2022 Yılı Haziran Ayı olağanüstü Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Haziran Ayı olağanüstü Meclis Toplantısı 13/06/2022 Pazartesi Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM    :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin “d” bendi gereğince Kanalizasyon inşaatı yapım işinin SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’nın yetkilendirilmesi.

 

Kapanış.