248 Ada ve 5181 Parselin bulunduğu İmar adasında İmar planı Değişikliği

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21 inci ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin “c” ve “u” bentleri gereğince Altunhisar İlçesi, Sağlık Mahallesi, Konut ve Konut + Ticaret kullanımdaki, 248 numaralı imar adasının ticari kullanım kararının yeniden düzenlenmesi ve Altunhisar İlçesi, Yukarı Mahalle, Konut kullanımdaki, 5181 parselin bulunduğu imar adasının,3194 sayılı İmar kanununa Ek Madde 9 ve Geçici 24. Madde uyarınca Elektronik Haberleşme Altyapı alanı olarak imar planı değişikliği.

3 nolu karar ve Krokiler