İstiklal Mahallesindeki Konut, Park, Konut + Ticaret kullanımdaki, 4769, 4770, 4771, 4772, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 5188 parsellerin bulunduğu imar adası, 3659, 3660 parsellerin bulunduğu imar adası ve 3633, 3634, 3635, 3636 parsellerin bulunduğu imar adalarının imar planı değişikliği

4769