meclise okunması.
4- Çömlekçi Köyü Muhtarlığının 07.11.2018 Tarih ve 2018/74 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanması.
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 11891 Sayılı Yazısının Görüşülerek Karara Bağlanması.
6- Dilek ve temenniler.
Kapanış.

Altunhisar Belediyesi Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Araç Alımı Yapıldı.

Belediyemiz  öz kaynakları ile Cenaze Yıkama ve Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere  DMO aracılığı ile 1 adet 2018 Model 0 km Araç Alımı Yapıldı. Belediye Başkanı Erdal SARI  ” Peşin ve sıfır kilometre olarak satın alınan ve teknik şartnamesine uygun olarak iç dizaynı gerçekleştirilen Modern Cenaze Yıkama ve Hizmet aracımız halkımızın istifadesine sunulmuştur. Rabbim ihtiyaç etmesin eksikliğini de göstermesin İnşallah. Emeği geçen herkese Yürekten Teşekkür Ederim” dedi.

 

İlçemiz Barbaros İlköğretim Okulu 2/A Sınıfından ‘Farkındalık’ Yaratan Etkinlik.

İlçemiz Barbaros İlköğretim Okulu 2/A Sınıfından ‘Farkındalık’ Yaratan Etkinlik.

İlçemiz Barbaros İlköğretim  Okulu 2/A Sınıfı Öğretmeni  Sibel FİLİKÇİ’ nin Koordinesinde Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Konusunda Farkındalık oluşturmak adına atık maddelerden Öğrenci, Veli ve Öğretmen Üçgeninde tasarlanan kostümler ve elbiseler minik öğrenciler tarafından defile ile sergilendi. 1. 2. ve 3. seçilen öğrencilere madalya ve hediye ile ödüllendirilirken projeye katılım sağlayan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Öğretmen Sibel Filikçi “Kostüm tasarımında birincimiz Murat ikincimiz Tuğra üçüncümüz Hikmet oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve geri dönüşüm defilemize katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi. 

 

 

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun…

Dünyaya Teşrifleriyle Ölüme Hayat, Zulme Adalet, Cehalete Bilgi, Vahşete Merhamet, Düşmanlığa Barış Olan, Karanlıklar İçerisinde Kaybolmuş İnsanlığın Onun Rehberliğiyle Yeniden Yolunu Bulan, Dünyanın Karmaşasında Katılaşan Kalpleri Şevkat Pınarlarıyla Yıkayarak Yumuşatan Efendiler Efendisi, İslam’ın Son Peygamberi Muhammed Mustafa Resullahın (S.A.S) 1440. Doğum Yıl Dönümüne Rastlayan Mübarek Mevlid Kandilimizi Yürekten kutlar Tüm Müslüman Âlemine Hayırlara Vesile Olmasını Yüce Rabbim’ den Niyaz ederim. Selam ve Dua ile

 Erdal SARI 
Altunhisar İlçe Belediye Başkanı