Meclis Kararları

2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Karar Tutanağıdır

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 04.05.2018                                                                Karar No: 2018/05

Meclisi teşkil                                                                                                          MAYIS

Edenler.

Meclis Başkanı          : Abdulkadir DAĞTEKİN,

Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN,

Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Yaşar KUZUCU.

Katılmayan üyeler    : Erdal SARI.

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Abdulkadir DAĞTEKİN yaptı ve 2018 yılı Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısının ilçemize, Niğde’mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ile belediye başkan ve personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Meclis Başkan Vekili söz aldı. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 03.05.2018 tarih ve 292 sayılı Gündem dışı meclis gündemi konulu teklifinin Meclis gündemine alınmasını talep etti ve söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde teklifin Gündemin 4. Maddesinde görüşülerek karara bağlanması oy birliği ile kabul edilerek teklifin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) maddesinde yer alan 03.05.2018 tarih ve 292 sayılı gündem dışı teklifin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkan Vekili söz aldı. Bilindiği üzere Altunhisar Belediyesi Personel Limited Şirketi Kurulduğu önceden hizmet alımı ile çalışan personellerin söz konusu şirket bünyesinde yönetileceği ilgili mevzuatlar doğrultusunda kurulu bulunan bu şirkete belediyemiz bütçesinden 50.000,00₺ sermaye aktarımı yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde Belediyemiz % 100 sermayesi ile kurulan Altunhisar Belediyesi Personel Limited Şirketinin personel giderlerinin ödenmesi için gerekli olan 50.000,00₺ (ellibinTürkLirası) tutarında sermaye aktarımı teklifi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) Bendi Gereğince oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) maddesinde yer alan 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Mali Yılı İdari ve Bütçe Kesin Hesabı 20.04.2018 tarih ve 2018-18 Sayılı Belediye Encümeni kararı doğrultusunda, söz konusu kesin hesap Meclis Başkanlığınca Meclise tevdi edilerek bölüm bölüm ve madde madde görüşülerek müzakere edildi ve söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 2017 mali yılı İdari ve Kesin (Bütçe) Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ile aynı kanunun 64. maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu bütçe kesin hesabı oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) maddesinde yer alan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve 11008 sayılı yazısının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkan Vekili söz aldı. 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanacak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokole istinaden Belediyemize tahsis edilen ISUZU NPR10 marka 2017 model 51 BP 499 plakalı (622288 Motor ve NNANTR6CH02000204 Şasi numaralı) çöp toplama aracı ile ilgili Kamu Hizmetine tahsis edildiğine dair (Haczedilememesi için) Belediye Meclis Kararı istendiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyemize tahsis edilen ISUZU NPR10 marka 2017 model 51 BP 499 plakalı (622288 Motor ve NNANTR6CH02000204 Şasi numaralı) çöp toplama aracının (Haczedilmemesi için) Kamu Hizmetine tahsis edilmesi hususuna; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendinin ile aynı kanunun 75. Maddesinin ( a ve d ) bentleri doğrultusunda acık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) maddesinde yer alan yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkan Vekili söz aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talebimize karşılık hibe edilen yeni çöp toplama aracının Konya ilinden belediyemize getirildiğini, 13.04.2018 Perşembe günü İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ve Belediye Başkanımız Sayın Erdal SARI Konya İlinde DSİ Bölge Müdürü ve KOP Başkan Yardımcısı ile görüşülerek yeni gölet yapımı, taşkın koruma ve mevcut Altunhisar Göleti’nin kapalı sisteme dönüştürülmesi için görüşmeler yaptığını, Arazi toplulaştırılması ile ilgili Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden 13.04.2018 tarih ve E.1150218 sayılı yazı ile belediyemizin bilgilendirildiğini, koordinat belgeleri istendiğini ve belediyemizce gönderildiğini, DSİ 4. Bölge Müdürlüğümüzün 19.04.2018 tarih ve 110-277879 sayılı cevabı yazıları ile Yeşilyurt Köyü 6. km. Kuzey Doğusunda bulunan sarp dere üzerinde gölet yerinin tespit edildiğini etüt ve su ölçüm çalışmalarının uygun olacağının değerlendirildiğini, cenaze nakil aracımızın soğutuculu olmaması nedeniyle yaz günlerinde sorunlar yaşandığı görülerek soğutuculu sisteme dönüştürülmesi için Kayseri İline götürüldüğünü, piyasa araştırması yapılarak ek olarak büyük çocuk, bebek yeni tabutla birlikte yeni soğutuculu sisteme geçileceğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

           

Abdulkadir DAĞTEKİN                                Yavuz HIRA                       Davut MENDİ
 Meclis Başkanı Vekili                                    Katip Üye                             Katip Üye

2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantı Karar Tutanağı

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 06.04.2018                                                                      Karar No : 2018/04

Meclisi teşkil                                                                                                                     NİSAN

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA,

Yavuz HIRA,Hakan DURUKAN, Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Yaşar KUZUCU..

Katılmayan üyeler :

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Nisan ayı Belediye Meclis toplantısının ilçemize, Niğde’mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ile belediye başkan ve personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin Dördüncü (4.) maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Meclise sunulmasına geçildi. Meclis Başkan Vekilince 2017 yılı faaliyet raporunun meclise sunulmasını takiben söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkan Vekilince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan raporun ilgili mevzuat gereğince bir örneği İçişleri Bakanlığına sunulması ve Belediye internet sitesi ile birlikte kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) maddesinde yer alan 2017 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde uzlaşma sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Kadir NAZLIKAYA 2. Kerim ARIÖZ, 3. Fevzi ACER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile plan bütçe komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Abdulkadir DAĞTEKİN, 2. Yavuz HIRA, 3.Fevzi ACER‘ in isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (6) altı oy yine Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (7) yedi oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki)  memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) maddesinde yer alan Belediye Norm Kadrosunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis başkanı söz aldı. 13.03.2018 tarihi Salı günü Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden talep ettiğimiz 42332 nolu mezarlık yolundaki kuyunun 11.718,26₺ bedeli ödenerek sözleşme imzalanmak suretiyle belediyemiz demirbaşlarına geçtiğini, ÇEVKOR dergisi ile sözleşme yapılarak tüm giderler ve fidanlar ilgili kuruma ait olmak üzere Zindan Vadisi Mesire Alanına bin adet çam fidanı dikildiğini, sigara izmaritlerinin rastgele atılmasının önlenebilmesi için 50 adet sigara küllüğü, 40 adet bank, 12 adet ahşap çiçeklik, 10 adet ahşap çöp kovası ile Ziraat Bankası karşısına bir adet ahşap otobüs durağı yaptırılarak uygun yerlere konulduğunu önceden alınan Meclis Kararı doğrultusunda çiftçi yollarının rehabilite ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını, 03.04.2018 tarihi Salı günü il koordinasyon kurulu toplantısına katılım sağladığını, DSİ İdaresine Ömerli Deresi taşkın koruma projesinin ayrıca Yeşilyurt Köyü üst bölgelerine 4 ila 6 milyon metre küp kapasitede yeni bir barajın yapılmasının uygun olacağı ve su rezervinin yeterli olduğunu,  2017 yılından sarkan planlanan Bor-Altunhisar 51-52 karayolundan 10 km. lik yol bölümünün, 51-78 kotlu Altunhisar – Çiftlik ve Yeşilgölcük güzergahında kalan 600 metrelik yol bölümü ile tamamlanacağını, Boğas bölgesine dönel kavşak, Akyokuş Bölgesine testi kulpu güvenli U dönüş kavşağı yapılmasının talep edildiğini, Altunhisar E-90 güzergahındaki yol bölümünün ise yıl sonunda 12 metrelik rehabilite çalışması olacağını, Yüksekokul konusunda ise tüm imkanlarımızla hazır olduğumuzu, ağaçlandırma konusunda ise İlimizin en fazla fidan diken belediyesi olduğumuz bölge müdürlüğümüzce ifade edilerek Valimizce teşekkür edildiğini, 04.04.2018 Çarşamba günü ise Ankara İline giderek Diyanet İşleri İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve Daire Başkanından İlçemizin Din Görevlisi ve diğer personel ihtiyaçlarının talep edildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından önceden talep ettiğimiz ve bedelsiz olarak belediyemize tahsis edilen 8+1 m3 lük yeni bir çöp toplama aracının teslim alma işlemlerinin başlatıldığını, (TBMM) Meclisinde Niğde Ak Parti Millet Vekilimiz ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanımız Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ yu ziyaret ederek yeni bir Yeşilyurt Göleti, Ömerli Deresi taşkın koruma ile Ziraat Bankasının binası ile ilgili görüşme yaptığını ve Ziraat Bankası Emlak ve İnşaattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent SÜER beyin önümüzdeki günlerde ilçemizi ziyaret edeceğini, Sağlık Mahallesine yapılacak olan ve dosyaları teslim edilen TOKİ konutlarının proje ve ihalesinin hızlandırılması için İmar Dairesi Başkanı Sayın Ayşe SÜMER hanımefendi ile görüşme yapıldığını bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

 

 

 Erdal SARI         Yavuz HIRA          Davut MENDİ
Meclis Başkanı      Katip Üye           Katip Üye 

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Tutanağı

MECLİS KARAR KAĞIDI

 Karar Tarihi: 02.03.2018                                                                  Karar No: 2018/3

MART

Meclisi teşkil                                                                                                                                    

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Hakan DURUKAN. Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler    : Abdulkadir DAĞTEKİN(izinli) , Yavuz HIRA.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 19.02.2018 tarih ve 216 sayılı Çevre ve Şehircilik Komisyonu raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu raporun incelenerek müzakere edilmesinin ardından İlçemiz Sağlık Mahallesi Akyokuş mevkii 5129 nolu parselde kayıtlı 19.827,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar tadilatının yapılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (c- u) Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi ve 11. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Doğrultusunda Belediyemizce başvurusu yapılacak olan “Altunhisar Tarihiyle Yükseliyor Kültürüyle Bütünleşiyor” projesinin hayata geçirilmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Ahiler Kalkınma Ajansınca açılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan söz konusu projemiz ile bölgemizde alternatif turizm potansiyeli oluşturularak tarihi özelliğe sahip evlerin aslına uygun şekilde güzelleştirilmesi, sokakların sağlıklaştırılması, kültürel, otantik ve mistik bir mahalle profilinin oluşmasıyla ilçemizin bölge turizmine yeni bir ivme kazandırılacağını, turizm potansiyeli oluşmuş ilçede faal olarak çalışan esnaflarımızın ticari kazançlarının artmasını, boş dükkanların yeni iş sahaları haline dönüşmesini, ilçenin önemli sorunlarının başında gelen işsizlik sorununun azalmasını, kadın, genç ve engellilerimize yeni iş sahalarının açılmasını, istihdamla birlikte nüfusun artmasını, ilçemizin sadece Niğde de değil bölgede dikkat çeken önemli bir cazibe merkezi haline dönüşmesini ve turizm faaliyeti ile bölge ekonomisine olumlu katkı sağlamasını beklediğimiz projenin gerçekleşmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a,b), 18. Maddesinin (j) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 39,40 ve 41. Maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 15. Fıkrası doğrultusunda açık oylama sunuldu yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır Mevkii 3892, 3893 ve 3894 numaralı parsellerin imar planı içerisine alınması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 3894 sayı parsel üzerinde Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 7/7409 sayılı yazıları ve Valilik Makamının 08.10.2015 tarih ve 54936553/77408 sayılı oluruyla izin verilen Soğuk hava deposu yapım işi projesi hayata geçirilmiş olup söz konusu 3894 parsel üzerindeki İl Özel İdaresi soğuk hava deposu ile birlikte 3892 ve 3893 sayılı parsellerin imar planı içerisine alınmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c – u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediye Meclis Üyemiz Sn. Abdulkadir DAĞTEKİN 23.02.2018 tarih ve 805/225 sayılı sayılı dilekçesi ile 28 Şubat – 14 Mart 2018 tarihleri arasında ailece umre ziyareti yapacağından izinli sayılması talebinin tarafımdan uygun görüldüğünü, Belediyemize ait Başkan Seyfullah ÖNEY Parkı içerisindeki müştemilata yeni çatı yapıldığını, Orman ve Su işleri Bakanlığından temin edilen fidanların dikiminin tamamlandığını, 12.02.2018 tarihi Pazartesi günü Niğde İlimizde düzenlenen Şehir Ekonomi Toplantısına katıldığını aynı gün İlçe Kaymakamımız ile birlikte saat 14:00’ de Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Sayın Muhsin KAR beyefendiyi heyet halinde Yüksekokul konusunda ziyaret ettiklerini 13.02.2018 tarihinde ise Niğde Ahiler Kalkınma Ajansınca düzenlenen 11. Çalıştay toplantısına katıldığını, TOKİ – Belediyemiz işbirliğinde talep toplaması yapılan konutların revize edilmesi gereken yeni proje ve ihalesi için 120 konutluk başvuru yapıldığını, TOKİ Başkanımız Sayın Mehmet Ergün TURAN ve Finansman Daire Başkanı Sayın Ayhan KARACA ile görüştüğünü bildirdi. Meclis Üyesi Davut Mendi söz aldı. Yoğun olan özellikle çocuk parklarına kamera konulmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:10’ da son verildi.

   Erdal SARI                                       Kadir NAZLIKAYA                           Davut MENDİ

           Meclis Başkanı                                 Katip Üye                                 Katip Üye

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 02.02.2018                                                                                          Karar No: 2018/2

Meclisi teşkil                                                                                                                         ŞUBAT

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Hakan DURUKAN. Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Halil AVŞAR, Yavuz HIRA.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 11.01.2018 tarih ve 11/66 Sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Akyokuş mevkii 5129 nolu parselde kayıtlı  19.827,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Mustafa Kemal DİLCAN tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, talebin Çevre ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmesini takiben gündeme tekrar gelmesinin uygun olacağını  bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (c- u) Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifin Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonunca görüşülerek oluşturulacak rapor doğrultusunda yeniden Meclis gündemine alınması hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 18/01/2018 tarih ve 12/96 sayılı Belediye Başkanlık makamından havaleli Belediyemiz Bünyesinde Şirket Kurulmasını içeren gerekçe raporunun görüşülerek karara bağlamasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Gündem konusu gerekçe raporu tarafımızdan  incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan  “İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000₺ yerli sermayeli Altunhisar Belediyesi Personel Limited Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına ve Altunhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. kurmak üzere Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususuna meclisimizin 02/02/2018 tarihli 2018/02 sayılı birleşiminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b-i-j-l ve m) bentleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlçemiz 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde 1- Veterinerlik, 2- Hasta ve Yaşlı Bakım, 3- Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat ve 4- Tarım Bölümünün açılması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İl Sağlık Müdürlüğünden ise hasta sayısının yeterli olduğu istatistik verileri doğrultusunda İlçe Hastanemiz bünyesinde 1 adet Diyaliz Merkezinin kurulması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İlçemiz Sağlık Mahallesi 2+1 ile 3+1 kaloriferli toplada 79 adet konutlarla ilgili 15 Ocak / 16 Şubat 2018 tarihleri arasında talep toplanması konusunda TOKİ Başkanlığınca Belediyemize yazı Ziraat Bankasına da talimat geldiğini 10 Ocak 2018 Çarşamba günü il koordiasyon kurulu toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde  Bor Altunhisar E. 90 51-52 karayolunda 2017 yılında eksik kalan 51-78 karayolu bağlantısının 600 metrelik bölümünün bu yıl içerisinde sıcak asfalt ve sıcak karışım olarak tamamlanacağı, Boğas Mevkiinde dönel kavşak Akyokuş bitiminde ise testi kulpu U dönüş sistemi yapılması ayrıca Altunhisar- E 90 31 km’lik 51-52 yol bölümünde ise rehabilitasyon, kurp ,banket vb. iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini, sulama göleti, kapalı sulama sistemi konusunun ise İl Özel İdaresince proje  ihale sürecine girildiğini, Ömerli Deresi taşkın koruma konusunda ise proje ihalelerini tamamlandığını ve yapım ihalesini beklediğimizi, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ ın 13 Ocak 2018 Cumartesi Günü İlimizi Ziyaretinde Bor İlçemize havaalanı yapılacağını, Samsun, Kırıkkale, Aksaray’ dan Ulukışla İlçemiz istikametine giden hızlı tren hattında İlçemize (S) es yapılarak kızılca istikametine geçiş yapacağını müjdelediğini,  ilçemizden geçecek bizim de faydalanacağımız ECEMİŞ Suyu konusunda proje sürecinin devam ettiğini patates hibe desteğinin iki katına çıkarılacağını, Akkaya Barajı için arıtma sisteminin ihale sürecine geçtiğini,  tüm masraflarının ÇEVKO dergisince karşılanmak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 11:00’ de Belediyemizce önerdiğimiz Zindan Vadisi Mesire Alanına (1000) bin adet 1 metre boyunda karaçam fidanlarının dikileceğini belediyemizin ihtiyacı olan (4) dört ton kapasiteli çift teker 6000₺ bedelli bir adet römork satın alındığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Kadir NAZLIKAYA                         Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                  Katip Üye

2018 OCAK AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 05.01.2018                                                                                          Karar No: 2018/1

Meclisi teşkil                                                                                                                         OCAK

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (8) sekiz oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (7) yedi oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (5) beş oy, alarak seçildikleri ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.19.12.2017 Salı günü Ankara iline gidilerek TOKİ ile görüşme yapıldığını Tarımköy Projesinin maliyetinin çok yüksek çıkması nedeniyle beklemeye alındığını, Sağlık Mahallesindeki kaloriferli konutlar için yazışma yapıldığını 28.12.2017 Perşembe günü  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reform Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığına ilçemiz kır bölgesi Yakacık, Ulukışla  ve Akçaören köylerinin 51-52 Bor- Altunhisar il yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını, 28.12.2017 Perşembe Günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığınca İlçemiz Kır Bölgesi, Yakacık, Ulukışla ve Akçaören Köylerinin 51-52 Bor – Altunhisar yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını  bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:50’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAddN225TqpPE6QyM1lEN2jJMAGB1bJojQ&callback=initMap">