Meclis Toplantısı İlanları

2022 Yılı Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı 01/04/2022 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

2022 Yılı Şubat Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Şubat Ayı olağan Meclis Toplantısı 04/02/2022 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır

GÜNDEM

2022 Yılı Ocak Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Ocak Ayı olağan Meclis Toplantısı 07 Ocak 2022 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

MECLİS GÜNDEM

2021 Yılı Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısı 01 Ekim 2021 Cuma Günü Saat 09:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

2021 YILI EKİM TOPLANTISI

2021 Yılı Eylül Ayı olağanüstü Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı olağanüstü Meclis Toplantısı 17 Eylül 2021 Cuma Günü Saat 09:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

2021 Yılı Eylül Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Eylül Ayı olağan Meclis Toplantısı 03 Eylül 2021 Cuma Günü Saat 09:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM   :

Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu.

Bir önceki kararın Meclise okunması.

  1. 5393 Sayılı kanunun 18 nci maddesinin “I” bendi ve 49 ncu maddesi gereğince Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan (Avukat ve mimar) Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılması, ücretlerinin görüşülmesi ve sözleşmeli personelle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “c” ve “u” bentleri gereğince Altunhisar Belediyesi, Sağlık Mahallesi, 106 numaralı adada imar planı değişikliği yapılması.
  3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “e” bendi gereğince Karaman Camii önünde bulunan Saray sokak yolunun genişletilmesi için 4182 parsel “kargir ev ve arsası ^” ve 4181 parsel “Kargir ev” taşınmazların Mülkiyeti Belediyemize ait arsa ile takas edilmesinin görüşülmesi.
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “n” bendi ve 81 inci maddesi gereğince İlçemiz İstiklal mahallesi “Üst Sokak” adının 30 Mart 2015 Tarihi Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Altunhisar Belediye Meclis Üyesi Olarak seçilen 28421309694 T.C. Kimlik Numaralı “ŞAMMA DOYGUN CADDESİ” olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “n” bendi ve 81 inci maddesi gereğince İlçemiz Sağlık mahallesi 5. Etap Toki üst tarafındaki Yakacık köyü Güzergahına giden yeni açılan yola 1955-1973 Yılları arasında Altunhisar Belediye Başkanlığı yapan Merhum “HASAN FEHMİ ÖZKAN CADDESİ” adının verilmesinin görüşülmesi.
  6. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 19.03.2020 tarih ve 010.06.02—73304 sayılı yazıları 2020/7 Sayılı Genelgenin 1 nci maddesinin “a” ve “b” bentleri ve 010.06.02/268495 sayılı yazıları 2020/27 Sayılı Genelgeye istinaden mülkiyeti belediyemize ait kiraya verilen işyerinin kira ödemelerini ve Genelge doğrultusunda görüşülmesi.               Kapanış.

2021 Yılı Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı 02 Temmuz 2021 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

2021 TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM

Meclis Gündem

GÜNDEM :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

Bir önceki kararın Meclise okunması.

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “c” ve “u” bendi gereğince İlk etapta Meradan talep edilecek alanlar içinde küçük sanayi kullanımının yer alabilmesi için, 403 numaralı parselde yer alan küçük sanayi kullanımlı imar adalarının, 4632 numaralı mera parseline taşınmasının görüşülerek karara bağlanması.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait vasfı arsa olan 5298,5299,5300 parseller ile 304 Ada 1 parsel, 304 ada 2 parsel,304 ada 3 parsel,304 ada 4 parsel, 304 ada 5 parsel, 304 ada 6 parsel, 304 ada 7 parsel de kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı ihale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci Maddesinin (e) ve 34 üncü Maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması.

3. Altunhisar Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanlığının 25.06.2021 tarih ve 2021/07 sayılı plaka makinası yardım talebinin görüşülmesi.

Dilek ve temenniler.

Kapanış

 

2021 Yılı Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı 04 Haziran 2021 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM   :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

Bir önceki kararın Meclise okunması.

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “n” bendi gereğince inceöz köprüsüne isim verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “c” ve “u” bendi gereğince 250, 252, 253  İmar adalarında önceden oluşmuş imar parsellerinin aynen birebir tescil olabilmesi için Niğde Kadastro Müdürlüğünün istediği şekilde düzenlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

 

Dilek ve temenniler.

Kapanış.

2021 Yılı Mayıs Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Mayıs Ayı olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM