Altunhisar Merkez/İstiklal Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Duyurusu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca
1 ay süreyle Belediyemiz web adresinde ve ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, süresi içerisinde itiraz edilebileceği ilgililere duyurulur.

İMAR PLANI YAZISI

ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKI İLAN TUTANAĞI