Altunhisar’ın Tarihi

Eskiden beri önemli bir yerleşim yeri olan Altunhisar; Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmış oğlu
Süleyman Bey zamanında Konya ve Niğde İlleri ile birlikte Türk topraklarına katılmış olup, tarihte
Anduğu ve Ortaköy adları ile anılmıştır. Anduğu Selçuklulardan sonra Niğde İli ile birlikte
Karamanoğulları idaresine geçmiştir. Karamanoğlu İbrahim Bey hükümdarlığında memleketi oğulları
ve akrabaları arasında bölüştürürken Anduğu’ yu İsmail Bey’e vermiştir. İlçe merkezinde Karamanoğlu
Yakup Beye ait bir camii ve bu camiinin yanı başında halen halkın hizmetinde olan bir çeşme
bulunmaktadır. Önce Yıldırım Beyazıt, ikinci defa da Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlılara
geçmiş olan Altunhisar’a bu tarihlerde Ortaköy de denilmektedir. Yakın zamana kadar kaza olan
Ortaköy’ün adının tekrar Anduğu olduğu görülmektedir. 1732 yılındaki bir fermanla Seferi Hümayun
için Niğde Sancağından istenen 150 devenin % 5 i Anduğu kazası tarafından verilmiştir. Evliya Çelebi
seyahatnamesinde; “ Cilt 3 sayfa 191” Bor’ dan Aksaray’ a giderken geçtiği Ortaköy’ den “Bir vasii ve
maksuda ova olup, bağ, bahçe, mescit ile aheste mamur bir kazadır. Bu Kariye’ ye bağlı 36 pare
nahiye ve köyleri vardır” demiştir. Çok eski bir tarihe sahip olan Altunhisar; 250 yıl öncesinde Anduğu
vilayeti, 100 yıl öncesinde ise kaza merkezidir. 1910 yılında Belediye teşkilatına kavuşan Altunhisar
1928 yılında Nahiye olmuştur.1956 yılında; Ortaköy isminin güneydeki verimli Altındaş ovasından
dolayı Altunhisar olarak değiştiğini görmekteyiz. Belde 3644 sayılı Kanunla 1991 yılında İlçe statüsüne
kavuşmuştur.

 

0 Comments

Yorum Bulunamadı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir