2017 YILI NISAN AYI OLAĞAN BELEDIYE MECLIS TOPLANTISI 07 NISAN 2017 TARIHI CUMA GÜNÜ SAAT 09:00′ DA AŞAĞIDAKI GÜNDEMLE BELEDIYE MECLIS TOPLANTI SALONUNDA HALKA AÇIK OLARAK YAPILDI.

TOPLANTIDA ALINAN KARAR’ IN BİR ÖRNEĞİ WEB SAYFAMIZ KURUMSAL MENÜSÜNDEKİ MECLİS KARARLARI SEKMESİNDE YAYINDANDI.

 

GÜNDEM   :

1- Yoklama.

2- Açılış konuşması ve saygı duruşu.

3- Bir önceki kararın meclise okunması.

4- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Meclise Sunulması.

5- 2016 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması

6- Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanması.

7- Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanması.

8- Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’ den kredi kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Dilek ve temenniler.

Kapanış.