2019 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04 Ocak 2019 Cuma Günü Yapılacak

2019 yılı Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı 04.01.2019 Cuma günü saat 09:00 da belediye meclis toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem maddeleri ile halka açık olarak yapılacaktır.

GÜNDEM   :

1- Yoklama

2- Açılış konuşması ve saygı duruşu

3- Bir önceki kararın meclise okunması.

4- Denetim Komisyonunun Seçilerek Karara Bağlanması.

5- Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

6- Dilek ve temenniler.

Kapanış.