2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 03.05.2019                                                                                                     

Karar No: 2019/05

MAYIS

Meclisi teşkil

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Vedat KİRAZCI

Üyeler                        : Mehmet Ali YALTI, İsmail POLAT, Mevlüt KEFCİ, Hamza AYIK, Yaşar TAMER, Amir ÇELİK, Turkaz POLAT, Ramazan AYIK, Fuat SELÇUK.

Katılmayan Üyeler    :

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Vedat KİRAZCI yaptı ve 2019 yılı Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata intikal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görülerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) maddesinde yer alan 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 19.04.2019 tarih ve 15 Sayılı Belediye Encümeni kararı doğrultusunda, söz konusu kesin hesap Meclis Başkanlığınca Meclise tevdi edilerek bölüm bölüm ve madde madde görüşülerek müzakere edildi ve söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ile aynı kanunun 64. maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu bütçe kesin hesabı oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Petrol İşletmesi bünyesinde Akaryakıt ve LPG(Otogaz) bayilik sözleşmeleri ile ilgili uygun firma seçimi, şart ve koşullar, süre uzatımına gidilmesi, yetki verilmesi v.b. hususların görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere Belediyemizin Petrol İşletmesinde satışı yapılan akaryakıtların OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. (SUNPET), LPG(Otogaz) Satışı hizmetlerinin ise AYGAZ A.Ş.(MOGAZ) bayiliği ile yürütüldüğünü ancak 2019 yılı içerisinde her iki bayilik sözleşmesinin sona ereceğinden en makul en mantıklı, karlı ve kaliteli teklif ve şartnamenin plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmesini ve belediye avukatınca incelenmesini takiben belediye başkanına sözleşme imza yetkisinin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra ilgili teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının 29.04.2019 Tarih ve 2019/6 Sayılı Yazılarının Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Koruma Başkanlığımızca talep edilen ıska suyu Bilindiği üzere önceden 08.01.2016 tarih ve 2016/01 Sayılı Belediye Meclisince Altınyurt Sulama Birliğine 25 yıllığına ücretsiz tahsis edilmiş ancak Altınyurt Sulama Birliği Başkanlığının Merkez Sulama Kooperatifi Başkanlığına devir edilmesi sürecinin başlatıldığı göz önünde bulundurularak söz konusu tahsis protokolünün iptal edilerek aynı doğrultuda Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı eli ile yürütülmesinin daha uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu talebin Kamu Yararı görülerek karşılıklı bir protokole bağlanarak KADİM hakları korunmak kaydı ile BEDELSİZ olarak 5393 sayılı belediye kanunun 14 (a), 15 (b) ve 18 (j) ve (t) Maddeleri ile aynı Kanunun 75. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri doğrultusunda süresi toplam 25 yılı geçmemek üzere Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına tahsis edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 05.12.2014 tarih ve 2014/11 Sayılı Belediye Meclis Kararının 7. Gündem Maddesi doğrultusunda Karara Bağlanan Ön Ödemeli İçme Suyu Sayaç Kullanımı Zorunluluğunun Yeniden Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Bilindiği üzere 2014/11 sayılı Belediye Meclis kararı ile TEKSAN firması ile sözleşme imzalanarak akıllı sayaç(ön ödemeli) sistemine geçildiğini, söz konusu uygulamanın yeni abone olacak ve bozulan abonelere zorunlu olarak uygulandığını ancak TEKSAN firması ile akıllı sayaçlar konusunda sıkıntılar yaşandığını, vatandaşlarımızın ve belediyemizin zor durumda kaldığını gibi konuları göz önünde bulundurulduğunda, yeni yapılacak içme suyu abonelerinde ve bozulan içme suyu sayaçlarının değişimlerinde ön ödemeli sayaç alma konusunda zorunluluğun ortadan kaldırılarak vatandaşın tercihine bırakılmasının daha uygun olacağını ve ilerleyen süreçte TEKSAN firması ile olan akıllı sayaç sözleşmenin Belediye Avukatı nezdinde değerlendirilerek iptal edilmesi veya başkaca firma ile sözleşme imzalanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olacağını, ayrıca mekanik sayaç su tahakkuk okuma dönemlerinin 3(üç) ayda bir yapıldığını, söz konusu okuma döneminin 1(bir) ay olarak uygulanmasının belediye tahsilatını canlandıracağını, kayıp-kaçak ve bozuk sayaçların takibinin hızlı bir şekilde yapılacağını ve mekanik sayaç yeni abone olunmasında 150TL depozito, 150TL abone ücreti toplamda 300TL ücret alındığı bu uygulamanın yeniden düzenlenerek 150TL depozit ve 50TL abone ücreti olmak kaydıyla 200TL olarak uygulanmasının kamu yararı açısından doğru olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) ve 18. Maddesinin (j) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 01.03.2019 tarih ve 2019/03 Sayılı Belediye Meclis Kararının 4. Gündem Maddesi Doğrultusunda Verilen Köprü İsminin Yeniden Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Bilindiği üzere Söz konusu köprüye 2019/03 sayılı Meclis Kararı ile Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa isminin verildiği ancak kadimden beri tüm kamuoyu ve vatandaşlarımızca söz konusu yerin Celemedin mevkii olarak bilindiğinden dolayı tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak adına köprünün isminin Celemedin olarak değiştirilmesinin daha uygun ve kamu yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Meclis Üyeleri Mevlüt KEFCİ, Fuat SELÇUK, Yaşar TAMER ve Turkaz POLAT’ ın karşı oylarına karşı toplantıya katılan diğer üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin Sözleşmelerinin Karşılıklı Olarak Fesih Edilmesi ve Yeni Alınacak Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerle İlgili Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin Sözleşmelerinin Karşılıklı Olarak Fesih Edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Sözleşmelerinin fesih edilmesine, Avukat Cihan KİRAZCI ile Mimar Mahmut AYDIN’ ın bir yıllığına kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 1 yıl süre ile düzenlenerek adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmaları ayrıca söz konusu personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve sözleşmelerin imzası için ise Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem Onuncu (10.) Maddesinde yer alan İlçemiz Yukarı Mahallesinde Kurulan Pazar Yerinin İlçemiz Cumhuriyet Meydanına Alınması Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Yukarı Mahallede bulunan Pazar yerinin alanının eğimli olması, trafik ve can güvenliği açısından tehlike yarattığı, park sorunu yaşanması vb. nedenlerle Pazar yeri için uygun olmadığı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın ve pazarcı esnaflarımızın mağduriyetlerinin, Mevzuatlara uygun bir kapalı pazar yeri yapılana kadar giderilmesi amacıyla pazarcı esnaflarımıza gerekli tebliğin yapılarak Pazar düzeninin oluşturularak İlçemiz pazarının; Cumhuriyet Meydanında kurulmasının elzem ve kamu yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem On Birinci (11.) Maddesinde yer alan Belediyemiz Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosunda ihdas ve kadro cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem On İkinci (12.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Arazilerin sulanmasında geçiş yerlerine konulmak üzere 150 adet 50’lik büz siparişinin verildiği ve yerlerine konulmaya başlandığını, pazar günleri belediye otobüsünün görevlendirilerek ilçe halkımızı Pazar yerine götürüp getirme işleminin yapıldığını bildirdi. Yaşar TAMER söz aldı. Belediye Garajının içerisine çizgi çalışmasının yapılarak araçların düzgün park edilmesini talep etti. Toplantıya katılan diğer meclis üyeleri teşekkürlerini bildirdiler. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:40’ da son verildi.

          

 

Vedat KİRAZCI            Hamza AYIK          Yaşar TAMER
Meclis Başkanı           Katip Üye           Katip Üye 

 

0 Comments

Yorum Bulunamadı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir