Belediye Meclisimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 03.02.2017 Tarihi Cuma günü saat 09:00 da yapılacak olan Meclis toplantısına katılmanız hususunu; Bilgi ve gereğini arz / rica ederim.   GÜNDEM   : 1- Yoklama 2- Açılış konuşması ve saygı duruşu. 3- Bir önceki kararın meclise okunması. 4- Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması. 5- Dilek ve temenniler. 6- Kapanış.

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu