Meclis Kararları

2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 03.05.2019                                                                                                     

Karar No: 2019/05

MAYIS

Meclisi teşkil

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Vedat KİRAZCI

Üyeler                        : Mehmet Ali YALTI, İsmail POLAT, Mevlüt KEFCİ, Hamza AYIK, Yaşar TAMER, Amir ÇELİK, Turkaz POLAT, Ramazan AYIK, Fuat SELÇUK.

Katılmayan Üyeler    :

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Vedat KİRAZCI yaptı ve 2019 yılı Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata intikal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görülerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) maddesinde yer alan 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 19.04.2019 tarih ve 15 Sayılı Belediye Encümeni kararı doğrultusunda, söz konusu kesin hesap Meclis Başkanlığınca Meclise tevdi edilerek bölüm bölüm ve madde madde görüşülerek müzakere edildi ve söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ile aynı kanunun 64. maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu bütçe kesin hesabı oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Petrol İşletmesi bünyesinde Akaryakıt ve LPG(Otogaz) bayilik sözleşmeleri ile ilgili uygun firma seçimi, şart ve koşullar, süre uzatımına gidilmesi, yetki verilmesi v.b. hususların görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere Belediyemizin Petrol İşletmesinde satışı yapılan akaryakıtların OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. (SUNPET), LPG(Otogaz) Satışı hizmetlerinin ise AYGAZ A.Ş.(MOGAZ) bayiliği ile yürütüldüğünü ancak 2019 yılı içerisinde her iki bayilik sözleşmesinin sona ereceğinden en makul en mantıklı, karlı ve kaliteli teklif ve şartnamenin plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmesini ve belediye avukatınca incelenmesini takiben belediye başkanına sözleşme imza yetkisinin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra ilgili teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının 29.04.2019 Tarih ve 2019/6 Sayılı Yazılarının Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Koruma Başkanlığımızca talep edilen ıska suyu Bilindiği üzere önceden 08.01.2016 tarih ve 2016/01 Sayılı Belediye Meclisince Altınyurt Sulama Birliğine 25 yıllığına ücretsiz tahsis edilmiş ancak Altınyurt Sulama Birliği Başkanlığının Merkez Sulama Kooperatifi Başkanlığına devir edilmesi sürecinin başlatıldığı göz önünde bulundurularak söz konusu tahsis protokolünün iptal edilerek aynı doğrultuda Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı eli ile yürütülmesinin daha uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu talebin Kamu Yararı görülerek karşılıklı bir protokole bağlanarak KADİM hakları korunmak kaydı ile BEDELSİZ olarak 5393 sayılı belediye kanunun 14 (a), 15 (b) ve 18 (j) ve (t) Maddeleri ile aynı Kanunun 75. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri doğrultusunda süresi toplam 25 yılı geçmemek üzere Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına tahsis edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 05.12.2014 tarih ve 2014/11 Sayılı Belediye Meclis Kararının 7. Gündem Maddesi doğrultusunda Karara Bağlanan Ön Ödemeli İçme Suyu Sayaç Kullanımı Zorunluluğunun Yeniden Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Bilindiği üzere 2014/11 sayılı Belediye Meclis kararı ile TEKSAN firması ile sözleşme imzalanarak akıllı sayaç(ön ödemeli) sistemine geçildiğini, söz konusu uygulamanın yeni abone olacak ve bozulan abonelere zorunlu olarak uygulandığını ancak TEKSAN firması ile akıllı sayaçlar konusunda sıkıntılar yaşandığını, vatandaşlarımızın ve belediyemizin zor durumda kaldığını gibi konuları göz önünde bulundurulduğunda, yeni yapılacak içme suyu abonelerinde ve bozulan içme suyu sayaçlarının değişimlerinde ön ödemeli sayaç alma konusunda zorunluluğun ortadan kaldırılarak vatandaşın tercihine bırakılmasının daha uygun olacağını ve ilerleyen süreçte TEKSAN firması ile olan akıllı sayaç sözleşmenin Belediye Avukatı nezdinde değerlendirilerek iptal edilmesi veya başkaca firma ile sözleşme imzalanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olacağını, ayrıca mekanik sayaç su tahakkuk okuma dönemlerinin 3(üç) ayda bir yapıldığını, söz konusu okuma döneminin 1(bir) ay olarak uygulanmasının belediye tahsilatını canlandıracağını, kayıp-kaçak ve bozuk sayaçların takibinin hızlı bir şekilde yapılacağını ve mekanik sayaç yeni abone olunmasında 150TL depozito, 150TL abone ücreti toplamda 300TL ücret alındığı bu uygulamanın yeniden düzenlenerek 150TL depozit ve 50TL abone ücreti olmak kaydıyla 200TL olarak uygulanmasının kamu yararı açısından doğru olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) ve 18. Maddesinin (j) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 01.03.2019 tarih ve 2019/03 Sayılı Belediye Meclis Kararının 4. Gündem Maddesi Doğrultusunda Verilen Köprü İsminin Yeniden Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere Söz konusu köprüye 2019/03 sayılı Meclis Kararı ile Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa isminin verildiği ancak kadimden beri tüm kamuoyu ve vatandaşlarımızca söz konusu yerin Celemedin mevkii olarak bilindiğinden dolayı tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak adına köprünün isminin Celemedin olarak değiştirilmesinin daha uygun ve kamu yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Meclis Üyeleri Mevlüt KEFCİ, Fuat SELÇUK, Yaşar TAMER ve Turkaz POLAT’ ın karşı oylarına karşı toplantıya katılan diğer üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin Sözleşmelerinin Karşılıklı Olarak Fesih Edilmesi ve Yeni Alınacak Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerle İlgili Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin Sözleşmelerinin Karşılıklı Olarak Fesih Edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Sözleşmelerinin fesih edilmesine, Avukat Cihan KİRAZCI ile Mimar Mahmut AYDIN’ ın bir yıllığına kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 1 yıl süre ile düzenlenerek adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmaları ayrıca söz konusu personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve sözleşmelerin imzası için ise Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem Onuncu (10.) Maddesinde yer alan İlçemiz Yukarı Mahallesinde Kurulan Pazar Yerinin İlçemiz Cumhuriyet Meydanına Alınması Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Yukarı Mahallede bulunan Pazar yerinin alanının eğimli olması, trafik ve can güvenliği açısından tehlike yarattığı, park sorunu yaşanması vb. nedenlerle Pazar yeri için uygun olmadığı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın ve pazarcı esnaflarımızın mağduriyetlerinin, Mevzuatlara uygun bir kapalı pazar yeri yapılana kadar giderilmesi amacıyla pazarcı esnaflarımıza gerekli tebliğin yapılarak Pazar düzeninin oluşturularak İlçemiz pazarının; Cumhuriyet Meydanında kurulmasının elzem ve kamu yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem On Birinci (11.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosunda ihdas ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem On İkinci (12.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Arazilerin sulanmasında geçiş yerlerine konulmak üzere 150 adet 50’lik büz siparişinin verildiği ve yerlerine konulmaya başlandığını, pazar günleri belediye otobüsünün görevlendirilerek ilçe halkımızı Pazar yerine götürüp getirme işleminin yapıldığını bildirdi. Yaşar TAMER söz aldı. Belediye Garajının içerisine çizgi çalışmasının yapılarak araçların düzgün park edilmesini talep etti. Toplantıya katılan diğer meclis üyeleri teşekkürlerini bildirdiler. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:40’ da son verildi.

          

 

Vedat KİRAZCI            Hamza AYIK          Yaşar TAMER
Meclis Başkanı           Katip Üye           Katip Üye 

 

2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Tutanağıdır…

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 08.04.2019                                              

Karar No: 2019/04 NİSAN

Meclisi teşkil  Edenler.

Meclis Başkanı      : Vedat KİRAZCI

Üyeler       : Mehmet Ali YALTI, İsmail POLAT, Mevlüt KEFCİ, Hamza AYIK, Yaşar TAMER, Amir ÇELİK, Turkaz POLAT, Ramazan AYIK, Fuat SELÇUK.

Katılmayan Üyeler       :

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Vedat KİRAZCI yaptı ve 2019 yılı Nisan ayı seçim sonu ilk Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Geçici Meclis Katip Üyelikleri için Meclis Başkanınca iki genç üyenin davet edilerek görev almalarının karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince doğum tarihlerine bakılmak suretiyle 2 genç üye olan 1. Hamza AYIK, 2. Fuat SELÇUK Meclis Üyeleri davet edilerek geçici Meclis Katibi olarak görev verilmek suretiyle diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Asil 2 Yedek Meclis katip üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili ve 2 katip asil ve yedek üyeleri ile ilgili gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI ( altı ) 6 oy alarak 1. Meclis Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Hamza AYIK ( beş ) 5 oy alarak 2. Meclis Başkan Vekilliğine seçildiler ve açık tasnif ile Meclis Üyeleri Hamza AYIK ve Yaşar TAMER Asil katip üyeliklerine Meclis Üyeleri İsmail POLAT ve Mevlüt KEFCİ Yedek katip üyeliklerine iki yıl süre ile meclis başkanlık divan heyetinde görev yapmak üzere seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI ( altı ) 6 oy yine Meclis Üyesi Hamza AYIK ( altı ) 6 oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki) memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Her ay yapılacak olan mutat Meclis toplantılarının gün, saat ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasına denk gelen Cuma günü saat 09:00 da Belediye hizmet binasında yapılmasını teklif etti. Söz konusu teklif Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince açık oylama sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan Her hafta yapılacak olan mutat Belediye Encümen toplantısının gün, saat ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu.Meclis Başkanı söz aldı. Önceden olduğu gibi Encümen toplantılarının her hafta Cuma günleri saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde Meclis Başkanının teklifi açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde konsensüs sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Hamza AYIK, 2. İsmail POLAT, 3. Yaşar TAMER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Ramazan AYIK, 2. Mehmet Ali YALTI, 3. Mevlüt KEFCİ ’ nin isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan 2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Birinci (11.) Maddesinde yer alan Kent Konseyi kurullarının oluşturulması için toplantı gün, zaman ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76.maddesi gereğince Mülki Amirinde görüşü alınmak suretiyle ilgili kurullarının oluşturulması ve Kent Konseyi Yönetmeliğinin 7.maddesinde adı geçen katılımcılara, kurum ve kuruluşlara davetiye gönderilmek suretiyle Belediye Başkanınca belirlenecek bir tarihte Belediye Hizmet Binasında toplanılması ve söz konusu toplantıda ilgili kurulların oluşturulması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On İkinci (12.) Maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı Seçilecek Çiftçi Malları Koruma Meclisinin İlçemize Hayırlı Olmasını diledi ve yapılan açık tasnif neticesinde 1.Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI, 2. Meclis Üyesi Ahmet ACER, 3. Meclis Üyesi Mustafa İŞCAN, 4.Meclis Üyesi Aydın ÇELİK, 5. Meclis Üyesi Adem DOYGUN asıl üyeliklere, 1. Meclis Üyesi Cabbar AYIK, 2. Meclis Üyesi Mahmut ERGUN, 3. Meclis Üyesi Mehmet ÇELİK, 4. Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ, 5. Meclis Üyesi Murat ÇAĞATAY yedek üyeliklerine açık oylama ile seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Üçüncü (13.) Maddesinde yer alan Kaymakamlık Murakabe Heyetinin belirlenmesine geçildi yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde Meclis Başkanınca teklif edilen murakabe heyeti isim listesi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde 1. Veli İŞCAN, 2. Ziya DOYGUN, 3. Yusuf MERCAN, 4. Cemil ACER, 5. Murat ÖZALP, 6. Bayram BOZKUŞ, 7. Yaşar KOPAN, 8. Yücel KELEKÇİ, 9 Bülent GENİŞYÜREK ile 10. Ahmet AÇIKEL, in Murakabe Heyetine oy birliği ile seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Dördüncü (14.) Maddesinde yer alan Niğde Valiliği Halıcılık Birliğine seçilecek 2 üyenin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 1. Ramazan AYIK ile 2. Turkaz POLAT ’ın isimleri teklif edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu meclis üyeleri oy birliği ile seçilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Beşinci (15.) Maddesinde yer alan Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce yapılan ifraz, tevhid, ihdas, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesi kapsamında müstakil arsa özelliği bulunmayan parça arsalar, Belediye ait taşınmazları ile belediye hissesinin bulunduğu söz konusu taşınmazların mevzuaten münasıp olan isteklilerine satılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu gündem maddesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) ve 34 üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda Meclis Üyeleri Mevlüt KEFCİ, Yaşar TAMER, Fuat SELÇUK ve Turkaz POLAT’ ın karşı oylarına karşın toplantıya katılan diğer üyelerin oy çokluğu ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Altıncı (16.) Maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Belediye Başkanınca Meclise sunulmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü ve Belediye Başkanı mevzuat gereği yerini meclis 1. Başkan Vekiline bırakmasını takiben 2018 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkanınca Meclise sunulmasını takiben açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan rapor ilgili mevzuat gereğince bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ve kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Yedinci (17.) Maddesinde yer alan yer alan Belediyemiz Bünyesinde Kurulan Personel Limited Şirketi’ nin Yetki değişikliğinin görüşülerek karar bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 02/02/2018 tarih ve 2018/02 sayılı Meclis Kararının 5. Gündem Maddesinde Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya verilen yetkilerin yeni seçilen Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ ya devir edilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b-i-j-l ve m) bentleri ile Türk Ticaret Kanununun ilgili Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Sekizinci (18.) Maddesinde yer alan Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (NİĞKAD-BİR) 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Meclis Üyesi Sn. Hamza AYIK asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sn. Mevlüt KEFCİ yedek üyeliğe 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (c, o) bendi doğrultusunda oy birliği ile seçilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Dokuzuncu (19.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Cenaze Hizmetlerinde Cenazenin Defin Edildiği Gün Cenaze Evinde Verilecek Yemeklerin Belediyemiz Tarafından Karşılanmasının Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Cenaze sahiplerin yemek konusunda mağdur olduklarını, bir taraftan acılarını yaşarlarken bir taraftan ise yemek telaşı ile uğraştıkları göz önünde bulundurularak en azından cenazenin defin edildiği ilk gün verilecek yemeğin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi Doğrultusunda oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yirminci (20.) Maddesinde dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin hiç kimsenin burnu kanamadan barış ve dostluk ortamında gerçekleştiğini söz konusu seçimlerin İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tüm Meclis Üyeleri Seçim Sonu İlk Meclis Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilediler. MHP İlçe Başkanı İsmail BAKCAN söz alarak iyi dilek ve temennilerini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.

 

Vedat KİRAZCI           Hamza AYIK              Yaşar TAMER
Meclis Başkanı          Katip Üye               Katip Üye 

2019 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 01.03.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/03

MART

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Davut MENDİ.

Katılmayan Üyeler: Yaşar KUZUCU, Halil AVŞAR, Fevzi ACER.

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Ömerli Deresi İnceyüz Mevkii Celemedin Olarak Bilinen Yerde Önceden Yapılan Köprüye “Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa” İsminin Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Asıl adı Ömer olan Fahreddin Paşa 1868’de Rusçuk’ta doğdu. Soyadı kanunundan sonra Türkkan soyadını aldı. 93 Harbi’nin ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Mekteb-i Harbiye’yi birincilikle bitirdi. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Balkan Savaşı’nda Çatalca savunmasında ve Edirne’nin geri alınışı’nda görev aldı. 1916 yılında 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine’deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı.. Birleşik Arap Emirliklerinin Dışişleri Bakanı Zayed’in hırsızlık iftirası attığı Fahreddin Paşa 2 yıl 7 ay boyunca Medine’yi İngilizlere karşı savunmuştur. Başarısıyla, ‘Medîne Müdâfii’, ‘Türk Kaplanı’, ‘Çöl Kaplanı’ ve ‘Medine Kahramanı’ lakaplarıyla anılmaya başlayan Fahreddin Paşa’ nın, Türk tarihinin en büyük komutanlarından biri olduğu, Fahreddin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu aylarca çekirge yeme pahasına Medine’yi teslim etmediğini, Medine’nin etrafı isyancıların eline geçmeye başlayınca İstanbul Hükumeti’nin Medine’nin boşaltılması talebini Fahreddin Paşa, ‘Peygamber’in kabrinin bulunduğu Medine’deki Türk Bayrağı’nı kendi elimle indiremem diyerek kabul etmemiş, Herhangi bir yağma ihtimaline karşı da tedbir olarak, Medine’deki 30 parça Kutsal Emanet’i 2000 askerin koruması altında İstanbul’a göndermiştir. Kutsal emanetlerin bir bölümü günümüzde Topkapı Sarayı müzesinde sergilenmektedir. 2 yıl 7 ay boyunca İngilizlere karşı Medine’yi müdafaa eden Fahrettin Paşa’ nın İslam tarihinin şan ve şerefli sayfalarında yerini alan isminin İlçemizdeki Celemedin Köprüsüne verilerek yaşatılmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde “Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Köprüsü” İsminin Celemedin mevkiindeki köprüye verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediye meclisimizde aldığımız kararlar doğrultusunda akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Sulhnamenin imzalandığını, 108 bin TL Peşin ödeme yapılarak geri kalan kısmının ise 48 ay vade ile yapılandırıldığını, çok amaçlı mobil sosyal hizmet aracımızın hizmete sunulduğunu, 15 kişiye ek olarak 40 kişilik TYP personelinin de 11 Şubat 2019 Pazartesi Günü itibariyle belediyemizde çalışmaya başladıklarını, akaryakıt istasyonumuza 55kw gücünde yeni bir jeneratör satın aldığımızı oradan çıkan jeneratörün ise Belediyemizin ihtiyacı için hizmet binamıza montaj edildiğini, ayrıca belediye mezarlığı ihtiyacımız için 5 kamyon mezar taşı temin edilerek mezarlık içerisinde depolandığını, Belediyemizce uzun uğraşlar neticesinde sonuca ulaştığımız 89.100 (seksendokuzbinyüz) TL. ot bedelini ödediğimiz asri mezarlığımıza ek olarak 100.000m2 (yüz dönüm) büyüklüğünde 5242 Parsel Sayılı alanın mezarlık yeri vasıflı taşınmaz olarak tapu tescil işleminin tamamlandığını ekin ve bağ bahçe sulamaları için tüm eski ham arkların belediye ekipmanlarınca rehabilitesinin yapıldığını çifçi ve arazi yollarımızın rehabilitesinine ise süratle devam edildiğini ,park ,bahçe ,mezarlık ile ilçe içi yolların ve fidanların budama ,temizlik ve bakım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:30 da son verildi.

        

              

Erdal SARI             Yavuz HIRA              Davut MENDİ
Meclis Başkanı         Katip Üye              Katip Üye

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 08.02.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/02

ŞUBAT

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Yaşar KUZUCU, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 09-10 Ocak 2019 Çarşamba ve Perşembe günleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN ‘ ın himayelerinde külliyede Yerel Yönetim Politikaları Sempozyumuna katılarak belediyemizce tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü için yazılı talepte bulunduğunu, yeni planlaması tamamlanan 100 dekarlık mezarlık yeri için 89.100,00 (seksendokuzbinyüz) TL. Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını25 Ocak 2019 Cuma günü Toki başkan vekilimiz Sayın: Orhan YÜCE beyle 5. Etap TOKİ konutlarının ihalesi konusunda görüşme yaparak ilk sıralara alındığını Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Sayın: Ahmet AKCAN beyle görüşerek Akaryakıt İstasyonu ile ilgili yazışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Belediye Lisanslı Sporcumuz Safiye DURUKAN’ ın Antalya’ da yapılan WUSHU turnuvasında 35 kilo yıldız bayanlarda Türkiye Şampiyonu olduğunu ve Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK tarafından; Hocası Harun KÜÇÜKKAHRAMAN ile birlikte sporcumuzu makamında kabul edilerek mutluluğunu ifade ettiğini bildirdi. Meclis Üyesi Yavuz HIRA söz aldı. Greyder çalışması sürecinde ihtiyaç olan çukurların doldurulmasını takiben düzenlenmesini bildirdi. Meclis Üyesi Halil AVŞAR söz aldı. Davaryatağı yolunun da yeniden rehabilite edilmesinin gerektiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:15 de son verildi.

        

              

Erdal SARI        Yavuz HIRA         Davut MENDİ
Meclis Başkanı       Katip Üye                Katip Üye

2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 04.01.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/1

OCAK

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına Geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (7) yedi oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (5) beş oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (4) dört oy, alarak seçildikleri Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce yapılan ifraz, tevhid, ihdas, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesi kapsamında müstakil arsa özelliği bulunmayan parça arsalar ile belediye hissesinin bulunduğu taşınmazların olduğu söz konusu taşınmazların mevzuaten münasıp olan isteklilerine satılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu gündem maddesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) ve 34 üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda oy birliği ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 10 Aralık 2018 Pazartesi Günü Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gidilerek akaryakıt istasyonu ile ilgili ödemenin peşin olması halinde indirim istediğimizi ve 3yüz bin TL. teklif ettiğimizi vergi, resim harç vb. ceza konuları olması halinde teklifin değerlendirilebileceğini ancak teklifle ilgili indirimin söz konusu olamayacağını ve mevzuatta yerinin bulunmadığın bildirilmesi üzerine Meclis Kararı ve Taahhütnamenin teslim edildiğini, İlçemize Kaymakam atanması konusunda talebimizin tekrar iletildiğini, Sulama Göletinin 2019 yılı içerisinde kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunda 11 Aralık 2018 Salı Günü KOP İdaresi Başkanı Sayın İhsan BOSTANCI ile ayrıca DSİ Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR ile görüştüğümüzü ve Yeşilyurt Göleti yapılması konusundaki talebimizin son durumunu öğrenerek su ölçümlerinin devam ettiğini bildirdiklerini, İlçemize Zabıta Meslek Yüksek Okulu veya yerel yönetimlerle ilgili bölümlerin yoğun olduğu zabıta, itfaiye, afet acil gibi bölümlerle ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN ile aynı kurumun başkan yardımcısı Metin KARAMAN beyle görüşmeler yaptığını, önceden 100 dekarlık diğer işlemleri tamamlanan ilave mezarlık talebimizin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylandığını, meradan hazineye tescili için ot bedeli olarak ilgili hesaba 89 bin yüz TL paranın belediyemizce yatırılması ve ifraz işlemlerine başlanıldığını, İl Özel İdaresince İlçe Merkezimizde futbol sahası yapım çalışmalarına başlanıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

               

 Erdal SARI            Yavuz HIRA               Davut MENDİ
 Meclis Başkanı         Katip Üye                Katip Üye

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.12.2018                                                                                                 

Karar No: 2018/11

ARALIK

Meclisi teşkil

Edenler.

 Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Çömlekçi Köyü Muhtarlığının 07.11.2018 Tarih ve 2018/74 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere belediyemiz Makine Parkı günden güne yenilenmiş ve gerek Belediye öz kaynakları, gerekse de hibe yöntemiyle kazandırılan sıfır km araç, gereç vb. iş makinaları ile güçlendirildiğini ve güçlendirilmeye de devam edileceğini diğer taraftan makine parkımızda atıl durumda kalan trafikten çekme belgeli yıkama sistemi faal durumda olan 51 DC 949 plaka sayılı 1985 model Fiat 50NC marka 1 adet Cenaze Yıkama aracının modern yıkama aracımızın makine parkımıza kazandırılmasını takiben söz konusu aracın atıl durumda kalmaması için KAMU YARARI gözetilerek Çömlekçi Köyü Muhtarlığına bedelsiz tahsisinin veya düşük bir bedelle satılmasının uygun olacağını ve bu doğrultuda söz konusu araçların tahsisi veya satışının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b-d) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde cenaze yıkama aracının talep eden Çömlekçi Köyü Muhtarlığımıza amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Yirmi (20) TL bedelle satılması hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 11891 Sayılı Yazısının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.

2000 yılında yıllarda Belediyemiz Akaryakıt İstasyonunun kuruluşu aşamasında İlçemiz İstiklal Mahallesi 204 ada 1 parsel sayılı 3.252,24m2 taşınmazın imar planında ticari alana dönüştürülmeden konut alanı üzerine yapılmasından kaynaklanan aksaklık nedeni ile belediyemizin çeşitli gayrimenkullerine karşılık ilgili kuruma yapmış olduğumuz sulh ve uzlaşma tekliflerinden şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alınamadığını,söz konusu yerle ilgili belediyemiz hakkında Bor Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/182 Esas Sayılı geri alım davasının devam ettiğini bu doğrultuda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yaptığımız girişim ve yazışmalar neticesinde Belediyemizce İlgili Kuruma ödenmesi için tahakkuk ettirilen takriben 513 Bin Türk Lirası’nın %10 peşin geri kalanı 60 ay vade ile 3 er aylık taksitlere bölünmesi ve söz konusu ödemelerin ise her üç ayda bir ödenmek kaydı ile teklif edeceğimizi söz konusu 3’er aylık taksitlerin 2 defa üst üste ödenmemesi halinde ilgili kurumca geri alım davasının yeniden başlatılması teklifimizin ilgili kurumca uygun görülmesi halinde SULHNAME hazırlanmak suretiyle taahhüt edeceğimizi bu doğrultuda Belediye Başkanına borçlanmaya ilişkin yetki verilmesini, söz konusu yetki ile birlikte sulhname ve TAAHHÜTNAME’ nin imza edilmesini takiben ise ilgili Milli Emlak kurumunca davadan vaz geçirilerek uzun yıllardır süre gelen bu sorunun ancak bu yöntemle çözüleceğini bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde teklif edilen şekli ile TAAHHÜTNAME VE SULHNAME imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) Bendi Doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Belediyemizce 50 adet ahşap bank satın alınmak suretiyle İlçemizin muhtelif noktalarına dağıtımının yapıldığını çevreyolu tümsek camii türbe yolu bağlantısı ile eski sağlık ocağı Karaağıl bağlantısı için Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğünden tarımsal alt geçit yapımı için resmi yazı ile talepte bulunduğumuzu ve uzman ekiplerce yerinde inceleme yapıldığını söz konusu yerlerde kot farkının sıfıra yakın olması nedeniyle yazılı talebimize olumsuz yanıt verildiğini ancak ilgili kurumun 51-52kk karayolu ağında ve kendi projelerinde ve sorumluluk sahasında mevcut olan tümsek camii inişi ile eski sağlık ocağı bağlantısı orta kesimlerinde kalan eski yazıhanelerden iniş bağlantı noktasına mağduriyetin önlenmesi için önceden planlanan yere dönel kavşak yapılması için yazılı talepte bulunduğumuzu ,kapalı garajın son tabla betonunun atıldığını ve diğer çalışmaların takip edildiğini, belediyemiz öz kaynakları ile (DMO) devlet malzeme ofisi aracılığı ile aldığımız panelvan aracın cenaze yıkama için Kayseri İlinde iç yıkama dizaynı yapılarak belediyemizce teslim alınarak hizmete hazır hale getirildiğini ayrıca gezici (mobil) sosyal hizmet aracı için Kayseri İlinde araştırma yapıldığını böyle bir aracın belediyemize kazandırmak istediğimizi, belediye değirmeni ile ilgili bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen rutubet ve diğer sorunların tamamen giderildiğini, 22 – 23 Kasım 2018 tarihi Perşembe ve Cuma Günleri Ankara İline gidilerek kesimhanenin yerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınması, Akaryakıt İstasyonunun yerinin ise çözüme kavuşturulması ayrıca boş bulunan İlçemize bir kaymakam atanması için Niğde Ak Parti Milletvekillerimiz Sayın Yavuz ERGUN ve Sayın Selim GÜLTEKİN ile ayrı ayrı görüşüldüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetki alanında kalan söz konusu yazılı taleplerimiz için olumlu bir gelişme olduğunu ve sürecin uygulamaya geçtiğini ilçemizde greyder ve kazıcı yükleyici iş makinası kursu açılması için halk eğitim merkezi müdürlüğü ile irtibata geçildiğini bildirdi. Belediyemizce naylon poşetler ile ambalaj atıklarına karşın Sıfır Atık Projesi kapsamında 5- bin adet doğal Pazar çantası sipariş ettiğimizi bu çantaların yaklaşık 14 bin liralık bedelin 7 bin Tl sini Niğçevsan şirketi sahibi Mehmet Yılmaz tarafından belediyemize bağış olarak yatırılacağını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

 

            

                 Erdal SARI       Yavuz HIRA     Davut MENDİ
               Meclis Başkanı     Katip Üye      Katip Üye

2018 Ekim Ayı Olağan Meclis Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 05.10.2018                                                                                                

Karar No: 2018/09

EKİM

Meclisi teşkil

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Davut MENDİ, , Fevzi ACER, Hakan DURUKAN.

Katılmayan Üyeler: Yaşar KUZUCU Halil AVŞAR

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Ekim ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2018 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılmaları Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 01.01.2019/ 31.12.2019 tarihleri arası 1 yıl süre ile uzatılarak, adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmaları ayrıca söz konusu personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve sözleşmelerin imzası için ise Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde Mahmut BAKIR ‘a ait 27/09/2018 tarih ve 756/941 sayılı dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Dilekçe içeriğinde belirtildiği üzere mülkiyeti dilekçe sahibi Mahmut BAKIR ‘a ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 156 Ada 2 Parselde kayıtlı 519,69m2 arsa imarda toplu konut alanı içerisinde kalmaktadır. Bu doğrultuda belediyemiz adına tapu tescilli bulunan İstiklal Mahallesi 219 ada 1 parselde kayıtlı bedelli eşdeğerinde görülen 536.99 m2 arsa ile söz konusu arsanın trampa (takas) edilerek dilekçe sahibinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Teklif açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi takas işlemlerinde tüm mali giderler talep edenin şahsına ait olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi doğrultusunda oy birliği ile kabul edilerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 20- 21- 22 ve 23 Eylül Tarihlerinde 5. Niğde Tanıtım Günlerinde ilçemizi ve ilimizi özellikle kültürel değerlerimizi ön plana çıkartarak gelecek nesillere aktaracak şekilde temsil ettiğimizi, kapalı ve itfaiye garajının inşaatının devam ettiğini, karayollarınca yapımı sürdürülen Belediye Kesimhane mevkiine dönel kavşak ile sıcak asfalt çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda “Sıfır Atık Projesi” kapsamında alan oluşturulduğunu ve belediye görevlilerimizce köy garajı içerisine montaj çalışmalarına başlanıldığını 05.10.2018 yani bugün Cuma namazını müteakiben belediyemizce 2 bin kişilik aşure çorbası planlaması yapılmış ve ilçe genelinde ve tüm camilerde dağıtımının gerçekleşeceğini 02.10.2018 Salı günü Niğde Valimiz Sn. Yılmaz ŞİMŞEK başkanlığında İl Koordinasyon kurulu toplantısı yaptığımızı ve ilçemizle ilgili tüm sorunları dile getirdiğimizi bildirdi Belediyemiz Asri Mezarlığı içerisindeki tatlı bademler TYP personelince toplatılarak ve kurutularak ihtiyaç sahiplerine satılmış, elde edilen 2.310 TL gelir ise dini hizmetlerde kullanılmak üzere Altunhisar Cami Yaptırma, Yaşatma ve Kuran Kursu Talebelerini Koruma Derneğimize makbuz karşılığında bağışlanmıştır ve başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.30’ da son verildi.

 

 

    

Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ  

Meclis Başkanı                                 Katip Üye                          Katip Üye