2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Tutanağıdır…

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 08.04.2019                                              

Karar No: 2019/04 NİSAN

Meclisi teşkil  Edenler.

Meclis Başkanı      : Vedat KİRAZCI

Üyeler       : Mehmet Ali YALTI, İsmail POLAT, Mevlüt KEFCİ, Hamza AYIK, Yaşar TAMER, Amir ÇELİK, Turkaz POLAT, Ramazan AYIK, Fuat SELÇUK.

Katılmayan Üyeler       :

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Vedat KİRAZCI yaptı ve 2019 yılı Nisan ayı seçim sonu ilk Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Geçici Meclis Katip Üyelikleri için Meclis Başkanınca iki genç üyenin davet edilerek görev almalarının karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince doğum tarihlerine bakılmak suretiyle 2 genç üye olan 1. Hamza AYIK, 2. Fuat SELÇUK Meclis Üyeleri davet edilerek geçici Meclis Katibi olarak görev verilmek suretiyle diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Asil 2 Yedek Meclis katip üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili ve 2 katip asil ve yedek üyeleri ile ilgili gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI ( altı ) 6 oy alarak 1. Meclis Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Hamza AYIK ( beş ) 5 oy alarak 2. Meclis Başkan Vekilliğine seçildiler ve açık tasnif ile Meclis Üyeleri Hamza AYIK ve Yaşar TAMER Asil katip üyeliklerine Meclis Üyeleri İsmail POLAT ve Mevlüt KEFCİ Yedek katip üyeliklerine iki yıl süre ile meclis başkanlık divan heyetinde görev yapmak üzere seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI ( altı ) 6 oy yine Meclis Üyesi Hamza AYIK ( altı ) 6 oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki) memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Her ay yapılacak olan mutat Meclis toplantılarının gün, saat ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasına denk gelen Cuma günü saat 09:00 da Belediye hizmet binasında yapılmasını teklif etti. Söz konusu teklif Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince açık oylama sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan Her hafta yapılacak olan mutat Belediye Encümen toplantısının gün, saat ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu.Meclis Başkanı söz aldı. Önceden olduğu gibi Encümen toplantılarının her hafta Cuma günleri saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde Meclis Başkanının teklifi açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde konsensüs sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Hamza AYIK, 2. İsmail POLAT, 3. Yaşar TAMER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Ramazan AYIK, 2. Mehmet Ali YALTI, 3. Mevlüt KEFCİ ’ nin isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan 2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Birinci (11.) Maddesinde yer alan Kent Konseyi kurullarının oluşturulması için toplantı gün, zaman ve yerinin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76.maddesi gereğince Mülki Amirinde görüşü alınmak suretiyle ilgili kurullarının oluşturulması ve Kent Konseyi Yönetmeliğinin 7.maddesinde adı geçen katılımcılara, kurum ve kuruluşlara davetiye gönderilmek suretiyle Belediye Başkanınca belirlenecek bir tarihte Belediye Hizmet Binasında toplanılması ve söz konusu toplantıda ilgili kurulların oluşturulması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On İkinci (12.) Maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı Seçilecek Çiftçi Malları Koruma Meclisinin İlçemize Hayırlı Olmasını diledi ve yapılan açık tasnif neticesinde 1.Meclis Üyesi Mehmet Ali YALTI, 2. Meclis Üyesi Ahmet ACER, 3. Meclis Üyesi Mustafa İŞCAN, 4.Meclis Üyesi Aydın ÇELİK, 5. Meclis Üyesi Adem DOYGUN asıl üyeliklere, 1. Meclis Üyesi Cabbar AYIK, 2. Meclis Üyesi Mahmut ERGUN, 3. Meclis Üyesi Mehmet ÇELİK, 4. Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ, 5. Meclis Üyesi Murat ÇAĞATAY yedek üyeliklerine açık oylama ile seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Üçüncü (13.) Maddesinde yer alan Kaymakamlık Murakabe Heyetinin belirlenmesine geçildi yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde Meclis Başkanınca teklif edilen murakabe heyeti isim listesi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde 1. Veli İŞCAN, 2. Ziya DOYGUN, 3. Yusuf MERCAN, 4. Cemil ACER, 5. Murat ÖZALP, 6. Bayram BOZKUŞ, 7. Yaşar KOPAN, 8. Yücel KELEKÇİ, 9 Bülent GENİŞYÜREK ile 10. Ahmet AÇIKEL, in Murakabe Heyetine oy birliği ile seçilmelerini takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Dördüncü (14.) Maddesinde yer alan Niğde Valiliği Halıcılık Birliğine seçilecek 2 üyenin belirlenerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 1. Ramazan AYIK ile 2. Turkaz POLAT ’ın isimleri teklif edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu meclis üyeleri oy birliği ile seçilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Beşinci (15.) Maddesinde yer alan Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce yapılan ifraz, tevhid, ihdas, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17 inci maddesi kapsamında müstakil arsa özelliği bulunmayan parça arsalar, Belediye ait taşınmazları ile belediye hissesinin bulunduğu söz konusu taşınmazların mevzuaten münasıp olan isteklilerine satılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu gündem maddesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) ve 34 üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda Meclis Üyeleri Mevlüt KEFCİ, Yaşar TAMER, Fuat SELÇUK ve Turkaz POLAT’ ın karşı oylarına karşın toplantıya katılan diğer üyelerin oy çokluğu ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Altıncı (16.) Maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Belediye Başkanınca Meclise sunulmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü ve Belediye Başkanı mevzuat gereği yerini meclis 1. Başkan Vekiline bırakmasını takiben 2018 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkanınca Meclise sunulmasını takiben açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan rapor ilgili mevzuat gereğince bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ve kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Yedinci (17.) Maddesinde yer alan yer alan Belediyemiz Bünyesinde Kurulan Personel Limited Şirketi’ nin Yetki değişikliğinin görüşülerek karar bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 02/02/2018 tarih ve 2018/02 sayılı Meclis Kararının 5. Gündem Maddesinde Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya verilen yetkilerin yeni seçilen Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ ya devir edilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b-i-j-l ve m) bentleri ile Türk Ticaret Kanununun ilgili Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Sekizinci (18.) Maddesinde yer alan Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (NİĞKAD-BİR) 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Meclis Üyesi Sn. Hamza AYIK asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sn. Mevlüt KEFCİ yedek üyeliğe 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (c, o) bendi doğrultusunda oy birliği ile seçilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin On Dokuzuncu (19.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Cenaze Hizmetlerinde Cenazenin Defin Edildiği Gün Cenaze Evinde Verilecek Yemeklerin Belediyemiz Tarafından Karşılanmasının Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Cenaze sahiplerin yemek konusunda mağdur olduklarını, bir taraftan acılarını yaşarlarken bir taraftan ise yemek telaşı ile uğraştıkları göz önünde bulundurularak en azından cenazenin defin edildiği ilk gün verilecek yemeğin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi Doğrultusunda oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yirminci (20.) Maddesinde dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin hiç kimsenin burnu kanamadan barış ve dostluk ortamında gerçekleştiğini söz konusu seçimlerin İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tüm Meclis Üyeleri Seçim Sonu İlk Meclis Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilediler. MHP İlçe Başkanı İsmail BAKCAN söz alarak iyi dilek ve temennilerini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.

 

Vedat KİRAZCI           Hamza AYIK              Yaşar TAMER
Meclis Başkanı          Katip Üye               Katip Üye 

0 Comments

Yorum Bulunamadı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir