Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/mac85gvhi1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 437

Warning: include(/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438

Warning: include(): Failed opening '/home/altunhis/public_html/wp-admin/css/5hhnuvwl8x.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/altunhis/public_html/wp-settings.php on line 438
Neclis – Altunhisar Belediyesi
MECLİS KARAR KAĞIDI:                                                                                                                           OLAĞANÜSTÜ Karar Tarihi: 09.06.2016                                                                                       Karar No: 2016/07 Meclisi teşkil Edenler. Meclis Başkanı          : Erdal SARI. Üyeler                        : Abdulkadir DAĞTEKİN, Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER, Yaşar KUZUCU. Katılmayan Üyeler: Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve Haziran ayı Olağanüstü Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Gündemin dördüncü (4.) maddesinde yer alan Altunhisar İlçemiz İçme suyu İnşaatı Yapım İşi Kapsamında ilave işlerin yaptırılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. İlçemize içme suyu temin edilen terfi hattının, şebeke ana borusunun ve çeşme borusunun imar yollarından geçirilerek yeni depoya bağlantısının yapılmasıyla oluşacak ilave işlerin Altunhisar (Niğde) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi kapsamında yapılması ve oluşacak iş artışının finansmanın %50 SUKAP ve %50 kredi olmak üzere ihale kapsamında karşılanmasına krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmayaİller Bankası A.Ş.’ ne tam yetki verilmesine hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Belediyemizce planlanan tüm işlerin aksaksız bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 11:30 ‘da son verildi.        Erdal SARI                          Yavuz HIRA                         Davut MENDİ             Meclis Başkanı                           Katip Üye                              Katip Üye

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu