Haberler

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 08.02.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/02

ŞUBAT

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Yaşar KUZUCU, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 09-10 Ocak 2019 Çarşamba ve Perşembe günleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN ‘ ın himayelerinde külliyede Yerel Yönetim Politikaları Sempozyumuna katılarak belediyemizce tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü için yazılı talepte bulunduğunu, yeni planlaması tamamlanan 100 dekarlık mezarlık yeri için 89.100,00 (seksendokuzbinyüz) TL. Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını25 Ocak 2019 Cuma günü Toki başkan vekilimiz Sayın: Orhan YÜCE beyle 5. Etap TOKİ konutlarının ihalesi konusunda görüşme yaparak ilk sıralara alındığını Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Sayın: Ahmet AKCAN beyle görüşerek Akaryakıt İstasyonu ile ilgili yazışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Belediye Lisanslı Sporcumuz Safiye DURUKAN’ ın Antalya’ da yapılan WUSHU turnuvasında 35 kilo yıldız bayanlarda Türkiye Şampiyonu olduğunu ve Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK tarafından; Hocası Harun KÜÇÜKKAHRAMAN ile birlikte sporcumuzu makamında kabul edilerek mutluluğunu ifade ettiğini bildirdi. Meclis Üyesi Yavuz HIRA söz aldı. Greyder çalışması sürecinde ihtiyaç olan çukurların doldurulmasını takiben düzenlenmesini bildirdi. Meclis Üyesi Halil AVŞAR söz aldı. Davaryatağı yolunun da yeniden rehabilite edilmesinin gerektiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:15 de son verildi.

        

              

Erdal SARI           Yavuz HIRA               Davut MENDİ
Meclis Başkanı       Katip Üye                Katip Üye

2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 04.01.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/1

OCAK

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına Geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (7) yedi oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (5) beş oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (4) dört oy, alarak seçildikleri Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce yapılan ifraz, tevhid, ihdas, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesi kapsamında müstakil arsa özelliği bulunmayan parça arsalar ile belediye hissesinin bulunduğu taşınmazların olduğu söz konusu taşınmazların mevzuaten münasıp olan isteklilerine satılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu gündem maddesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) ve 34 üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda oy birliği ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 10 Aralık 2018 Pazartesi Günü Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gidilerek akaryakıt istasyonu ile ilgili ödemenin peşin olması halinde indirim istediğimizi ve 3yüz bin TL. teklif ettiğimizi vergi, resim harç vb. ceza konuları olması halinde teklifin değerlendirilebileceğini ancak teklifle ilgili indirimin söz konusu olamayacağını ve mevzuatta yerinin bulunmadığın bildirilmesi üzerine Meclis Kararı ve Taahhütnamenin teslim edildiğini, İlçemize Kaymakam atanması konusunda talebimizin tekrar iletildiğini, Sulama Göletinin 2019 yılı içerisinde kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunda 11 Aralık 2018 Salı Günü KOP İdaresi Başkanı Sayın İhsan BOSTANCI ile ayrıca DSİ Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR ile görüştüğümüzü ve Yeşilyurt Göleti yapılması konusundaki talebimizin son durumunu öğrenerek su ölçümlerinin devam ettiğini bildirdiklerini, İlçemize Zabıta Meslek Yüksek Okulu veya yerel yönetimlerle ilgili bölümlerin yoğun olduğu zabıta, itfaiye, afet acil gibi bölümlerle ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN ile aynı kurumun başkan yardımcısı Metin KARAMAN beyle görüşmeler yaptığını, önceden 100 dekarlık diğer işlemleri tamamlanan ilave mezarlık talebimizin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylandığını, meradan hazineye tescili için ot bedeli olarak ilgili hesaba 89 bin yüz TL paranın belediyemizce yatırılması ve ifraz işlemlerine başlanıldığını, İl Özel İdaresince İlçe Merkezimizde futbol sahası yapım çalışmalarına başlanıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

                

 Erdal SARI            Yavuz HIRA               Davut MENDİ
 Meclis Başkanı         Katip Üye                Katip Üye

İlçe Merkezimizde Tespit Edilen 56 Tehlikeli ve Metruk Binanın Yıkım ve Çekim İşlemlerine Başlanıldı…

Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığı tarafından İlçe Merkezimizde tespit edilen ve maili inhidam Bina Teknik raporları düzenlenen Can Güvenliği açısından tehlike oluşturan 56 adet metruk binanın resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3194 Sayılı İmar Kanununun 39-40. Maddeleri Doğrultusunda Belediyemize resen Yıkım ve Çekim İşlemlerine 19.12.2018 tarihi itibariyle başlanıldı.

 

 

 

 

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.12.2018                                                                                                 

Karar No: 2018/11

ARALIK

Meclisi teşkil

Edenler.

 Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Çömlekçi Köyü Muhtarlığının 07.11.2018 Tarih ve 2018/74 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere belediyemiz Makine Parkı günden güne yenilenmiş ve gerek Belediye öz kaynakları, gerekse de hibe yöntemiyle kazandırılan sıfır km araç, gereç vb. iş makinaları ile güçlendirildiğini ve güçlendirilmeye de devam edileceğini diğer taraftan makine parkımızda atıl durumda kalan trafikten çekme belgeli yıkama sistemi faal durumda olan 51 DC 949 plaka sayılı 1985 model Fiat 50NC marka 1 adet Cenaze Yıkama aracının modern yıkama aracımızın makine parkımıza kazandırılmasını takiben söz konusu aracın atıl durumda kalmaması için KAMU YARARI gözetilerek Çömlekçi Köyü Muhtarlığına bedelsiz tahsisinin veya düşük bir bedelle satılmasının uygun olacağını ve bu doğrultuda söz konusu araçların tahsisi veya satışının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b-d) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde cenaze yıkama aracının talep eden Çömlekçi Köyü Muhtarlığımıza amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Yirmi (20) TL bedelle satılması hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 11891 Sayılı Yazısının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.

2000 yılında yıllarda Belediyemiz Akaryakıt İstasyonunun kuruluşu aşamasında İlçemiz İstiklal Mahallesi 204 ada 1 parsel sayılı 3.252,24m2 taşınmazın imar planında ticari alana dönüştürülmeden konut alanı üzerine yapılmasından kaynaklanan aksaklık nedeni ile belediyemizin çeşitli gayrimenkullerine karşılık ilgili kuruma yapmış olduğumuz sulh ve uzlaşma tekliflerinden şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alınamadığını,söz konusu yerle ilgili belediyemiz hakkında Bor Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/182 Esas Sayılı geri alım davasının devam ettiğini bu doğrultuda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yaptığımız girişim ve yazışmalar neticesinde Belediyemizce İlgili Kuruma ödenmesi için tahakkuk ettirilen takriben 513 Bin Türk Lirası’nın %10 peşin geri kalanı 60 ay vade ile 3 er aylık taksitlere bölünmesi ve söz konusu ödemelerin ise her üç ayda bir ödenmek kaydı ile teklif edeceğimizi söz konusu 3’er aylık taksitlerin 2 defa üst üste ödenmemesi halinde ilgili kurumca geri alım davasının yeniden başlatılması teklifimizin ilgili kurumca uygun görülmesi halinde SULHNAME hazırlanmak suretiyle taahhüt edeceğimizi bu doğrultuda Belediye Başkanına borçlanmaya ilişkin yetki verilmesini, söz konusu yetki ile birlikte sulhname ve TAAHHÜTNAME’ nin imza edilmesini takiben ise ilgili Milli Emlak kurumunca davadan vaz geçirilerek uzun yıllardır süre gelen bu sorunun ancak bu yöntemle çözüleceğini bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde teklif edilen şekli ile TAAHHÜTNAME VE SULHNAME imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) Bendi Doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Belediyemizce 50 adet ahşap bank satın alınmak suretiyle İlçemizin muhtelif noktalarına dağıtımının yapıldığını çevreyolu tümsek camii türbe yolu bağlantısı ile eski sağlık ocağı Karaağıl bağlantısı için Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğünden tarımsal alt geçit yapımı için resmi yazı ile talepte bulunduğumuzu ve uzman ekiplerce yerinde inceleme yapıldığını söz konusu yerlerde kot farkının sıfıra yakın olması nedeniyle yazılı talebimize olumsuz yanıt verildiğini ancak ilgili kurumun 51-52kk karayolu ağında ve kendi projelerinde ve sorumluluk sahasında mevcut olan tümsek camii inişi ile eski sağlık ocağı bağlantısı orta kesimlerinde kalan eski yazıhanelerden iniş bağlantı noktasına mağduriyetin önlenmesi için önceden planlanan yere dönel kavşak yapılması için yazılı talepte bulunduğumuzu ,kapalı garajın son tabla betonunun atıldığını ve diğer çalışmaların takip edildiğini, belediyemiz öz kaynakları ile (DMO) devlet malzeme ofisi aracılığı ile aldığımız panelvan aracın cenaze yıkama için Kayseri İlinde iç yıkama dizaynı yapılarak belediyemizce teslim alınarak hizmete hazır hale getirildiğini ayrıca gezici (mobil) sosyal hizmet aracı için Kayseri İlinde araştırma yapıldığını böyle bir aracın belediyemize kazandırmak istediğimizi, belediye değirmeni ile ilgili bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen rutubet ve diğer sorunların tamamen giderildiğini, 22 – 23 Kasım 2018 tarihi Perşembe ve Cuma Günleri Ankara İline gidilerek kesimhanenin yerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınması, Akaryakıt İstasyonunun yerinin ise çözüme kavuşturulması ayrıca boş bulunan İlçemize bir kaymakam atanması için Niğde Ak Parti Milletvekillerimiz Sayın Yavuz ERGUN ve Sayın Selim GÜLTEKİN ile ayrı ayrı görüşüldüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetki alanında kalan söz konusu yazılı taleplerimiz için olumlu bir gelişme olduğunu ve sürecin uygulamaya geçtiğini ilçemizde greyder ve kazıcı yükleyici iş makinası kursu açılması için halk eğitim merkezi müdürlüğü ile irtibata geçildiğini bildirdi. Belediyemizce naylon poşetler ile ambalaj atıklarına karşın Sıfır Atık Projesi kapsamında 5- bin adet doğal Pazar çantası sipariş ettiğimizi bu çantaların yaklaşık 14 bin liralık bedelin 7 bin Tl sini Niğçevsan şirketi sahibi Mehmet Yılmaz tarafından belediyemize bağış olarak yatırılacağını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

 

            

                 Erdal SARI       Yavuz HIRA     Davut MENDİ
               Meclis Başkanı     Katip Üye      Katip Üye

Altunhisar Belediyesi Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Araç Alımı Yapıldı.

Belediyemiz  öz kaynakları ile Cenaze Yıkama ve Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere  DMO aracılığı ile 1 adet 2018 Model 0 km Araç Alımı Yapıldı. Belediye Başkanı Erdal SARI  ” Peşin ve sıfır kilometre olarak satın alınan ve teknik şartnamesine uygun olarak iç dizaynı gerçekleştirilen Modern Cenaze Yıkama ve Hizmet aracımız halkımızın istifadesine sunulmuştur. Rabbim ihtiyaç etmesin eksikliğini de göstermesin İnşallah. Emeği geçen herkese Yürekten Teşekkür Ederim” dedi.

 

Belediyemizce Sıfır Atık Projesi Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Kıymetli Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanım Efendinin Riyasetinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemizce yapılan Sıfır Atık Depolama alanı hizmete sunulmuş olup ayrıca ek olarak büyük marketler ile halkın yoğun olarak hareket ettiği çarşı merkezî ve diğer yerlere atık karton ve kağıtlar için ise tel kafesler yapılarak yerlerine konulmuş olup Gelecek nesillerimize daha yaşanılır temiz bir Çevre bırakmak ayrıca Milli Ekonomimize katkı sunmak gayesi ile Sıfır Atık ve geri dönüşüm konusunda halkımızı bilinçlendirme faaliyetlerine süratle devam edilmektedir. 

2018 Ekim Ayı Olağan Meclis Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 05.10.2018                                                                                                

Karar No: 2018/09

EKİM

Meclisi teşkil

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Davut MENDİ, , Fevzi ACER, Hakan DURUKAN.

Katılmayan Üyeler: Yaşar KUZUCU Halil AVŞAR

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Ekim ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2018 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılmaları Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 01.01.2019/ 31.12.2019 tarihleri arası 1 yıl süre ile uzatılarak, adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmaları ayrıca söz konusu personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve sözleşmelerin imzası için ise Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde Mahmut BAKIR ‘a ait 27/09/2018 tarih ve 756/941 sayılı dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Dilekçe içeriğinde belirtildiği üzere mülkiyeti dilekçe sahibi Mahmut BAKIR ‘a ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 156 Ada 2 Parselde kayıtlı 519,69m2 arsa imarda toplu konut alanı içerisinde kalmaktadır. Bu doğrultuda belediyemiz adına tapu tescilli bulunan İstiklal Mahallesi 219 ada 1 parselde kayıtlı bedelli eşdeğerinde görülen 536.99 m2 arsa ile söz konusu arsanın trampa (takas) edilerek dilekçe sahibinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Teklif açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi takas işlemlerinde tüm mali giderler talep edenin şahsına ait olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi doğrultusunda oy birliği ile kabul edilerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 20- 21- 22 ve 23 Eylül Tarihlerinde 5. Niğde Tanıtım Günlerinde ilçemizi ve ilimizi özellikle kültürel değerlerimizi ön plana çıkartarak gelecek nesillere aktaracak şekilde temsil ettiğimizi, kapalı ve itfaiye garajının inşaatının devam ettiğini, karayollarınca yapımı sürdürülen Belediye Kesimhane mevkiine dönel kavşak ile sıcak asfalt çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda “Sıfır Atık Projesi” kapsamında alan oluşturulduğunu ve belediye görevlilerimizce köy garajı içerisine montaj çalışmalarına başlanıldığını 05.10.2018 yani bugün Cuma namazını müteakiben belediyemizce 2 bin kişilik aşure çorbası planlaması yapılmış ve ilçe genelinde ve tüm camilerde dağıtımının gerçekleşeceğini 02.10.2018 Salı günü Niğde Valimiz Sn. Yılmaz ŞİMŞEK başkanlığında İl Koordinasyon kurulu toplantısı yaptığımızı ve ilçemizle ilgili tüm sorunları dile getirdiğimizi bildirdi Belediyemiz Asri Mezarlığı içerisindeki tatlı bademler TYP personelince toplatılarak ve kurutularak ihtiyaç sahiplerine satılmış, elde edilen 2.310 TL gelir ise dini hizmetlerde kullanılmak üzere Altunhisar Cami Yaptırma, Yaşatma ve Kuran Kursu Talebelerini Koruma Derneğimize makbuz karşılığında bağışlanmıştır ve başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.30’ da son verildi.

 

 

    

Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ  

Meclis Başkanı                                 Katip Üye                          Katip Üye