İLÇEMİZ

İç Anadolu Bölgesi’nde, Niğde İli’ne bağlı bir ilçe olan Altunhisar, kuzeyinde Aksaray, batısında Konya ili Ereğli ilçesi, güneyinde Bor ilçesi, kuzeydoğusunda Çiftlik ilçesi ve güneydoğusunda da Niğde Merkez ilçesi ile çevrilidir. İlçenin kuzeyi Melendiz Dağlarının uzantıları ile engebelenmiş olup, güneyi yer yer meyilli ovalarla kaplıdır. İlçe toprakları Melendiz Dağlarından kaynaklanan küçük akarsularla sulanmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.050 m.dir. İl merkezine 35 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 581 km2 olup, İlçe Merkezi nüfusu 3233 toplam nüfusu 11.239′ dur.
İlçenin doğal bitki örtüsü step bir görünüme sahiptir. Daha çok bahar aylarında canlanan gelincik, papatya, gevenotu, sarıçiçek, sığırkuyruğu, atkuyruğu, otlak ayrığı, bromlar, korunga, taş yoncası, sarıdiken, ve kangal gibi bozkır bitkileri ile birlikte dağlık yerlerde meşe ve yabani badem ağaçları vardır.
İlçede İç Anadolu Bölgesi’nin karakteristik özelliği olan karasal iklim hüküm sürmektedir.Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklindedir.

EKONOMİK YAPI :

İlçenin ekonomik hayatı genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır.İlçede sanayi yok denecek kadar azdır. İlçenin başlıca geçim kaynakları şunlardır;
      

    

Tarım:

Köy ve kasabalarda yaşayan halkın pek çoğu buğday ve arpa yetiştirir.Patates, şekerpancarı ve baklagiller ilçede yetişen diğer ürünlerdir.Bazı yörelerde bağcılık ve meyvecilik yapılır. Başlıca yetişen meyveler;elma,ceviz ve bademdir.Halk yetiştirilen ürünlerin bir kısmını kendi tüketmektedir. İhtiyaç fazlasını da pazarlamaktadır.İlçede tarım modern şekilde yapılmaktadır.İlçede çok uluslu ve yerli şirketlerce 5.000dönüm dikilmiş ve verim alınmaya başlanmış, 5.000 dönüm ise dikime hazırlanan bahçecilik en modern şekilde ve organik tarıma geçiş aşamalı olarak  yapılmaktadır. Üretilen elma, nektarin, kiraz, erik ve diğer meyveler ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Halkın büyük bölümü gelir kaynağını bu şirketlerde yapılan işçilikten sağlamaktadır.

Hayvancılık:

Hayvancılık ilçenin geçim kaynaklarından başlıcasıdır. Beslenen hayvanların etinden, sütünden, yününden ve gücünden faydalanılmaktadır.Yeterli derecede mera bulunduğundan ilçe hayvancılık bakımından verimlidir.Yetiştirilen küçükbaş hayvanlar: koyun ve keçidir.İlçede genellikle yerli ırk inekler yetiştirilmektedir.Son yıllarda kültür ırklarla verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Endüstri:

İlçede sanayi kuruluşu yok denecek kadar az olmakla birlikte altı yapısı tamamen hazırlanarak inşaat aşamasına getirilmiş “Altunhisar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi” kurulmuştur. İlçe merkezinde 40-60 kişilik iş istihdamı sağlayacak tekstil atölye kurdurma girişimlerine başlanılmıştır.İlçede ve Yakacık Kasabasında un fabrikaları bulunmaktadır. İlçemizde Halkın büyük oranda ihtiyacını karşılayacak yeni marketler açılmıştır.
          

El Sanatları:

İlçede ve çevresinde en yaygın el sanatı halıcılıktır. İlçe , köy ve kasabalarında halıcılık Halk Eğitim Müdürlüğü desteği ile yeterince gelişmiştir. Yurt dışına ihracat yapan şirketlerin halıları dokunarak , halkın ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır. Şirketlerin parayı geç ödemeleri ve düzgün malzeme vermemeleri nedeniyle atölye halıcılığı da yok olmaya yüz tutmuştur.