img
Admin 02 Aralık 2017

2016/11 Sayılı Kasım Ayı Meclis Karar Tutanağı

MECLİS KARAR KAĞIDI

 Karar Tarihi :04.11.2016                                                                                        Karar No : 2016/11

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı   : Erdal SARI

Üyeler                        : Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR.

Katılmayan üyeler : Kerim ARIÖZ, Yaşar KUZUCU.

Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin eskort diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Kasım ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben bayan escort ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Haştır Mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait 3892 ve 3893 parsel sayılı yerlerin şartlı satışının gündeme alınmasını teklif etti. Söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem dışı teklifin 4. Gündem Maddesinde bayan escort görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek Gündem Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz Haştır Mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait 3892 ve 3893 parsel sayılı yerlerin şartlı satışının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır Mevkiinde bulunan parsel: 3892’ de kayıtlı 4100 m2 ve parsel:3893’ de kayıtlı 5000 m2 yüzölçümlü taşınmazların tarıma elverişli olmaması nedeniyle istihdam sağlayacak, İlçe ekonomisine iş ve hizmet istihdamı sağlayacak özellikle hasat sezonu dışında çiftçimizin emeği ve alın terini yerinde değerlendirecek tarımsal amaçlı soğuk hava deposu, paketleme, tasnif, işleme, entegre tesisi vb. tarımsal üretim, pazarlama ve düzenli sevkiyatı destekleyecek tesislerin kurulması şartı ile kamu yararı oluşturacak şekilde ilgili Kanun ve mevzuatlar doğrultusunda satışının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu taşınmazların tapu kaydına şerh düşülerek şartlı olarak satılması ve Belediye Encümene yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer kadıköy genç escort maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 2017 mali yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve 26/08/2016 tarih ve 41 sayılı belediye Encümeni kararı ile Plan Bütçe Komisyonunca da görüşülerek kabul edilen 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yıl tahmini Bütçesi Meclis Başkanı tarafından Meclise tevdi edildiği şekliyle;

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TAHMİNİ             :

  1. VERGİ GELİRLERİ :   348.144,00TL
  2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 6.430.064,00TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER        :   767.306,00TL

05- DİĞER GELİRLER                                                                    : 1.775.003,00TL

06- SERMAYE GELİRLERİ                                                             :   179.483,00TL

       TOPLAM: 9.500.000,00TL

2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇE TAHMİNİ            :

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                  

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                 : 1.099.150,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER         :   123.202,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        : 1.636.579,00TL

04- FAİZ GİDERLERİ                                                                            :  22.500,00TL

05- CARİ TRANSFERLER                                                              :     78.873,00TL

06- SERMAYE GİDERLERİ                                                            :   424.500,00TL

09- YEDEK ÖDENEKLER                                                               :   515.714,00TL

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                      

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                      :   261.575,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.        :     49.250,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        : 5.288.657,00TL

       TOPLAM: 9.500.000,00TL

2017 yılı tahmini gider bütçesi 9.500.000,00TL, 2017 yılı tahmini gelir bütçesi 9.500.000,00TL tespit edilerek bütçe denkliği sağlanmış olup, İzleyen 1. yıl tahmini bütçesinin 10.450.002,00TL, İzleyen 2. yıl tahmini bütçesinin 11.495.010,00TL olarak uygulanması açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri gereğince belediye meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin altıncı (6.) maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince Harç ve tarifelerin belirlenmesine geçildi;

2017 MALİ YILINDA UYGULANACAK BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFE CETVELLERİ

MADDE A)- İLAN VE REKLAM VERGİSİ:

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 80 70 60 50
Cadde 20 100 80 70 60 50
Sokak 20 100 60 50 40 35
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 30 25 20 15
Diğer 8 40 30 25 20 15
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 8 7 6 5
Cadde 2 10 8 7 6 5
Sokak 2 10 7 6 5 4
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 115 100 90 50
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 110 90 70 40
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,19 0,14 0,09 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50 0,39 0,25 0,14 0,08

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda en alt limitinden tahakkuk ettirilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 MADDE B)- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar 5 100 70 62 54 38
51 m²-150 m² arası 5 100 75 65 55 40
151 m²-300 m² arası 5 100 80 68 60 45
301 m²’den yukarı 5 100 85 70 65 50
4 yıldızlı otelde 5 100 90 80 75 65
5 yıldızlı otelde 5 100 95 85 80 75
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 15 10 8 5
26 m²-50 m² arası 5 100 20 15 10 7
51 m²-100 m² arası 5 100 25 20 15 10
101 m²-200 m² arası 5 100 35 25 20 15
201 m²’den yukarı 5 100 40 30 25 20

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 MADDE C)- TAŞIT VE RUHSAT HARÇLARI :

Belediye Kepçesinin 1 saat süre için kiralanması KDV dahil 100 (yüz) TL., Belediye Kompresörünün 1 saat süre için kiralanmasında KDV dahil 50 (elli) TL., Kamyonun Niğde il merkezine gidiş- geliş KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL., Altunhisar-Bor ilçe merkezi arası ise KDV dahil 200 (ikiyüz) TL., Greyderin ise iş sahası gidiş güzergahı süresi kiralayana ait olmak üzere KDV dahil saat başı 180(yüzseksen)TL., Cenaze nakil hizmetlerinde ise nakil aracının il sınırları içerisinde ücretsiz, il sınırları dışında ise Encümen Kararı doğrultusunda yakıt artı şoför yolluğu karşılığında görevlendirilmesine il dışı diğer kiralamalarda ise günün şartlarına göre bu fiyatları artırmak ve eksiltmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Belediye Kamyonlarımızın Şehir içi meskun mahal içerisinde kiralanmasında KDV dahil 100 (yüz) TL, idari sınırları içerisinde kiralanmasında KDV dahil 150 (yüzelli) TL., Kanal açma aracı (KUKA) ile 25 km ye kadar olan mesafelerde 200 (ikiyüz) TL., her ayrı ilave depo sıvı atık için ise ayrı 100 (yüz) TL. ilave edilmesine, İlçe Merkezindeki hayvansal atıkların (gübrelerin) İlçe merkezi dışındaki çiftlik, tarla vb. yerlere gübre sahibinin talebi halinde 200 (ikiyüz) TL. karşılığında ihtiyaç sahiplerine satılmasına, çeşitli ilan ve uyarılara rağmen çevreyi kirleten sinek böcek ve koku üreten bu tür atıkların belediyemizce 200 (ikiyüz) TL. bedeli mukabilinde resen kaldırılmasına ayrıca çevre, zabıta ve kabahatler kanunu çerçevesinde gerekli ceza-i müeyyidelerin uygulanmasına,

            Belediye traktörlerinin Şehir içi meskûn mahal içerisinde kiralanmasında 50 (elli) TL. meskun mahal dışı kiralanmasında 60 (altmış) TL., Köy Tüzel kişiliğine dönüşen yerleşkelerdeki müracaat sahiplerinden Tapu v.b. iş ve işlemlerinde belediyemizce verilecek emlak bildirim örneklerinin her çıktısı için 10 (on) TL. hizmet geliri ücreti alınmasına, 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesinin (f) Bendi doğrultusunda Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

            İlçenin ekonomik ve mahalli imkânları göz önünde bulundurularak şehir içi 2017 yılı birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yolcu taşıma tarifeleri ile, durak ve ruhsat harçları ise

            Şehir içi yolcu taşıma                                             1,00 TL

            Bedensel ve Zihinsel Engellilere                               % 50 indirimli

Otobüs ücretinin Öğrencilerden                               % 50 indirimli

            Ticari Taksi Ücretleri  için Niğde İl Merkezi Taksimetre ücretleri esas alınacak

            Kooperatif araçlarının aylık işgal durak harcı araç başına 100.00TL

            Ticari araç yıllık ruhsat harçları ve servis izin belgeleri :

            Otobüs – Kamyon                                                        100.00TL

            Minibüs                                                                           75.00TL

            Ticari ve dolmuş taksi Ruhsat Harçlarının ise                50.00TL

            Olarak tahsil edilmesi akaryakıt ve diğer girdilerde olağanüstü bir artış olması halinde düzenlemelerin tekrar meclis gündemine getirilmesi, Gazi ve 1. derecede şehit yakınlarından ücret alınmaması, belediye otobüs terminaline akıcılık sağlanması amacıyla giriş çıkış yapan otobüslerden 2 TL gibi sembolik bir ücret alınması hususları yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu harç ve tarifelerin yukarıda belirlenen şekliyle uygulanması hususuna oy birliği ile karar verildi.

MADDE D)- İÇME SUYU ÜCRETLERİ:

Ön ödemeli akıllı sayaç ile içme suyu abonesi olacaklardan 15,00 (onbeş) TL. hizmet geliri tahsil edilmesine, sayaçsız konut abonelerinden sayaç taktırma cihetine gidilmesine, buna rağmen sayaç taktırmayan abonelerden aylık 50TL+KDV ticari olanlardan ise 100,00TL+KDV ücret tahsil edilmesi, kaçak su kullananlardan 300TL+KDV ücret tahsil edilmesi ve idari ceza uygulanmasına ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, çeşitli nedenlerle içme suyu kapanan abonelerden 10 (on) TL. açma kapama bedeli alınmasına ve resen ön ödemeli sayaç taktırılmasına ayrıca Şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilerimiz ile % 50 ve üzerinde Hastane raporu ile bedensel ve zihinsel rahatsızlığı tespit edilen abonelere ise içme suyu bedelinden %50 oranında indirim yapılarak tahsilat yapılmasına, konut ve işyeri içme suyu abonelerinden su bedeli olarak 1 ton karşılığında Plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan maliyet hesapları doğrultusunda 1,90TL ücret alınmasına, ayrıca bahçe içlerinde yazlık ev olarak abone olup aylık 20 tonun üzerinde su tüketenler ile Şantiye abonelerinden ise normal tarifenin beş (5) katı oranında ücret tahsil edilmesi hususları açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde Söz konusu teklifler Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE E)- SULAMA SUYU ÜCRETLERİ:

Hububatlar, ekin, bağ ve bahçelerin sulanmasında cazibeli suyun saatinin (ıskasuyu) 12,00TL, İlçemiz Bayatönü mevkiindeki kuyu 18,00TL, Celemedin Kuyusu Basınçlı 18,00TL Basınçsız 15,00TL, Mezarlık Yolu Kumyol Kuyusu Basınçlı 12,00TL - Basınçsız 10,00TL Olarak tarifenin belirlenmesi ayrıca sulamanın kapalı sisteme dönüşmesini takiben encümene, düzenleme yetkisi verilmesi hususu yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve teklif Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE F)- DÜĞÜN SALONU İLE DİĞER LOJMAN VE İŞYERLERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Düğün ve Toplantı Salonumuzun Belediyemizce hizmeti halinde Servis olmadan salon ücretinin 300 (Üçyüz) TL., belediyece personel görevlendirilmesi halinde 350 (üçyüzelli) TL., Resmi Kurumların kiralaması halinde %50 oranında indirim yapılmasına, kısa süreli yemek vb. etkinliklerde ise 100 (yüz) TL., Okul v.b. Kamu yararına yapılan toplantılarda ise bedelsiz tahsis edilmesi, belediyemizce söz konusu salonun kiraya verilmesi halinde belediye ve resmi kurum toplantı ve etkinliklerinin bedelsiz ve ikramların belediye için %50 oranında indirimli olması, kooperatif, birlik, STK, siyasi partiler dernek vb. etkinliklerde ise bedellerin müstecirin insiyatifine bırakılmasına ayrıca Belediye Tüzel kişiliğindeki kiralık lojman ve işyerlerinin kira ücretlerinin yıllık tefe-üfe ortalamasında arttırılması hususları müzakere edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE G)- DEĞİRMEN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ :

            Belediye değirmeninde un öğütme ve kırma kg başı ücretleri

            Un öğütme     10 Krş

            Kırma ise        8 Krş

            Olarak belirlenmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE H)- KANTAR ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Kantarındaki tartı işlemlerinde alınacak ücretler,

            Otomobil, Taksi, Kamyonet               5,00TL

            Traktör, Küçük Kamyon                    5,00TL

            Büyük Kamyon (Kırkayak)              10,00TL

           Tır                                                     10,00TL

 

Olarak tarife belirlenmesi çeşitli nedenlerle kantar ücretini ödemeden giden araç plakası ve sürücüleri kayıt edilerek 10 katı oranında tahakkuk yapılarak tahsil edilmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE I)- BELEDİYE ET KESİMHANE TESİSLERİ KESİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

            Küçükbaş Hayvan Kesimi                 : 15 (onbeş) TL.

Büyükbaş Hayvan Kesimi                 : 75 (yetmişbeş) TL.

Kurban ve adak Kesimi Büyükbaş    : 150 (yüzelli) TL.

Kurban ve adak Kesimi Küçükbaş    : 30 (otuz) TL.

Olarak belirlenmesi kesimhane ile ilgili diğer iş ve işlemler ayrıca ilgili kanun ve mevzuatlar hükümleri doğrultusunda işletilmesi, kiralanması vb. konusunda Belediye encümenine yetki verilmesi hususu müzakere edilerek söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

MADDE İ)- İŞGAL HARCI:

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2,26 2,09 1,80 1,16
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2,25 1,22 1,75 1,10
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 3,90 3,15 2,85 2,05
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,58 0,64 0,46
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 2,08 1,80 1,25 0,90

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

MADDE J)- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 145 120 105 70
26 m²-100 m² arası 20 800 175 143 115 92
101 m²-250 m² arası 20 800 200 172 142 115
251 m²-500 m² arası 20 800 255 210 172 142
501 m²’den yukarı 20 800 340 285 227 172

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE K)- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher msinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 1,00 0,80 0,58 0,40
26 m²-100 m² arası 0,10 1 1,00 0,92 0,80 0,58
101 m²-250 m² arası 0,10 1 1,00 0,95 0,85 0,63
251 m²-500 m² arası 0,10 1 1,00 1,00 0,92 0,70
501 m²’den yukarı 0,10 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE L)- MEZARLIK VE BELEDİYE TASARRUFUNDA KALAN YERLERİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ:

Belediyemiz tarafından İlçemiz Mezarlığı içerisinde mezar kazılması, mezar kapak taşı ve diğer giderleri dâhil olmak üzere toplam mezar ücretinin 300 (üçyüz) TL. olarak belirlenmesi, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olanlardan ve fakir ilmühaberi ibraz edenlerden mezar bedeli alınmaması ayrıca aile mezarlığı yapacak müracaat sahiplerinin Fen Memurunun incelemesini takiben uygun olanlara Encümen Kararı doğrultusunda her metrekare için 35,00 (otuzbeş) TL. karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi Doğrultusunda Belediye tasarrufunda olan diğer yerler ile ilgili olarak toplam 30 (otuz) yılı geçmemek kaydı ile mezarlık için ise süresiz izin verilmesine ayrıca Belediyenin bilgisi dışında gelişi güzel aile mezarlığı yapılmaması izinsiz yapılanlara ise gerekli idari işlemlerin uygulanması ayrıca dinlenme yerleri için ise 02.09.2016 tarih ve 2016/09 Sayılı Meclis kararının 6. Gündem Maddesine uyulmak kaydı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE M)- DİĞER HARÇ VE TARİFELER:

Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince, diğer harçların Bakanlar kurulu kararınca belirlenen en alt sınırın uygulanması hususu müzakere edilerek İlçemizin kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunması ve gelişmesine katkı sağlanması göz önünde bulundurularak açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde tahsil edilecek ücretlerde en alt sınırın uygulanması hususuna Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

2017 Mali Yılında uygulanacak harç ve tarifelerdeki cetvellerin tümü üzerinde Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (f) maddesi gereğince teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

GRUPLAR
1. GRUP 2. GRUP 3.GRUP 4.GRUP
ATATÜRK BULVARI HIDIR KAHVECİ SOKAK SÜLLÜ ERCAN SOKAK ALTINTAŞ KÜME EVLERİ
YEŞİLYURT CADDESİ KASAPOĞLU SOKAK ŞEHİT OSMAN ALTUĞ SOKAK BOĞAS KÜME EVLERİ
ŞEHİT ABDULKADİR TANIK CADDESİ KÜLTÜR SOKAK BEZİRHANE SOKAK 1.KÜME EVLERİ
HÜKÜMET CADDESİ BAYRAMGAZİ SOKAK G.MAHMUT MÜLAZIMOĞLU SOKAK 3.KÜME EVLERİ
Ş.GÜRBÜZ KİRAZCI SOKAK MEHMET ARIÖZ SOKAK HASAN FEHMİ SOKAK BAYATÖNÜ KÜME EVLERİ
CUMHURİYET MEYDANI ŞEHİT ADEM DÖNEN SOKAK KALAYCI SOKAK 2.KÜME EVLERİ
ÇARŞI SOKAK TAHİRİ SOKAK KASAPOĞLU SOKAK GÖLEK ARASI KÜME EVLERİ
ALTINYURT CADDESİ TALAT OĞUZ SOKAK SARAY SOKAK KIR KÜME EVLERİ
AYHAN ŞAHENK CADDESİ GÜL SOKAK ULUDAĞ SOKAK KIZILYER KÜME EVLERİ
AYHAN YAZKAN BULVARI KARDELEN SOKAK UMUT SOKAK KORU KÜME EVLERİ
YAŞAR KOPAN CADDESİ VAHAP OKAY SOKAK BALLI SOKAK MEZARLIK YOLU KÜME EVLERİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ AY SOKAK BUĞDAY SOKAK TEKKEBAĞ SOKAK
AKYOKUŞ SOKAK CAN SOKAK DEFNE SOKAK YEŞİLDERE SOKAK
HASTANE CADDESİ DİK SOKAK ELİF SOKAK KURŞUNLU SOKAK
SANAYİ CADDESİ ESEN SOKAK ELMA SOKAK BARBOROS KÜME EVLERİ
  KAZIM KARTAL SOKAK LALE SOKAK GÖKTAŞ SOKAK
  OKUL SOKAK MENEKŞE SOKAK ÖZDEMİR SOKAK
  SAĞLIK SOKAK NERGİZ SOKAK ŞEHİT MURAT AKAR SOKAK
  TARIM SOKAK PAPATYA SOKAK TAHTALI CAMİİ SOKAK
  YILDIZ SOKAK PARK SOKAK GÜNEŞ SOKAK
  AHMET DOYGUN SOKAK RÜZGAR SOKAK KARANFİL SOKAK
  CAMİİ SOKAK SAKİN SOKAK KİRAZ SOKAK
  SIHHATLİ SOKAK SAYGIN SOKAK  
  ÜST SOKAK REYHAN SOKAK  
  MERCAN SOKAK SÜMBÜL SOKAK  
  HAMAM SOKAK YATAY SOKAK  
    ZAMBAK SOKAK  
       

 

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Üyeleri ile ihtisas Komisyonlarının huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı. Bütçe Kanunu ile belirlenen göstergeler üzerinden Belediye Başkanının günlük bürüt ödeneğinin 3/1 oranının üst seviyesini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz konusu teklif yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan Aynı Kanunun 51 ve 52. maddelerinde belirtilen Zabıta ve İtfaiye görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan müzakereler neticesinde Zabıta ve itfaiye görevlilerine Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırı geçmemek kaydı ile fazla mesai ücreti verilmesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan 2017 Takvim Yılı İçerisinde İş Kurumuna kayıtlı olan işsizlerden toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde Mevsimlik İşçi ayrıca aynı yıl içerisinde hizmet satın alma yöntemi ile toplam on (10) işçi personelin çalıştırılmasının görüşülerek karara bağlanması. Söz Talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı özellikle yaz sezonunda Sulama (ıska) Suları ile park, bahçe, mezarlık, yol düzenleme ve iş ocağı benzeri Belediye Hizmetlerinde artış görüldüğü söz konusu hizmetlerde aksama yaşanmaması için 5620 Sayılı Yasa gereğince Belediyelerde bir takvim yılı içerisinde toplam her biri için 5 (beş) Ay 29 günü geçmemek üzere özellikle İş Kurumuna kayıtlı olanlardan Mevsimlik İşci çalıştırılmasına imkân sağlandığını bu doğrultuda konusunda yeterli ve liyakatlı kişilerden ıska suyu, yol düzenleme, alt ve üst yapı hizmetleri, park bahçe ile Belediye eliyle yürütülen diğer hizmetlerde çalıştırılmanın ve işveren vekili olarak sözleşme yapılması ayrıca İŞ-KUR TYP Proğramı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen işçi personelin kendilerine herhangi bir mali külfet getirmemek kaydı ile mücavir alanlarda ve İlçemize bağlı köylerde Şehitlik, Mezarlık, Okul, İbadethane, Meydan ve Caddelerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında temizlik yapmalarının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Mevzuat gereği ihtiyaç halinde toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde 5620 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (C) Bendi kapsamına giren Kamu İdarelerine ilişkin işlemler hakkındaki 2007/1 Sayılı tebliğin 14. Maddesi doğrultusunda 1 takvim yılı içerisinde toplam 5 Ay 29 günü geçmemek kaydı ile Belediye Bütçesinin personel giderleri cetvelinden %30 oranını aşmayacak şekilde Belediyemize 8 adet Mevsimlik İşçi alınması ve işveren vekili olarak Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ayrıca 2016 takvim yılı içerisinde çalışan personellerden talep edenlerin 2017 yılı içerisinde çalıştırılmaları ayrıca mevsimlik işçi statüsü ile iş yoğunluğunun giderilememesi halinde ise hizmet satın alma yöntemi ile 10 (on) işçi personelin, İŞ-KUR TYP Personelinin ise yukarıda içeriği belirtilen köyler mücavir alanlar ile diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştırılmaları hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a), (t) bendi ile aynı kanunun 82. Maddesi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan Belediye Düğün Salonunun Kiraya Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Meclis Başkanı söz aldı. Mülkiyeti Belediyemize ait Düğün Salonunun Mevzuatlar dahilinde işletmesinin tüm demirbaşları ile birlikte kiraya verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi gereğince Düğün Salonunun kiraya verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onbirinci (11.) Maddesinde yer alan 11.10.2016 tarih ve 162 Sayılı Mustafa KILINÇ’ a ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İçme suyu aboneliği için verilen dilekçede 1727 nolu parselde kayıtlı yerin İmar sahası dışında olması nedeniyle “ Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ” çerçevesinde olduğunu ve “İÇME SUYU HATTININ ÇEKİLMESİNDE TÜM MASRAFLARIN DİLEKÇE SAHİBİNCE KARŞILANMASI” ayrıca “HATTIN GEÇİŞ GÜZERGÂHLARINDAKİ ÖZEL VE TÜZEL MÜLKİYETLERE İTİNA GÖSTERİLMEK GEREKİRSE MUVAFAKAT ALINARAK VE NİZAYA YOL AÇMAMAK KAYDI İLE” söz konusu yere ilgili mevzuatlar çerçevesinde İçme ve kullanma suyu aboneliği izninin verilmesinin ve abone olunmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) bendi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onikinci (12.) Maddesinde yer alan Ön Ödemeli Sayaç Sistemi Kullanan Abonelerle ilgili konutlarda beş (beş) ticari ve resmi yerlerde on (10) metreküp içme ve kullanma suyu avansı yüklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Bilindiği üzere 05.12.2014 tarih ve 11 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı doğrultusunda Belediyemizce yüklenici firma ile yapılan sözleşme gereği ön ödemeli abone sayılarımızın artması ve TOKİ binalarımızın özellikle belediye hizmet binasının 3-4 km uzağında toplu bir noktada bulunmaları, Belediye Hizmet binası tahsilat servisinden başka yerde kontör yükleme noktası bulunmaması sebebiyle mesai saatleri dışında hafta tatili, milli ve dini bayramlarda içme suyu biten vatandaşların mağduriyet yaşadıkları müşahede edilmiş olup ilçemiz İstiklal Mahallesinde Belediyemizin 24 saat açık tutulan akaryakıt istasyonuna (KİOKS) ön ödemeli avans makinası kurulmasının uygun olacağını bildirdidi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin Onüçüncü (13.) Maddesinde yer alan İller Bankası AŞ.’ nin 12.10.2016 tarih ve E.24984 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra İçmesuyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 55.000.- (ellibeşbin)TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Gündemin Ondördüncü (14.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 2017 takvim yılı için gerek belediye öz kaynakları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile ilçe merkezinde yapımı hedeflenen projelerini maddeler halinde sırasıyla; 1- İlçe Merkezimizde Altunhisar “HASANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN” Hayata geçirilmesi, 2- İlçemiz İstiklal Mahallesinde önceden planlanan yerde kampüs şeklinde “ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN” hayata geçmesi için maddi ve manevi tüm çaba ve gayretleri sarf etmek, 3- İlçe Hastanemizde haftada asgari bir gün çocuk ve dahiliye uzmanı hekimlerince poliklinik yapılmasını sağlamak, 4- Belediyemiz Zabıta Amirliğine bir adet binek araç kazandırmak, 5- Belediyemize mevcut garaj içerisinde kapalı itfaiye garajı kazandırmak, 6- DSİ İdaresi eliyle Ömerli Deresi Üzerine Taşkın Koruma Projesini hayata geçirmek, 7- Altunhisar Sulama Göletinin KOP vb.hibe kaynaklarıyla kapalı sisteme dönüştürmek, 8- Kamulaştırma işlemlerinin giderilmesi halinde İlçe Merkezine bir adet şadırvan ve tuvalet yaptırmak, 9- İlçe Merkezine asgari 5 adet park yapmak ve çevreyolu dahil 15000 (onbeşbin) adet fidanı toprakla buluşturmak, 10- Ek olarak planlanan ilçe mezarlığının Asri Mezarlığına ilavesi için tüm bürokratik işlemleri bitirmek, 11- Belediyemize sıfır veya ikinci el orta büyüklükte bir adet silindir kazandırmak, 12- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 15 m3 hacminde çöp toplama aracı kazandırmak,

13- Belediyemize asgari 20 ton kapasiteli ekskavatör iş makinası kazandırmak 14- İl Özel İdaresince İlçe Merkezine eğitim amaçlı bir adet yüzme havuzu kazandırmak, 15- Çiftçi yollarımızın rehabilitesi için gereken desteği sağlamak, 16- II. Abdülhamit Han Köprüsünden İstiklal Mahallesi Hasan ÇINAR evine kadar asfalt bağlantısını sağlamak, 17- İlçemiz Takkeli, Bayatönü Kocataş Bölgelerine Bal Ormanı oluşturmak, 18- İlçemiz Koru, Hanönü, Boğas Bağları, akyokuş Bölgesi, Kızılyer ve Altıntaş Mevkiilerinin trafolarının güçlendirilmesini sağlamak, 19- İlçe Merkezindeki elektrik hatlarını yer altına almak mevcut trafonun yerini değiştirmek. 20- (AL-VA) Altunhisar Hasandağı Birlik Vakfını hayata geçirmek, 21- İklim şartları nedeniyle 2017 yılına ertelenen asfalt projesini tamamlamak, 22- Zindan Vadisi Mesire Alanına öncelikle hibe kaynakları ile desteklenen sallanır asma yaya köprü