2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞIDIR

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 04.01.2019                                                                                                 

Karar No: 2019/1

OCAK

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2019 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına Geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (7) yedi oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (5) beş oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (4) dört oy, alarak seçildikleri Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce yapılan ifraz, tevhid, ihdas, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesi kapsamında müstakil arsa özelliği bulunmayan parça arsalar ile belediye hissesinin bulunduğu taşınmazların olduğu söz konusu taşınmazların mevzuaten münasıp olan isteklilerine satılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu gündem maddesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) ve 34 üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda oy birliği ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 10 Aralık 2018 Pazartesi Günü Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gidilerek akaryakıt istasyonu ile ilgili ödemenin peşin olması halinde indirim istediğimizi ve 3yüz bin TL. teklif ettiğimizi vergi, resim harç vb. ceza konuları olması halinde teklifin değerlendirilebileceğini ancak teklifle ilgili indirimin söz konusu olamayacağını ve mevzuatta yerinin bulunmadığın bildirilmesi üzerine Meclis Kararı ve Taahhütnamenin teslim edildiğini, İlçemize Kaymakam atanması konusunda talebimizin tekrar iletildiğini, Sulama Göletinin 2019 yılı içerisinde kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunda 11 Aralık 2018 Salı Günü KOP İdaresi Başkanı Sayın İhsan BOSTANCI ile ayrıca DSİ Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR ile görüştüğümüzü ve Yeşilyurt Göleti yapılması konusundaki talebimizin son durumunu öğrenerek su ölçümlerinin devam ettiğini bildirdiklerini, İlçemize Zabıta Meslek Yüksek Okulu veya yerel yönetimlerle ilgili bölümlerin yoğun olduğu zabıta, itfaiye, afet acil gibi bölümlerle ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN ile aynı kurumun başkan yardımcısı Metin KARAMAN beyle görüşmeler yaptığını, önceden 100 dekarlık diğer işlemleri tamamlanan ilave mezarlık talebimizin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylandığını, meradan hazineye tescili için ot bedeli olarak ilgili hesaba 89 bin yüz TL paranın belediyemizce yatırılması ve ifraz işlemlerine başlanıldığını, İl Özel İdaresince İlçe Merkezimizde futbol sahası yapım çalışmalarına başlanıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.10 de son verildi.

        

                

 Erdal SARI            Yavuz HIRA               Davut MENDİ
 Meclis Başkanı         Katip Üye                Katip Üye

0 Comments

Yorum Bulunamadı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir