İMAR ASKI İLANLARI

Altunhisar Merkez/İstiklal Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Duyurusu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca
1 ay süreyle Belediyemiz web adresinde ve ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, süresi içerisinde itiraz edilebileceği ilgililere duyurulur.

toki 1 NOLU GECE KONDU ÖNLEME BÖLGESİ ÜST YAZI

M32B03B1A

M32B03B1D

Bilgi_Paftası_Nigde_Altunhisar_Merkez_Istiklal

248 Ada ve 5181 Parselin bulunduğu İmar adasında İmar planı Değişikliği

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21 inci ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “c” ve “u” bentleri gereğince Altunhisar İlçesi, Sağlık Mahallesi, Konut ve Konut + Ticaret kullanımdaki, 248 numaralı imar adasının ticari kullanım kararının yeniden düzenlenmesi ve Altunhisar İlçesi, Yukarı Mahalle, Konut kullanımdaki, 5181 parselin bulunduğu imar adasının,3194 sayılı İmar kanununa Ek Madde 9 ve Geçici 24. Madde uyarınca Elektronik Haberleşme Altyapı alanı olarak imar planı değişikliği.

3 nolu karar ve Krokiler