Meclis Kararları

2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantı Karar Tutanağı

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 06.04.2018                                                                      Karar No : 2018/04

Meclisi teşkil                                                                                                                     NİSAN

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA,

Yavuz HIRA,Hakan DURUKAN, Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Yaşar KUZUCU..

Katılmayan üyeler :

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Nisan ayı Belediye Meclis toplantısının ilçemize, Niğde’mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ile belediye başkan ve personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin Dördüncü (4.) maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Meclise sunulmasına geçildi. Meclis Başkan Vekilince 2017 yılı faaliyet raporunun meclise sunulmasını takiben söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkan Vekilince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan raporun ilgili mevzuat gereğince bir örneği İçişleri Bakanlığına sunulması ve Belediye internet sitesi ile birlikte kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) maddesinde yer alan 2017 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde uzlaşma sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Kadir NAZLIKAYA 2. Kerim ARIÖZ, 3. Fevzi ACER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile plan bütçe komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Abdulkadir DAĞTEKİN, 2. Yavuz HIRA, 3.Fevzi ACER‘ in isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (6) altı oy yine Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (7) yedi oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki)  memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) maddesinde yer alan Belediye Norm Kadrosunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis başkanı söz aldı. 13.03.2018 tarihi Salı günü Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden talep ettiğimiz 42332 nolu mezarlık yolundaki kuyunun 11.718,26₺ bedeli ödenerek sözleşme imzalanmak suretiyle belediyemiz demirbaşlarına geçtiğini, ÇEVKOR dergisi ile sözleşme yapılarak tüm giderler ve fidanlar ilgili kuruma ait olmak üzere Zindan Vadisi Mesire Alanına bin adet çam fidanı dikildiğini, sigara izmaritlerinin rastgele atılmasının önlenebilmesi için 50 adet sigara küllüğü, 40 adet bank, 12 adet ahşap çiçeklik, 10 adet ahşap çöp kovası ile Ziraat Bankası karşısına bir adet ahşap otobüs durağı yaptırılarak uygun yerlere konulduğunu önceden alınan Meclis Kararı doğrultusunda çiftçi yollarının rehabilite ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını, 03.04.2018 tarihi Salı günü il koordinasyon kurulu toplantısına katılım sağladığını, DSİ İdaresine Ömerli Deresi taşkın koruma projesinin ayrıca Yeşilyurt Köyü üst bölgelerine 4 ila 6 milyon metre küp kapasitede yeni bir barajın yapılmasının uygun olacağı ve su rezervinin yeterli olduğunu,  2017 yılından sarkan planlanan Bor-Altunhisar 51-52 karayolundan 10 km. lik yol bölümünün, 51-78 kotlu Altunhisar – Çiftlik ve Yeşilgölcük güzergahında kalan 600 metrelik yol bölümü ile tamamlanacağını, Boğas bölgesine dönel kavşak, Akyokuş Bölgesine testi kulpu güvenli U dönüş kavşağı yapılmasının talep edildiğini, Altunhisar E-90 güzergahındaki yol bölümünün ise yıl sonunda 12 metrelik rehabilite çalışması olacağını, Yüksekokul konusunda ise tüm imkanlarımızla hazır olduğumuzu, ağaçlandırma konusunda ise İlimizin en fazla fidan diken belediyesi olduğumuz bölge müdürlüğümüzce ifade edilerek Valimizce teşekkür edildiğini, 04.04.2018 Çarşamba günü ise Ankara İline giderek Diyanet İşleri İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve Daire Başkanından İlçemizin Din Görevlisi ve diğer personel ihtiyaçlarının talep edildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından önceden talep ettiğimiz ve bedelsiz olarak belediyemize tahsis edilen 8+1 m3 lük yeni bir çöp toplama aracının teslim alma işlemlerinin başlatıldığını, (TBMM) Meclisinde Niğde Ak Parti Millet Vekilimiz ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanımız Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ yu ziyaret ederek yeni bir Yeşilyurt Göleti, Ömerli Deresi taşkın koruma ile Ziraat Bankasının binası ile ilgili görüşme yaptığını ve Ziraat Bankası Emlak ve İnşaattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent SÜER beyin önümüzdeki günlerde ilçemizi ziyaret edeceğini, Sağlık Mahallesine yapılacak olan ve dosyaları teslim edilen TOKİ konutlarının proje ve ihalesinin hızlandırılması için İmar Dairesi Başkanı Sayın Ayşe SÜMER hanımefendi ile görüşme yapıldığını bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

 

 

 Erdal SARI         Yavuz HIRA          Davut MENDİ
Meclis Başkanı      Katip Üye           Katip Üye 

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Tutanağı

MECLİS KARAR KAĞIDI

 Karar Tarihi: 02.03.2018                                                                  Karar No: 2018/3

MART

Meclisi teşkil                                                                                                                                    

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Hakan DURUKAN. Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler    : Abdulkadir DAĞTEKİN(izinli) , Yavuz HIRA.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 19.02.2018 tarih ve 216 sayılı Çevre ve Şehircilik Komisyonu raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu raporun incelenerek müzakere edilmesinin ardından İlçemiz Sağlık Mahallesi Akyokuş mevkii 5129 nolu parselde kayıtlı 19.827,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar tadilatının yapılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (c- u) Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi ve 11. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Doğrultusunda Belediyemizce başvurusu yapılacak olan “Altunhisar Tarihiyle Yükseliyor Kültürüyle Bütünleşiyor” projesinin hayata geçirilmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Ahiler Kalkınma Ajansınca açılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan söz konusu projemiz ile bölgemizde alternatif turizm potansiyeli oluşturularak tarihi özelliğe sahip evlerin aslına uygun şekilde güzelleştirilmesi, sokakların sağlıklaştırılması, kültürel, otantik ve mistik bir mahalle profilinin oluşmasıyla ilçemizin bölge turizmine yeni bir ivme kazandırılacağını, turizm potansiyeli oluşmuş ilçede faal olarak çalışan esnaflarımızın ticari kazançlarının artmasını, boş dükkanların yeni iş sahaları haline dönüşmesini, ilçenin önemli sorunlarının başında gelen işsizlik sorununun azalmasını, kadın, genç ve engellilerimize yeni iş sahalarının açılmasını, istihdamla birlikte nüfusun artmasını, ilçemizin sadece Niğde de değil bölgede dikkat çeken önemli bir cazibe merkezi haline dönüşmesini ve turizm faaliyeti ile bölge ekonomisine olumlu katkı sağlamasını beklediğimiz projenin gerçekleşmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a,b), 18. Maddesinin (j) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39,40 ve 41. Maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 15. Fıkrası doğrultusunda açık oylama sunuldu yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır Mevkii 3892, 3893 ve 3894 numaralı parsellerin imar planı içerisine alınması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 3894 sayı parsel üzerinde Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 7/7409 sayılı yazıları ve Valilik Makamının 08.10.2015 tarih ve 54936553/77408 sayılı oluruyla izin verilen Soğuk hava deposu yapım işi projesi hayata geçirilmiş olup söz konusu 3894 parsel üzerindeki İl Özel İdaresi soğuk hava deposu ile birlikte 3892 ve 3893 sayılı parsellerin imar planı içerisine alınmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c – u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediye Meclis Üyemiz Sn. Abdulkadir DAĞTEKİN 23.02.2018 tarih ve 805/225 sayılı sayılı dilekçesi ile 28 Şubat – 14 Mart 2018 tarihleri arasında ailece umre ziyareti yapacağından izinli sayılması talebinin tarafımdan uygun görüldüğünü, Belediyemize ait Başkan Seyfullah ÖNEY Parkı içerisindeki müştemilata yeni çatı yapıldığını, Orman ve Su işleri Bakanlığından temin edilen fidanların dikiminin tamamlandığını, 12.02.2018 tarihi Pazartesi günü Niğde İlimizde düzenlenen Şehir Ekonomi Toplantısına katıldığını aynı gün İlçe Kaymakamımız ile birlikte saat 14:00’ de Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Sayın Muhsin KAR beyefendiyi heyet halinde Yüksekokul konusunda ziyaret ettiklerini 13.02.2018 tarihinde ise Niğde Ahiler Kalkınma Ajansınca düzenlenen 11. Çalıştay toplantısına katıldığını, TOKİ – Belediyemiz işbirliğinde talep toplaması yapılan konutların revize edilmesi gereken yeni proje ve ihalesi için 120 konutluk başvuru yapıldığını, TOKİ Başkanımız Sayın Mehmet Ergün TURAN ve Finansman Daire Başkanı Sayın Ayhan KARACA ile görüştüğünü bildirdi. Meclis Üyesi Davut Mendi söz aldı. Yoğun olan özellikle çocuk parklarına kamera konulmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:10’ da son verildi.

   Erdal SARI                                       Kadir NAZLIKAYA                           Davut MENDİ

           Meclis Başkanı                                 Katip Üye                                 Katip Üye

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 02.02.2018                                                                                          Karar No: 2018/2

Meclisi teşkil                                                                                                                         ŞUBAT

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Hakan DURUKAN. Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Halil AVŞAR, Yavuz HIRA.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 11.01.2018 tarih ve 11/66 Sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Akyokuş mevkii 5129 nolu parselde kayıtlı  19.827,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Mustafa Kemal DİLCAN tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, talebin Çevre ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmesini takiben gündeme tekrar gelmesinin uygun olacağını  bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (c- u) Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifin Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonunca görüşülerek oluşturulacak rapor doğrultusunda yeniden Meclis gündemine alınması hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 18/01/2018 tarih ve 12/96 sayılı Belediye Başkanlık makamından havaleli Belediyemiz Bünyesinde Şirket Kurulmasını içeren gerekçe raporunun görüşülerek karara bağlamasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Gündem konusu gerekçe raporu tarafımızdan  incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan  “İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000₺ yerli sermayeli Altunhisar Belediyesi Personel Limited Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına ve Altunhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. kurmak üzere Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususuna meclisimizin 02/02/2018 tarihli 2018/02 sayılı birleşiminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b-i-j-l ve m) bentleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlçemiz 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde 1- Veterinerlik, 2- Hasta ve Yaşlı Bakım, 3- Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat ve 4- Tarım Bölümünün açılması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İl Sağlık Müdürlüğünden ise hasta sayısının yeterli olduğu istatistik verileri doğrultusunda İlçe Hastanemiz bünyesinde 1 adet Diyaliz Merkezinin kurulması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İlçemiz Sağlık Mahallesi 2+1 ile 3+1 kaloriferli toplada 79 adet konutlarla ilgili 15 Ocak / 16 Şubat 2018 tarihleri arasında talep toplanması konusunda TOKİ Başkanlığınca Belediyemize yazı Ziraat Bankasına da talimat geldiğini 10 Ocak 2018 Çarşamba günü il koordiasyon kurulu toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde  Bor Altunhisar E. 90 51-52 karayolunda 2017 yılında eksik kalan 51-78 karayolu bağlantısının 600 metrelik bölümünün bu yıl içerisinde sıcak asfalt ve sıcak karışım olarak tamamlanacağı, Boğas Mevkiinde dönel kavşak Akyokuş bitiminde ise testi kulpu U dönüş sistemi yapılması ayrıca Altunhisar- E 90 31 km’lik 51-52 yol bölümünde ise rehabilitasyon, kurp ,banket vb. iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini, sulama göleti, kapalı sulama sistemi konusunun ise İl Özel İdaresince proje  ihale sürecine girildiğini, Ömerli Deresi taşkın koruma konusunda ise proje ihalelerini tamamlandığını ve yapım ihalesini beklediğimizi, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ ın 13 Ocak 2018 Cumartesi Günü İlimizi Ziyaretinde Bor İlçemize havaalanı yapılacağını, Samsun, Kırıkkale, Aksaray’ dan Ulukışla İlçemiz istikametine giden hızlı tren hattında İlçemize (S) es yapılarak kızılca istikametine geçiş yapacağını müjdelediğini,  ilçemizden geçecek bizim de faydalanacağımız ECEMİŞ Suyu konusunda proje sürecinin devam ettiğini patates hibe desteğinin iki katına çıkarılacağını, Akkaya Barajı için arıtma sisteminin ihale sürecine geçtiğini,  tüm masraflarının ÇEVKO dergisince karşılanmak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 11:00’ de Belediyemizce önerdiğimiz Zindan Vadisi Mesire Alanına (1000) bin adet 1 metre boyunda karaçam fidanlarının dikileceğini belediyemizin ihtiyacı olan (4) dört ton kapasiteli çift teker 6000₺ bedelli bir adet römork satın alındığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Kadir NAZLIKAYA                         Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                  Katip Üye

2018 OCAK AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 05.01.2018                                                                                          Karar No: 2018/1

Meclisi teşkil                                                                                                                         OCAK

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (8) sekiz oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (7) yedi oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (5) beş oy, alarak seçildikleri ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.19.12.2017 Salı günü Ankara iline gidilerek TOKİ ile görüşme yapıldığını Tarımköy Projesinin maliyetinin çok yüksek çıkması nedeniyle beklemeye alındığını, Sağlık Mahallesindeki kaloriferli konutlar için yazışma yapıldığını 28.12.2017 Perşembe günü  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reform Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığına ilçemiz kır bölgesi Yakacık, Ulukışla  ve Akçaören köylerinin 51-52 Bor- Altunhisar il yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını, 28.12.2017 Perşembe Günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığınca İlçemiz Kır Bölgesi, Yakacık, Ulukışla ve Akçaören Köylerinin 51-52 Bor – Altunhisar yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını  bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:50’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

2017 ARALIK AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 08.12.2017                                                                                         Karar No: 2017/11

Meclisi teşkil                                                                                                                         ARALIK

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU.

Katılmayan Üyeler: Fevzi ACER.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlgili Kanunun 32. Maddesinde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.)

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde kırkını, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. dedi başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi ile  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına sosyal denge sözleşmesi yapılması konusunda yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Aşağı Mahallesi 4118 Numaralı Parselde Kayıtlı 29m2 Yüzölçümlü Taşınmazın Trafo Yeri Olarak Altunhisar MEDAŞ İşletme Şefliğine Tahsis Edilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. İlçemizin gelişmesi ve çehresinin güzelleşmesi adına Altunhisar MEDAŞ İşletme şefliğe ile yapılan görüşmeler neticesinde görüntü kirliliği oluşturan trafoların güvenli ve trafiğe kapalı alana taşınmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması için ortaklaşa proje yürütüleceği ve söz konusu parselin MEDAŞ İşletme Şefliğine trafo yeri olarak tahsisinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi ile aynı kanunun 75. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d)  bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (6.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 19948560 sayılı yazılarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Öncelikle geleceğimizi şekillendiren eğitim camiası ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi yaparak yeşile olan sevgi ve koruma iç güdüsünü geliştirdiğini göz önünde bulundurarak İlçemiz Sağlık Mahallesi 123 parsel sayılı 2721,00 m2 yüz ölçümlü imar planında park olarak ayrılmış yerin 24 Kasım Öğretmenler Parkı olarak düzenlenmesinin uygun ve Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu parka  “24 KASIM ÖĞRETMENLER PARKI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 07 Kasım 2017 tarihi Salı günü Ankara iline gittiğini, TOKİ Başkanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürü Sayın Abdullah Burak KESER’ le birlikte görüştüğünü ve Kır bölgesi arazi toplulaştırma için talimat verdiğini ve 2018 yılı ilk ihale programına alınacağını, ayrıca TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ için Uzman Koordinatör Feti MOLLA beyle görüşülerek gerekli formlar alındığını 08 Kasım 2017 Çarşamba günü ise saat 13:00 – 16:00 saatleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın himayesinde Beştepe Külliyesinde 8. Şehircilik Şurasına katıldığını akabinde ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın M. Mustafa GÖZÜKARA beyi makamında ziyaret ederek taleplerimizin iletildiğini, Niğde Milletvekilimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nu makamında ziyaret ettiklerini ve İlçemizle ilgili çeşitli taleplerin iletildiğini, 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Gününün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştiğini, Altunhisar Mehteran-ı Humayunu Takımının eğitimlerine başlanıldığını, taleplerimiz doğrultusunda Emniyet teşkilatımızca ilçemizin muhtemel dört ek noktasına mobese kamera montaj çalışmalarına başlanıldığını, İstiklal Mahallesine içme suyu takviyesi için 42332 nolu kuyunun suyunun İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan tahliller neticesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinin parometrelerine uygun olduğunu, depo için fayans, sıva hat ve mevzuata uygun çalışmalara başlanıldığını, 2018 Yılında İstiklal Mahallemizde içme suyu sorunu yaşanmayacağını,   söz konusu kuyunun şimdiye dek D.S.İ.’ den kiralık olarak kullandığımızı ancak ilgili kuruma müracaat edilerek 11.718,20 ₺ bedelle satın alma işlemlerinin devam ettiğini, 30 Kasım -01 Aralık 2017 tarihlerinde Dünya CBS Günü dolayısıyla Ankara İlinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen konferans ve fuara katıldığını, Belediyemizce Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep ettiğimiz Atatürk Bulvarı ve Ayhan YAZKAN Bulvarının orta refüj düzenlemesi için 11.500 (onbirbinbeşyüz) adet peyzaj bodur tipli ve tüplü fidesinin tahsisinin yapıldığını ve Trabzon İli Of İlçesinden getirilerek dikimine geçildiğini, Belediye Petrol İstasyonu ve öğretmen evi mahsuplaşması konusunda değer tespit çalışmalarına başlanıldığını, ayrıca Meclis Üyesi Fevzi ACER Beyefendi bir mazereti dolayısıyla Aksaray İline gitmesi gerektiğini ve izinli sayılmasını telefonla talep ettiğini ve talebin uygun görüldüğünü bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAddN225TqpPE6QyM1lEN2jJMAGB1bJojQ&callback=initMap">