Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ ISTİKLAL MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN BOR İLÇEMİZDE İKAMET ETMEKTE OLAN MERHUM ABDULLAH TÜRKMEN OĞLU CEVAT TÜRKMEN VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMA CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI "

İRTİBAT KAYINBİRADERİ AHMET KARSANBA TLF: 0 546 262 08 94

Duyuru

2017 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2017 Tarihi Cuma Günü Saat 09:00' da halka açık olarak Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Halka Açık Olarak Yapıldı.

Alınan Kararın Bir Örneği Web Sayfamız Kurumsal  Menüsündeki Meclis Kararları Sekmesinde Yayınlandı.

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ ORTA MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM MAHMUT YAVUZ EŞİ PAKİZE YAVUZ VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ 04 TEMMUZ 2017 SALI GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI "

İRTİBAT OĞLU BİLAL YAVUZ TLF : 0 532 559 33 56

İRTİBAT OĞLU UĞUR YAVUZ TLF :0 533 220 42 62

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ YUKARI MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM MEHMET GÜNÇAVDI OĞLU MEHMET ALİ GÜNÇAVDI VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ  BU GÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENABI ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI" İRTİBAT OĞLU MEHMET GÜNÇAVDI TLF: 0 535 319 5851

Cenaze / Taziye

İLÇEMİZ YUKARI MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM SELAHATTİN HIRA EŞİ KAMİLE HIRA VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ 20 HAZİRAN 2017 SALI GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENABI ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI" İRTİBAT OĞLU HİKMET HIRA TLF: 0 532 634 44 87

Cenaze / Taziye

İLÇEMİZ YUKARI MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM HÜSEYİN ÖRÜN EŞİ MERYEM ÖRÜN VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ 16 HAZİRAN 2017 CUMA GÜNÜ CUMA NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENABI ALLAH’ TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

İRTİBAT OĞLU NİHAT ÖRÜN TLF: 0 537 216 33 74

Duyuru (7020 Sayılı Kanun)

7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMA REHBERİ 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27/05/2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30/06/2017 tarihine kadar müracaat süresi olan Kanun uygulamasına ilişkin pratik bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 1. KANUNUN KAPSAMI
1. Kanun Hangi Gelir Türlerini Kapsamaktadır? 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, harç, katılım payları ile diğer paylar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki diğer alacaklar ( İdari para cezaları ve hasar bedelleri hariç ) ile ücret alacaklarını, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’ nci maddesine göre tahsil edilen ücretleri kapsamaktadır. İdari para cezaları ve gayrimenkul kiralarına ait borçlar kapsam dışındadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız bünyesinde tahsil edilen ve vadesi 31/3/2017 (dâhil) tarihinden önceki döneme ait alacaklardan;
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • Harçlar, Katılım Payları
 • Ecrimisil Gelirleri,
 • Hal Rüsumları vb.
 • Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı
 • Hayvan Kesimi-Muayene ve Denetleme Harcı
 • İşgal Harcı
 • Ticari Plaka Ücretleri ( J-T-D)
 • Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerine Ait Kullanım Ücretleri
2. Kanun Hangi Döneme Ait Borçları Kapsamaktadır?
 • 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergileri,
 • Vadesi 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlere ait ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi ( Hasar bedelleri ve idari para cezaları hariç ) diğer alacakları,
 • Kanunda yazılı döneme ait olmak şartıyla (31/3/2017) dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş vergiler,
 • Dava açılacak veya açılmış olan davadan feragat etmek şartıyla, 7020 sayılı Kanundan faydalandırılır.
 • Yukarıda sayılan vergi, harç ve ücretlerden 31.3.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergilere ait borçları ve vadesi 31.3.2017 tarihinden önce olan ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi gelirleri kapsamaktadır.
 1. BAŞVURU SÜRESİ
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin, 30 Haziran 2017 tarihi ve saat 17:00’ye kadar, ilçemiz hizmet binasındaki vezneye bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
 1. BAŞVURU KİMLER TARAFINDAN YAPILACAK?
Başvuru sürecinde, gerçek kişilerde şahsen (Vekâleti varsa vekâletname ile beraber vekil tarafından) kimlik belgesi ile tüzel kişilerde (Şirket vb.) ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilcilerden mutlaka “Yetki Belgesi” istenecektir.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ
İnternet üzerinden e-posta yoluyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen veya vekil aracılığıyla dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Dilekçe örneği, http://www.altunhisar.bel.tr adresinden veya başvuru merkezlerimizden temin edilebilmektedir. Temin edilen başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasına müteakip, Altunhisar Belediyesi Orta Mahalle Mehmet Arıöz Sok. No:5/1 Altunhisar/NİĞDE adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adi posta ile gönderilen başvuru dilekçelerinin, Başkanlığımıza ulaştığı tarih, iadeli taahhütlü olarak gönderilen başvuru dilekçelerinin ise postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak esas alınır.   Başvuru dilekçesi için Tıklayınız.

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ ORTA MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MERHUM SADIK DOYGUN OĞLU ETEM DOYGUN VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMA CENABI ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABRI CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI "

IRTİBAT OĞLU ERTUĞRUL DOYGUN

TLF : 0 537 884 81 21

NOT: CENAZE TAZİYE EVİ ISTİKLÂL MAHELLESİ TEKKEBAĞ SOKAK OĞLU SADIK DOYGUN EVİDİR.

Cenaze/Taziye

İlçemiz Yukarı Mahalle Sakinlerinden 1984/1994 Yılları Arası Belediye Başkanımız Merhum Abdullah ÖNEY Oğlu Seyfullah ÖNEY Vefat Etmiştir. Cenazesi Bugün İkindi Namazını Müteakiben İlçemiz Merkez Çarşı Camiinden Kaldırılacaktır.

Merhuma Cenabı Allahtan Rahmet Yakınları ve Tüm Sevenlerine Sabrı Cemil Niyaz ederiz.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Duyuru

2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Belediye Hizmet Binasında Yapıldı. Toplantıda Alınan Kararın Bir örneği Web Sayfamız Kurumsal Menüsü Meclis Kararları Sekmesinde Yayınlandı.

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ EŞRAFINDAN YEŞİLYURT KÖYÜMÜZDE İKAMET EDEN MERHUM ( İMAM DURMUŞ HOCA ) DURMUŞ ÖRÜN OĞLU ARİF ÖRÜN VEFAT ETMİŞTİR CENAZESİ BU GÜN YEŞİLYURT KÖYÜMÜZDE KILINAN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİBEN CENAZESİ ALTUNHİSAR İLÇE MERKEZİ AİLE MEZARLIĞINDA DEFİN EDİLECEKTİR.

MERHUMA CENABI ALLAH’ TAN RAHMET YAKINLARI VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

İRTİBAT OĞLU İMAM DURMUŞ ÖRÜN

TEL: 0 535 540 26 83

Duyuru

2017 yılı Haziran ayı Olağan Belediye Meclis toplantısı 02.06.2017 Cuma günü saat 09:00 da Belediye Meclis toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem maddeleri ile Halkımıza Açık olarak yapılacaktır.


GÜNDEM      :
 • Yoklama
 • Açılış konuşması ve saygı duruşu.
 • Bir önceki kararın meclise okunması.
 • İlçemizde TOKİ – Belediye İşbirliğinde Tarım köy ve Sosyal Konutların yapılması ayrıca Belediye Başkanına söz konusu faaliyetlerde yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 • Belediyemizin Tüzel Kişiliğinde olan Şehit Ömer HALİSDEMİR Halı saha ve spor tesislerinin kiraya verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
 • 05.2017 tarih ve 10/504 sayılı Sn. Güllü EVREN’ e ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanması.
 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış.

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ İSTİKLAL MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MERHUM MAHMUT GÖNEY OĞLU MUSTAFA GÖNEY VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ BUGÜN ÖĞLEN NAMAZINI MÜTEAKİP MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMA CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET TÜM SEVEN VE YAKINLARINA SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ ORTA MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM HASAN ARIÖZ OĞLU EMEKLİ ÖĞRETMEN TEKİN ARIÖZ VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ HAZRET-İ HUZEYFİ CAMİİNDE KILINACAK VE CENAZE YAZIR MEZARLIĞINDA DEFİN EDİLECEKTİR. MERHUMA CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET TÜM SEVEN VE YAKINLARINA SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

İRTİBAT KARDEŞİ ABDULLAH ARIÖZ TLF: 0 545 517 15 51

Duyuru

2017 Yılı Nisan Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 07 Nisan 2017 Tarihi Cuma Günü Saat 09:00' da Aşağıdaki Gündemle Belediye Meclis Toplantı Salonunda Halka Açık Olarak Yapıldı.

toplantıda alınan karar' ın bir örneği web sayfamız kurumsal menüsündeki meclis kararları sekmesinde yayındandı.

 

GÜNDEM   :

1- Yoklama.

2- Açılış konuşması ve saygı duruşu.

3- Bir önceki kararın meclise okunması.

4- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Meclise Sunulması.

5- 2016 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması

6- Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanması.

7- Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanması.

8- Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’ den kredi kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Dilek ve temenniler.

Kapanış.

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ AŞAĞI MAHALLE SAKİNLERİNDEN MERHUM İBRAHİM ERCAN OĞLU MEHMET ERCAN VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ 02 NİSAN 2017 PAZAR GÜNÜ ÖĞLEN NAMAZINI MÜTEAKİBEN İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİ'NDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMA CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİ VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Cenaze/Taziye

İlçemiz Orta Mahalle sakinlerinden Merhum İbrahim ÖĞÜTÜCÜ oğlu (Emekli Öğretmen )İsmet ÖĞÜTÜCÜ vefat etmiştir. Cenazesi 28 Mart 2017 salı günü saat 10.00 da İlçemiz Merkez Çarşı Camii'nden kaldırılacaktır Merhuma Cenabı Allah'tan Rahmet kederli ailesi ve tüm sevenlerine Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI "

İrtibat oğlu Vedat ÖĞÜTÜCÜ

Tlf : 0 546 530 45 79

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ SAĞLIK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MERHUM MEHMET BALDIR EŞİ İREZ (RAZİYE) BALDIR VEFAT ETMİŞTİR.

CENAZESİ 13 MART 2017 PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİ'NDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENAB-I ALLAH’TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİ VE TÜM SEVENLERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

" ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

İRTİBAT OĞLU DOĞAN BALDIR TEL:0 535 388 08 78

İLÇEMİZ YUKARI MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MERHUM ABDULLAH DURUKAN EŞİ FATMA DURUKAN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ 11 MART 2017 TARİHİ CUMARTESİ GÜNÜ İLÇEMİZ MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.

MERHUMEYE CENAB-I ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA SABR-I CEMİL NİYAZ EDERİZ.

“ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI”

Cenaze/Taziye

İLÇEMİZ SAĞLIK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN ABDULLAH DAYIOĞLU EŞİ HABİBE DAYIOĞLU VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ 4 MART CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP MERKEZ ÇARŞI CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR. MERHUMEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET YAKINLARINA SABRI CEMİL NİYAZ EDERİZ.

"ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu