7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması