2021 Yılı Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı 04 Haziran 2021 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM   :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

Bir önceki kararın Meclise okunması.

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “n” bendi gereğince inceöz köprüsüne isim verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “c” ve “u” bendi gereğince 250, 252, 253  İmar adalarında önceden oluşmuş imar parsellerinin aynen birebir tescil olabilmesi için Niğde Kadastro Müdürlüğünün istediği şekilde düzenlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

 

Dilek ve temenniler.

Kapanış.