img
Admin 02 Aralık 2017

2016/12 ARALIK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİS KARAR KAĞIDI

 

Karar Tarihi :02.12.2016                                                                                         Karar No : 2016/12

 

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı   : Erdal SARI

Üyeler                        : Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR, Yaşar KUZUCU.

Katılmayan üyeler : Kerim ARIÖZ.

 

Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Meclis Başkanı söz aldı. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden 02.12.2016 tarih ve bila sayılı Meclis Üyeleri Abdulkadir DAĞTEKİN ve arkadaşlarının gündem dışı önergelerinin görüşülmesi ve içeriğinde yer alan Altunhisar Kaymakamı Sn. Mehmet ERDEM’ e Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi ayrıca Belediye Başkanına protokol ve sözleşme yetkisi verilmesi konulu tekliflerin gündeme alınması hususu açık oylama sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde her iki teklifinde ayrı ayrı gündeme alınarak görüşülmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi ve 4. ve 5. Madde olarak görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamı Sn. Mehmet ERDEM’ e Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 28.06.2015 / 01.12.2016 tarihleri arasında Altunhisar Kaymakamlığı görevini başarıyla yürüten ve Resmi Gazetede yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Çorum İli Ortaköy İlçesi Kaymakamlığına atanan Sn. Mehmet ERDEM’ görev süresince vakur bir Devlet Adamlığı kimliğinin yanı sıra gerek örnek çalışmaları gerekse de İlçemizin tanıtımı ve gelişiminde göstermiş olduğu üstün gayretleri ayrıca adaletli, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı hizmet anlayışla İlçe halkımızın gönlünde ve yüreğinde yer bulduğunu bu ve benzeri gerekçelerle şahsına Altunhisar İlçemizin hemşehrisi olarak Fahrî hemşehrilik beratının verilmesinin memnuniyet duygusunun yanı sıra yerinde ve uygun olacağını ve kendisini İlçemizin her zaman gönül elçisi olarak göreceğimizi bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. ile 18. Maddesinin (r) bendi doğrultusunda sevecen ve halk tipi Kaymakam Sayın Mehmet ERDEM’ e Fahrî Hemşehrilik Beratı verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Başkanına protokol ve sözleşme yetkisi verilmesi hususunun görülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve firmalarla belediye menfaatleri ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli sözleşmelerin imzalanmasında Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Uygulanması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce 1/5000 ölçekli nazım imar planının alanında uzman teknik elemanlarca hazırlanarak uygulamaya konulmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu gündem Maddesinin Belediyemiz plan bütçe ve çevre ve şehircilik komisyonlarında görüşülmesinin ardından 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis toplantı gündemine alınması hususu açık oylamaya sunuldu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) ve (u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçe Merkezinde 12 adet park alanında dozerle toprak işleme çalışmalarının yapıldığını, söz konusu park yerleri dahil mezarlık İstiklal kapı bağlantısının yol boyu iki taraflı olarak ekskavatörle kırıldığını ve ağaçlandırma yapıldığını Zindan Vadisi dahil önceden planlanan yerlere 15000 (onbeşbin) fidanın dikimine hızla devam edildiğini, 14 Kasım 2016 pazartesi günü Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’ in katılımı ile gerçekleşen “MİLLİ TARIM PROJESİ” tanıtım toplantısına katılım sağladığını, Belediyemizce yolların açık tutulabilmesi için kış ve karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını, 18 Kasım 2016 tarihini takiben Gaziantep ilinde düzenlenen Belediye Başkanları toplantısına katılım sağlandığını, Ayrıca belediyemizce Tabiat Turizmi Çalıştayına katılım sağlanarak resmi yazı ve tanıtım videosu ile birlikte Ihlara Vadisi Kitreli Köyü bağlantısından Uyuz Göleti, Mescitli, Zindan Vadisi, Altunhisar İlçe Merkezi doğal çilek bahçesi, Bayat Köyü ve Çukurkuyu Kasabası Şehit Ömer HALİSDEMİR Şehitliğine uzanan “trekking” doğal tabiat yürüyüş parkuru kurulmasının talep edildiğini ve bu talebin ise ilgili rapora eklenerek Valiliğimizce yetkili ve sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderildiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:45 de son verildi.

            

 

 

Erdal SARI             Yavuz HIRA        Davut MENDİ
Meclis Başkanı         Katip Üye         Katip Üye