5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat Kirazcı’ nın Meclis Başkanlığında 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı 4 Ekim 2019 Cuma Günü Saat 09:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Aşağıdaki Gündemle Yapılacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat Kirazcı’ nın Meclis Başkanlığında 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı 4 Ekim 2019 Cuma Günü Saat 09:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Aşağıdaki Gündemle Yapılacaktır.

Meclis Üyelerine İlçemiz Halkına Duyurulur.

GÜNDEM :                    }

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

Bir önceki kararın meclise okunması.

1-    “2 nci” İkinci Meclis Başkan Vekili ile “1” bir Meclis katip üyesi seçilerek karara bağlanması.

2-    “1” Belediye Encümen Üyesi seçilerek karara bağlanması.

3-    Plan Bütçe Komisyonuna “1” bir üye Seçilerek karara bağlanması.

4-    Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (NİĞKAD-BİR) “1” bir asil üyenin seçilerek karara
bağlanması.

5-    5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “b” bendi gereğince Belediyemiz Petrol işletmesi ek
bütçesinin Görüşülerek karara bağlanması.

6-    5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “c” ve “u” bendi gereğince Altunhisar /Niğde 1/5000 ölçekli
nazım planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tasarılarının 3194 Sayılı imar Kanunu
kapsamında görüşülerek karara bağlanması.

7-    5393 Sayılı kanunun 18 nci maddesinin “I” bendi ve 49 ncu maddesi gereğince 1 yıllığına Kısmi
Zamanlı Hizmet Sözleşmeli maden mühendisi çalıştırılması ve sözleşmeli personelle ilgili
Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

8-    5393 Sayılı kanunun 18 nci maddesinin “I” bendi ve 49 ncu maddesi gereğince 1 yıllığına Kısmi
Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Çevre mühendisi çalıştırılması ve sözleşmeli personelle ilgili Belediye
Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

9-    Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli çalıştırılan Personellerin ücretlerinin belirlenmesinin
görüşülerek karara bağlanması.

10-  Dilek ve temenniler.

Kapanış