img
Admin 07 Aralık 2017

2017/9 EKİM AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI


 
MECLİS KARAR KAĞIDI:

 
Karar Tarihi: 06.10.2017                   Karar No: 2017/09
                                                   EKİM
Meclisi teşkil                                                                                                                                    
Edenler.  

 

 

 
Meclis Başkanı         : Erdal SARI

 
Üyeler                 : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, 
Hakan DURUKAN.Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

 
Katılmayan Üyeler: 

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Ekim ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılmaları Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 01.01.2018/ 31.12.2018 tarihleri arası 1 yıl süre ile uzatılarak, adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmalarına, kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli çalışacak personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve söz konusu sözleşmelerin ise Belediye Başkanınca imzalanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 06.09.2017 tarih ve 05/933 sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır mevkii soğuk hava deposu karşısında bulunan 3891 nolu parselde kayıtlı 34.000m2 yüzölçümlü taşınmazın malikleri tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, kadastro, tapu tescil vb. tüm gider ve harç ve masraflarının dilekçe sahiplerince karşılanması ve yapılan imar planından doğacak KOP ve DOP payı dışında 10 (on) adet parselin mümkün mertebe bitişik ve bütünlük içerisinde Belediyemiz adına tapu tescilinin ayrı ayrı yapılarak teslim edilmesi kaydı ile uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Meclis üyesi Yavuz HIRA’ nın karşı oyuna karşın diğer üyelerin OY ÇOKLUĞU ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 21 Eylül 2017 Cuma Günü Saat 15:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrifleri ve MEDAŞ Genel Müdürü Sn. Erol UÇMAZBAŞ ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Eyüp ERDURAN’ ın katılımı ile Valilik toplantı salonunda elektrik ve enerji konusunda toplantı yapıldığını ve bizzat şahsımın katılımı ile İlçemiz arazi bölgeleri TR11 ve TR17 bölgelerine güçlenme trafo ilave edilmesi ve Bor İlçesinden gelen ve Balcı köyü yakınlarında kalan FİDER hattının kısa zamanda İlçemize bağlanması ayrıca İlçe Merkezi Çarşı içi havai hattının yer altına alınması ve İlçe Merkezindeki salkım saçak trafonun (monobilog) kapalı kabin içinde belediyemizce belediyemizce tahsis edilecek en yakın yere taşınması, imar sahası içerisinde yol üzerinde kalan direklerin güvenli noktalara deplase edilmesi konularını ilettiğini ve olumlu karşılandığını, 22 Eylül 2017 Cuma Günü Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in İlçemizi ve belediyemizi ziyaret ettiğini, sorunlarımızı ve çözüm yollarını ise talep ettiğimizi, akşam programında belediyemizin de destek olduğu Şehitlerimizle ilgili yemek programının gerçekleştirildiğini ve söz konusu yemeğe Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrif ettiklerini, asfalt çalışmalarının son aşamaya geldiğini ayrıca önceden bilgi verdiğimiz üzere karayollarınca Bor İlçemizden Altunhisar İstikametine D332 yol güzergahında 10 km. sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, 03.09.2017 Salı günü saat 14:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının yapıldığını, söz konusu toplantıda İlçemiz ile ilgili taleplerin dile getirildiğini, 05.09.2017 tarihi Perşembe günü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prf. Dr. Sayın Muhsin KAR Beyefendiye İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile birlikte tebrik ziyaretinde bulunduklarını ve İlçemize açılmasını talep ettiğimiz Yüksekokul teslim ettiklerini, Ecemiş suyundan 2045 yılına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde planlama yapıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

 

 

 

     

 
 Erdal SARI               Yavuz HIRA                           Davut MENDİ   
Meclis Başkanı             Katip Üye                            Katip Üye