2021 Yılı Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2021 Yılı Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı 02 Temmuz 2021 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

2021 TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM

Meclis Gündem

GÜNDEM :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

Bir önceki kararın Meclise okunması.

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin “c” ve “u” bendi gereğince İlk etapta Meradan talep edilecek alanlar içinde küçük sanayi kullanımının yer alabilmesi için, 403 numaralı parselde yer alan küçük sanayi kullanımlı imar adalarının, 4632 numaralı mera parseline taşınmasının görüşülerek karara bağlanması.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait vasfı arsa olan 5298,5299,5300 parseller ile 304 Ada 1 parsel, 304 ada 2 parsel,304 ada 3 parsel,304 ada 4 parsel, 304 ada 5 parsel, 304 ada 6 parsel, 304 ada 7 parsel de kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı ihale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci Maddesinin (e) ve 34 üncü Maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması.

3. Altunhisar Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanlığının 25.06.2021 tarih ve 2021/07 sayılı plaka makinası yardım talebinin görüşülmesi.

Dilek ve temenniler.

Kapanış