Cumhurbaşkanlığı’nın 142 nolu kararnamesine göre yapılacak yardımlar için afetzedelerin HAK SAHİPLİĞİ işlemleri verilen 60 günlük yasal süresi 22/06/2023-20/08/2023

Deprem İlan Metni