2017 yılı Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı 06.10.2017 Cuma günü saat 09:00 da belediye meclis toplantı salonunda halkımıza açık olarak aşağıda yazılı gündem maddeleri ile olağan olarak yapılacaktır.

GÜNDEM      :

  • Yoklama
  • Açılış konuşması ve saygı duruşu.
  • Bir önceki kararın meclise okunması.
  • 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılması Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
  • 09.2017 tarih ve 05/933 sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanması.
  • Dilek ve temenniler.
  • Kapanış.