Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği 2018 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.04.2018 Cuma günü saat 09:00 da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda halka açık olarak yapılacaktır.

GÜNDEM   :

  1. Yoklama.
  2. Açılış konuşması ve saygı duruşu.
  3. Bir önceki kararın meclise okunması.
  4. 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Meclise Sunulması.
  5. 2017 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması
  6. Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanması.
  7. Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanması.
  8. Belediye Norm Kadrosunun görüşülerek karara bağlanması.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.