Meclis Kararları

2017 KASIM AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 03.11.2017                                                                                                 Karar No: 2017/10

Meclisi teşkil                                                                                                                                     KASIM

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Kasım ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2018 mali yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu.  Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve 25.08.2017 tarih ve 42 sayılı Belediye Encümeni kararı ile Plan Bütçe Komisyonunca da görüşülerek kabul edilen 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yıl tahmini Bütçesi Meclis Başkanı tarafından Meclise tevdi edildiği şekliyle;

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TAHMİNİ              :

  1. VERGİ GELİRLERİ :   392.890,70TL
  2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 7.613.138,10TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER :    844.036,60TL

05- DİĞER GELİRLER                                                                     : 1.952.503,30TL

06- SERMAYE GELİRLERİ                                                              :    197.431,30TL

        TOPLAM: 11.000.000,00TL

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇE TAHMİNİ             :

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                   

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                       : 1.242.330,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER :    128.400,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            : 1.996.720,30TL

04- FAİZ GİDERLERİ                                                                        :      31.250,00TL

05- CARİ TRANSFERLER                                                               :    151.955,00TL

06- SERMAYE GİDERLERİ                                                              :    147.500,00TL

09- YEDEK ÖDENEKLER                                                               :    850.000,00TL

4.548.155,30TL

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ :                                             

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :      20.500,00TL

                              20.500,00TL

10-SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YAR. HİZMETLERİ:                                          

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :      35.000,00TL

                              35.000,00TL

TOPLAM: 4.603.655,30TL

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                      

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                       :     327.280,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.            :       74.150,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :  5.994.914,70TL

        TOPLAM:  6.396.344,70TL

 

2018 yılı tahmini gider bütçesi 11.000.000,00TL, 2018 yılı tahmini gelir bütçesi 11.000.000,00TL tespit edilerek bütçe denkliği sağlanmış olup, İzleyen 1. yıl tahmini bütçesinin 12.100.000,00TL, İzleyen 2. yıl tahmini bütçesinin 13.310.000,00TL olarak uygulanması açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri gereğince belediye meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince Harç ve tarifelerin belirlenmesine geçildi;

 

 

 

2018 MALİ YILINDA UYGULANACAK BAZI MAKTU

VERGİ VE HARÇ TARİFE CETVELLERİ

 

MADDE A)- İLAN VE REKLAM VERGİSİ (Resmi İlan, Anons, Emlak, Kayıp Düğün vb.) :

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 80 70 60 50
Cadde 20 100 80 70 60 50
Sokak 20 100 60 50 40 35
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 30 25 20 15
Diğer 8 40 30 25 20 15
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 8 7 6 5
Cadde 2 10 8 7 6 5
Sokak 2 10 7 6 5 4
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 115 100 90 50
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 110 90 70 40
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,19 0,14 0,09 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50 0,39 0,25 0,14 0,08

 

İlçemizde yerel bir gazete ile emlak ofisinin olmaması ayrıca çeşitli ilanların geleneksel yerel bir kültür olarak yaşanması nedeniyle Belediyemizin ses yayın cihazı ile yapılan Düğün, Nişan ve Sünnet gibi ilanlardan 10₺ ilan ve 10₺ eğlence vergisi ayrıca taşınır mal alım ve satış ilanlarından 20₺ tahsil edilmesi, kan ihtiyacı, cenaze, kayıp, buluntu, yemek ile Resmi Kurum vb. kamu yararı olan ilanlardan ücret alınmaması hususu Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda en alt limitinden tahakkuk ettirilmesi, ayrıca ilanların bir kez ile iki tekrarla sınırlı kalması hususları açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

 

 

MADDE B)- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar 5 100 70 62 54 38
51 m²-150 m² arası 5 100 75 65 55 40
151 m²-300 m² arası 5 100 80 68 60 45
301 m²’den yukarı 5 100 85 70 65 50
4 yıldızlı otelde 5 100 90 80 75 65
5 yıldızlı otelde 5 100 95 85 80 75
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 15 10 8 5
26 m²-50 m² arası 5 100 20 15 10 7
51 m²-100 m² arası 5 100 25 20 15 10
101 m²-200 m² arası 5 100 35 25 20 15
201 m²’den yukarı 5 100 40 30 25 20

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE C)- TAŞIT VE RUHSAT HARÇLARI :

 

Belediye Kepçesinin 1 saat süre için kiralanması KDV dahil 120 (yüzyirmi) TL., Belediye Ekskavatörünün 1 saat süre için kiralanması kovalı olarak KDV dahil 200 (ikiyüz) TL. , kırıcıyla çalışma durumunda ise KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL  Belediye Kompresörünün 1 saat süre için kiralanmasında KDV dahil 50 (elli) TL., Kamyonun Niğde il merkezine gidiş- geliş KDV dahil 300 (üçyüz) TL., Altunhisar-Bor ilçe merkezi arası ise KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL., Greyderin ise iş sahasına gidiş güzergahı süresi kiralayana ait olmak üzere KDV dahil saat başı 200(ikiyüz)TL., Cenaze nakil hizmetlerinde ise nakil aracının il sınırları içerisinde ücretsiz, il sınırları dışında ise Encümen Kararı doğrultusunda yakıt artı şoför yolluğu karşılığında görevlendirilmesine il dışı diğer kiralamalarda ise günün şartlarına göre bu fiyatları artırmak ve eksiltmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Belediye Kamyonlarımızın Şehir içi meskun mahal içerisinde kiralanmasında KDV dahil 150 (yüzelli) TL, idari sınırları içerisinde  kiralanmasında KDV dahil 200 (ikiyüz) TL., Kanal açma aracı (KUKA) ile 25 km ye kadar olan mesafelerde 200 (ikiyüz) TL., her ayrı ek depo sıvı atık için ise ayrı ayrı ana bedelin üzerine 100 (yüz) TL. ilave edilmesine,  İlçe Merkezindeki hayvansal atıkların (gübrelerin) İlçe merkezi dışındaki çiftlik, tarla vb. yerlere gübre sahibinin talebi halinde 200 (ikiyüz) TL. karşılığında ihtiyaç sahiplerine satılmasına, çeşitli ilan ve uyarılara rağmen çevreyi kirleten sinek böcek ve koku üreten bu tür atıkların belediyemizce 200 (ikiyüz) TL. bedeli mukabilinde resen kaldırılmasına ayrıca çevre, zabıta ve kabahatler kanunu çerçevesinde gerekli ceza-i müeyyidelerin uygulanmasına,

Belediye traktörlerinin Şehir içi meskûn mahal içerisinde kiralanmasında 50 (elli) TL. meskun mahal dışı kiralanmasında 75 (yetmişbeş) TL., Köy Tüzel kişiliğine dönüşen yerleşkelerdeki müracaat sahiplerinden Tapu v.b. iş ve işlemlerinde belediyemizce verilecek emlak bildirim örneklerinin her çıktısı için 10 (on) TL. hizmet geliri ücreti alınmasına, 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesinin (f)  Bendi doğrultusunda Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

İlçenin ekonomik ve mahalli imkânları ve SS 33 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi başkanlığının 11.10.2017 tarih ve 05/979 sayılı dilekçeleri göz önünde bulundurularak 2018 yılı birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için şehir içi – Bor – Niğde yolcu ve öğrenci taşıma tarifeleri ile birlikte durak ve ruhsat harçları ise;

Şehir içi yolcu taşıma                                               1,50 TL

Altunhisar – Niğde                                                     5,50 TL

Altunhisar – Niğde Öğrenci                                       3,50 TL

Altunhisar – Bor                                                         4,50 TL

Altunhisar – Bor Öğrenci                                           3,00 TL

Bedensel ve Zihinsel Engellilere                               % 50 indirimli

Otobüs ücretinin Öğrencilerden                               % 50 indirimli

Ticari Taksi Ücretleri  için Niğde İl Merkezi Taksimetre ücretleri esas alınacak

Kooperatif araçlarının aylık durak işgal harcı araç başına 100.00TL

Ticari araç yıllık ruhsat harçları ve servis izin belgeleri :

Otobüs – Kamyon                                                        100.00TL

Minibüs                                                                         100.00TL

Ticari ve dolmuş taksi Ruhsat Harçlarının ise               75.00TL

Olarak tahsil edilmesi akaryakıt ve diğer girdilerde olağanüstü bir artış olması halinde düzenlemelerin tekrar meclis gündemine getirilmesi, Gazi ve 1. derecede şehit yakınlarından ücret alınmaması,  belediye otobüs terminaline akıcılık sağlanması amacıyla giriş çıkış yapan otobüslerden 2 TL gibi sembolik bir ücret alınması  hususları yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu harç ve tarifelerin yukarıda belirlenen şekliyle uygulanması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE D)- İÇME SUYU ÜCRETLERİ:

Ön ödemeli akıllı sayaç ile içme suyu abonesi olacaklardan 15,00 (onbeş) TL. hizmet geliri tahsil edilmesine, sayaçsız konut abonelerinden sayaç taktırma cihetine gidilmesine, buna rağmen sayaç taktırmayan abonelerden aylık 50TL+KDV ticari olanlardan ise 100,00TL+KDV ücret tahsil edilmesi, kaçak su kullananlardan 300TL+KDV ücret tahsil edilmesi ve idari ceza uygulanmasına ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, çeşitli nedenlerle içme suyu kapanan abonelerden 10 (on) TL. açma kapama bedeli alınmasına ve resen ön ödemeli sayaç taktırılmasına ayrıca Şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilerimiz ile % 50 ve üzerinde Hastane raporu ile bedensel ve zihinsel rahatsızlığı tespit edilen abonelere ise içme suyu bedelinden %50 oranında indirim yapılarak tahsilat yapılmasına, konut ve işyeri içme suyu abonelerinden su bedeli olarak 1 ton karşılığında Plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan maliyet hesapları doğrultusunda 2,00TL ücret alınmasına, ayrıca imar sınırları dışındaki bahçe içlerinde yazlık ev olarak abone olup aylık 20 tonun üzerinde su tüketenler ile Şantiye abonelerinden ise normal tarifenin beş (5) katı oranında ücret tahsil edilmesi hususları açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde Söz konusu teklifler Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE E)- SULAMA SUYU ÜCRETLERİ:

Hububatlar, ekin, bağ ve bahçelerin sulanmasında cazibeli suyun saatinin sulama birliğinin görüşleri doğrultusunda (ıskasuyu) 15,00₺, İlçemiz Bayatönü mevkiindeki kuyu 20,00₺,  Celemedin Kuyusu Basınçlı 18,00₺  Basınçsız 15,00₺, Mezarlık Yolu Kumyol Kuyusu Basınçlı 12,00₺ – Basınçsız 10,00₺ Olarak tarifenin belirlenmesi ayrıca sulamanın kapalı sisteme dönüşmesini takiben encümene, düzenleme yetkisi verilmesi hususu yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve teklif Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE F)- DÜĞÜN SALONU İLE DİĞER LOJMAN VE İŞYERLERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Düğün ve Toplantı Salonumuzun Belediyemizce hizmeti halinde Servis olmadan salon ücretinin 350 (Üçyüzelli) TL. belediyece personel görevlendirilmesi halinde 400 (dörtyüz) TL., Resmi Kurumların ve Belediye Personelinin kendileri ve çocukları için kiralaması halinde ise %50 oranında indirim yapılmasına, kısa süreli yemek vb. STK etkinliklerde ise 100 (yüz) TL.,  Okul v.b. Kamu yararına yapılan toplantılarda ise bedelsiz tahsis edilmesi, belediyemizce söz konusu salonun kiraya verilmesi halinde belediye ve resmi kurum toplantı ve etkinliklerinin bedelsiz ve ikramların belediye için %50 oranında indirimli olması, kooperatif, birlik, STK, siyasi partiler dernek vb. etkinliklerde ise bedellerin müstecirin insiyatifine bırakılmasına  ayrıca Belediye Tüzel kişiliğindeki kiralık lojman ve işyerlerinin kira ücretlerinin yıllık tefe-üfe ortalamasında arttırılması hususları müzakere edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

MADDE G)- DEĞİRMEN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ :

Belediye değirmeninde un öğütme ve kırma kg başı ücretleri

Un öğütme      12 Krş

Kırma ise        10 Krş

Olarak belirlenmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE H)- KANTAR ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Kantarındaki tartı işlemlerinde alınacak ücretler,

Otomobil, Taksi, Kamyonet                 5,00TL

Traktör, Kamyon                                10,00TL

Tır – Kırkayak                                       15,00TL

 

Olarak tarife belirlenmesi çeşitli nedenlerle kantar ücretini ödemeden kantarı terk eden araç plakası ve sürücüleri kayıt edilerek 10 (on) katı oranında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE I)- BELEDİYE KESİMHANE TESİSLERİ KESİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

 

Küçükbaş Hayvan Kesimi                  : 15 (onbeş) TL.

Büyükbaş Hayvan Kesimi                  : 75 (yetmişbeş) TL.

Kurban ve adak Kesimi Büyükbaş    : 150 (yüzelli) TL.

Kurban ve adak Kesimi Küçükbaş    :  30 (otuz) TL.

 

Olarak belirlenmesi kesimhane ile ilgili  diğer iş ve işlemler ayrıca ilgili kanun ve mevzuatlar hükümleri doğrultusunda işletilmesi, kiralanması vb.  konusunda Belediye encümenine yetki verilmesi  hususu müzakere edilerek söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE İ)- İŞGAL HARCI:

 

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2,26 2,09 1,80 1,16
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2,25 1,22 1,75 1,10
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 3,90 3,15 2,85 2,05
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,58 0,64 0,46
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 2,08 1,80 1,25 0,90

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk ettirilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE J)- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 145 120 105 70
26 m²-100 m² arası 20 800 175 143 115 92
101 m²-250 m² arası 20 800 200 172 142 115
251 m²-500 m² arası 20 800 255 210 172 142
501 m²’den yukarı 20 800 340 285 227 172

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE K)- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 1,00 0,80 0,58 0,40
26 m²-100 m²  arası 0,10 1 1,00 0,92 0,80 0,58
101 m²-250 m² arası 0,10 1 1,00 0,95 0,85 0,63
251 m²-500 m² arası 0,10 1 1,00 1,00 0,92 0,70
501 m²’den yukarı 0,10 1 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE L)- MEZARLIK VE BELEDİYE TASARRUFUNDA KALAN YERLERİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ:

Belediyemiz tarafından İlçemiz Mezarlığı içerisinde mezar kazılması, mezar kapak taşı ve diğer giderleri dâhil olmak üzere toplam mezar ücretinin 350 (üçyüzelli) TL. olarak belirlenmesi, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olanlar ile ilmühaberi ibraz edenlerden mezar bedeli alınmaması ayrıca aile mezarlığı yapacak müracaat sahiplerinin Belediye  Fen Görevlilerinin incelemesini takiben uygun olanlara Encümen Kararı doğrultusunda her metrekare için 40,00 (kırk) TL. karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi Doğrultusunda Belediye tasarrufunda olan diğer yerler ile ilgili olarak toplam 30 (otuz) yılı geçmemek kaydı ile mezarlık için ise süresiz  izin verilmesine ayrıca Belediyenin bilgisi dışında gelişi güzel aile mezarlığı yapılmaması izinsiz yapılanlara ise gerekli idari işlemlerin uygulanması ayrıca dinlenme yerleri için ise 02.09.2016 tarih ve 2016/09 Sayılı Meclis kararının 6. Gündem Maddesine uyulmak kaydı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE M)- DİĞER HARÇ VE TARİFELER:

Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince, diğer harçların Bakanlar kurulu kararınca belirlenen en alt sınırın uygulanması hususu müzakere edilerek İlçemizin kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunması ve gelişmesine katkı sağlanması göz önünde bulundurularak açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde tahsil edilecek ücretlerde en alt sınırın uygulanması hususuna Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

2018 Mali Yılında uygulanacak harç ve tarifelerdeki cetvellerin tümü üzerinde Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü, Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (f) maddesi gereğince teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

GRUPLAR
1. GRUP 2. GRUP 3.GRUP 4.GRUP
ATATÜRK BULVARI HIDIR KAHVECİ SOKAK SÜLLÜ ERCAN SOKAK ALTINTAŞ KÜME EVLERİ
YEŞİLYURT CADDESİ KASAPOĞLU SOKAK ŞEHİT OSMAN ALTUĞ SOKAK BOĞAS KÜME EVLERİ
ŞEHİT ABDULKADİR TANIK CADDESİ KÜLTÜR SOKAK BEZİRHANE SOKAK 1.KÜME EVLERİ
HÜKÜMET CADDESİ BAYRAMGAZİ SOKAK G.MAHMUT MÜLAZIMOĞLU SOKAK 3.KÜME EVLERİ
Ş.GÜRBÜZ KİRAZCI SOKAK MEHMET ARIÖZ SOKAK HASAN FEHMİ SOKAK BAYATÖNÜ KÜME EVLERİ
CUMHURİYET MEYDANI ŞEHİT ADEM DÖNEN SOKAK KALAYCI SOKAK 2.KÜME EVLERİ
ÇARŞI SOKAK TAHİRİ SOKAK KASAPOĞLU SOKAK GÖLEK ARASI KÜME EVLERİ
ALTINYURT CADDESİ TALAT OĞUZ SOKAK SARAY SOKAK KIR KÜME EVLERİ
AYHAN ŞAHENK CADDESİ GÜL SOKAK ULUDAĞ SOKAK KIZILYER KÜME EVLERİ
AYHAN YAZKAN BULVARI KARDELEN SOKAK UMUT SOKAK KORU KÜME EVLERİ
YAŞAR KOPAN CADDESİ VAHAP OKAY SOKAK BALLI SOKAK MEZARLIK YOLU KÜME EVLERİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ AY SOKAK BUĞDAY SOKAK TEKKEBAĞ SOKAK
AKYOKUŞ SOKAK CAN SOKAK DEFNE SOKAK YEŞİLDERE SOKAK
HASTANE CADDESİ DİK SOKAK ELİF SOKAK KURŞUNLU SOKAK
SANAYİ CADDESİ ESEN SOKAK ELMA SOKAK BARBOROS KÜME EVLERİ
  KAZIM KARTAL SOKAK LALE SOKAK GÖKTAŞ SOKAK
  OKUL SOKAK MENEKŞE SOKAK ÖZDEMİR SOKAK
  SAĞLIK SOKAK NERGİZ SOKAK ŞEHİT MURAT AKAR SOKAK
  TARIM SOKAK PAPATYA SOKAK TAHTALI CAMİİ SOKAK
  YILDIZ SOKAK PARK SOKAK GÜNEŞ SOKAK
  AHMET DOYGUN SOKAK RÜZGAR SOKAK KARANFİL SOKAK
  CAMİİ SOKAK SAKİN SOKAK KİRAZ SOKAK
  SIHHATLİ SOKAK SAYGIN SOKAK  
  ÜST SOKAK REYHAN SOKAK  
  MERCAN SOKAK SÜMBÜL SOKAK  
  HAMAM SOKAK YATAY SOKAK  
    ZAMBAK SOKAK  
       

 

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Üyeleri ile ihtisas Komisyonlarının huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı. Bütçe Kanunu ile belirlenen göstergeler üzerinden Belediye Başkanının günlük bürüt ödeneğinin 3/1 (üçte biri) oranının üst seviyesini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz konusu teklif yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Aynı Kanunun 51 ve 52. maddelerinde belirtilen Zabıta ve İtfaiye görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan müzakereler neticesinde Zabıta ve itfaiye görevlilerine Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırı geçmemek kaydı ile fazla mesai ücreti verilmesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 2018 Takvim Yılı İçerisinde Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olan işsizlerden toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde Mevsimlik İşçi ayrıca aynı yıl içerisinde hizmet satın alma yöntemi ile toplam on dört  (14) işçi personelin çalıştırılmasının görüşülerek karara bağlanması. Söz Talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı özellikle yaz sezonunda Sulama (ıska) Suları ile park, bahçe, mezarlık, yol düzenleme ve iş ocağı benzeri Belediye Hizmetlerinde artış görüldüğü söz konusu hizmetlerde aksama yaşanmaması için 5620 Sayılı Yasa gereğince Belediyelerde bir takvim yılı içerisinde toplam her biri için 5 (beş) Ay 29 günü geçmemek üzere özellikle İş Kurumuna kayıtlı olanlardan Mevsimlik İşci çalıştırılmasına imkân sağlandığını bu doğrultuda konusunda yeterli ve liyakatlı kişilerden ıska suyu, yol düzenleme, alt ve üst yapı hizmetleri, park bahçe ile Belediye eliyle yürütülen diğer hizmetlerde çalıştırılmanın ve işveren vekili olarak sözleşme yapılması ayrıca İŞ-KUR TYP Programı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen işçi personelin kendilerine herhangi bir mali külfet getirmemek kaydı ile mücavir alanlarda ve İlçemize bağlı köylerde Şehitlik, Mezarlık, Okul, İbadethane, Meydan ve Caddelerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında temizlik yapmalarının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Mevzuat gereği ihtiyaç halinde toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde 5620 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (C) Bendi kapsamına giren Kamu İdarelerine ilişkin işlemler hakkındaki 2007/1 Sayılı tebliğin 14. Maddesi doğrultusunda 1 takvim yılı içerisinde toplam 5 Ay 29 günü geçmemek kaydı ile Belediye Bütçesinin personel giderleri cetvelinden %30 oranını aşmayacak şekilde Belediyemize 8 adet Mevsimlik İşçi alınması ve işveren vekili olarak Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ayrıca 2017 takvim yılı içerisinde çalışan personellerden talep edenlerden liyakat sahibi olanların öncelikle 2018 yılı içerisinde çalıştırılmaları ayrıca mevsimlik işçi statüsü ile iş yoğunluğunun giderilememesi halinde ise hizmet satın alma yöntemi ile 14 (ondört) işçi personelin,  İŞ-KUR TYP Personelinin ise yukarıda içeriği belirtilen köyler mücavir alanlar ile diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştırılmaları hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a), (t) bendi ile aynı kanunun 82. Maddesi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan 2017 Yılı ek bütçesinin görüşülmesine geçildi. Meclis başkanı söz aldı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı tahmini bütçesinde Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine 5.000.000,00TL(Beşmilyon) tutarında ödenek konulduğu, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve 2017 yılı içerisinde belediyemiz petrol işletmesinde akaryakıt, madeni yağ ve LPG otogaz satışının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi neticesinde tahmini bütçenin yetmediği görülmektedir. Bu doğrultuda akaryakıt ve yağ alımları bütçe tertibine ve Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler bütçe tertibine ek bütçe konulması zaruri hale gelmiştir. Belediyemiz 2017 yılı bütçesi 46.51.05.33.04.1.1.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine 900.000,00TL(Dokuzyüzbintürklirası) ile 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler bütçe tertibine 900.000,00TL(Dokuzyüzbintürklirası) bütçe konulması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 30 Ekim 2017 tarihinde vefat eden Onursal Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet KİRAZCI’ ya Cenab-ı Allah’ tan Rahmet yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabr-ı cemiller niyaz ettiğini,      Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep ettiğimiz 8m3 lük evsel atık taşıma aracının hibe olarak tahsis edildiğini, 09.10.2017 Pazartesi günü Karayolları Kayseri Bölge Müdürü Sayın Şinasi ALTINOK ile makamında sıcak asfalt kavşak ve Altunhisar E-90 bağlantısı arası 31km. lik yol bölümü hakkında görüştüğünü, ayrıca aynı gün İller Bankası Bölge Müdürümüz Sayın Sönmez ATA beyle görüşerek İstiklal Mahallesi içme suyu yetersizliği konusunda görüş alışverişi yaptığını, 10.10.2017 günü ise DSİ Konya Bölge Müdürlüğüne İstiklal Mahallesi Mezarlık Yolu  42332 nolu kuyunun Suyunun  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinin parametreleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünden resmi yazı ile tahlilinin istenildiğini, 12.10.2017 Perşembe Günü ise Ankara İline gidilerek okulların su borçları ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Daire Başkanı Sayın Yunus DEREKAYA ile Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün Akaryakıt İstasyonu fark bedeli için ise öğretmen evi arsasının tahsisinin kaldırılması için ise Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Harun KARCI ile görüşüldüğünü, Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını, Kaymakamlığımızca yapılan yazılı talep üzerine kapalı spor salonumuzun için sebil ve büro tipi buzdolabının ise encümen kararı ile Belediyemizce alınarak zimmetle ilgili kuruma teslim edildiğini, Belediye Düğün Salonunun üç dış kapısının metal kapı yapılarak değiştirildiğini, Belediye Değirmeninin sıfırlanan kepekli öğütme taşı ile bulgur öğütme taşının değiştirildiğini, ilçemiz sıcak asfalt sahasında bordür boyası çalışmalarının devam ettiğini, önceden planlandığı şekliyle 02.11.2017 Perşembe günü itibariyle özel idare araç ve ekipmanları ile  özellikle sıcak asfalt yollarda çizgi çalışmalarına başlanıldığını, okullardan alacağımız içme ve kullanma suyu tahsilatı için Milli Eğitim Bakanlığı Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığına yazışma yapıldığını, park ve bahçelerde eksik olan ve kuruyan ağaçların yerine fidan takviyesine başlandığını, sıcak asfalt tamiratları için bir adet asfalt kesme ile bir adet asfalt ve parke sıkıştırması için kompaktör alınarak Belediyemiz makine parkına dahil edildiğini, belediyemizin desteği ve diğer hayırsever kişi ve kurumların desteği ile Milli Eğitim bünyesinde 27 kişilik Mehteran takımı kurma çalışmalarına 6 Kasım 2017 tarihi itibariyle başlanacağını ayrıca 2018 takvim yılı için gerek belediye öz kaynakları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile ilçe merkezinde yapımı hedeflenen projelerini maddeler halinde sırasıyla; 1- İlçe Merkezimizde Altunhisar “HASANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN” Hayata geçirilmesi, , 2- İlçemiz İstiklal Mahallesinde önceden planlanan yerde kampüs şeklinde “ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN” hayata geçmesi için maddi ve manevi tüm çaba ve gayretleri sarf etmek, 3Belediyemize mevcut garaj içerisinde kapalı itfaiye garajı kazandırmak, 4 Altunhisar Sulama Göletinin KOP vb.hibe kaynaklarıyla kapalı sisteme dönüştürmek, 5 Kamulaştırma işlemlerinin giderilmesi halinde İlçe Merkezine bir adet şadırvan ve tuvalet yaptırmak, 6- Ek olarak planlanan ilçe mezarlığının Asri Mezarlığına ilavesi için tüm bürokratik işlemleri bitirmek, 7- İl Özel İdaresince İlçe Merkezine eğitim amaçlı bir adet yüzme havuzu kazandırmak, 8- Çiftçi yollarımızın rehabilitesi için gereken desteği sağlamak, 9- İlçe Merkezindeki elektrik hatlarını yer altına almak mevcut trafonun yerini değiştirmek, 10- Zindan Vadisi Mesire Alanına öncelikle hibe kaynakları ile desteklenen sallanır asma yaya köprüsü yapımı gerçekleştirmek, 11 İlçemiz Altunhisar – Bor karayolu üzeri Belediye Et Kombine Tesisleri bölgesinde karayolu mevzuatlarına uygun bir yerde ilgili kuruluşça bir adet dönel kavşak yapılmasını sağlamak, 12 İlçemizin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınması için gerekli çaba ve gayretleri sarf etmek. 13- Tarihi Osman Gözcü Evinin restorasyon ve resitasyon işlemlerinin tamamlanmasını takip etmek. 14- proje ihalesi tamamlanmış olan Ömerli Deresi Taşkın Koruma Sisteminin kanalizosyon ve regrasyon ve yürüyüş yolları ile birlikte yapım ihalesini takip etmek. 15- 5. ve 6. Etap TOKİ Konutlarının tüm işlemlerini bitirerek ihale işlemini tamamlamak, 16- İlçemizde Bal ligi Amatör futbol takımımızın kurulmasına vesile olmak. 17- İlçe Merkezinde İlçe Kaymakamlığı le koordineli bir şekilde bir mehteran takımının kurulmasını temin etmek. 18- Tarım ve Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması için çaba ve gayretleri arttırmak. 19- İlgili kurumlarla sıkı bir iş birliği sağlanarak Özellikle İlçemiz Kır Bölgesinde arazi toplulaştırma çalıştırmalarını hızlandırmak olduğunu bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 11:00 da son verildi.

           

 

             

                  Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

2017 EKİM Ayı Meclis Kararı

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 06.10.2017                                                                                                 Karar No: 2017/09

Meclisi teşkil                                                                                                                                    EKİM

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Hakan DURUKAN.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Ekim ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılmaları Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi.  Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 01.01.2018/ 31.12.2018 tarihleri arası 1 yıl süre ile uzatılarak, adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmalarına, kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli çalışacak personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve söz konusu sözleşmelerin ise Belediye Başkanınca imzalanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 06.09.2017 tarih ve 05/933 sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır mevkii soğuk hava deposu karşısında bulunan 3891 nolu parselde kayıtlı 34.000m2 yüzölçümlü taşınmazın malikleri tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, kadastro, tapu tescil vb. tüm gider ve harç ve masraflarının dilekçe sahiplerince karşılanması ve yapılan imar planından doğacak KOP ve DOP payı dışında 10 (on) adet parselin mümkün mertebe bitişik ve bütünlük içerisinde Belediyemiz adına tapu tescilinin ayrı ayrı yapılarak teslim edilmesi kaydı ile uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Meclis üyesi Yavuz HIRA’ nın karşı oyuna karşın diğer üyelerin OY ÇOKLUĞU ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 21 Eylül 2017 Cuma Günü Saat 15:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrifleri ve MEDAŞ Genel Müdürü Sn. Erol UÇMAZBAŞ ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Eyüp ERDURAN’ ın katılımı ile Valilik toplantı salonunda elektrik ve enerji konusunda toplantı yapıldığını ve bizzat şahsımın katılımı ile İlçemiz arazi bölgeleri TR11 ve TR17 bölgelerine güçlenme trafo ilave edilmesi ve Bor İlçesinden gelen ve Balcı köyü yakınlarında kalan FİDER hattının kısa zamanda İlçemize bağlanması ayrıca İlçe Merkezi Çarşı içi havai hattının yer altına alınması ve İlçe Merkezindeki salkım saçak trafonun (monobilog) kapalı kabin içinde belediyemizce belediyemizce tahsis edilecek en yakın yere taşınması, imar sahası içerisinde yol üzerinde kalan direklerin güvenli noktalara deplase edilmesi konularını ilettiğini ve olumlu karşılandığını, 22 Eylül 2017 Cuma Günü Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in İlçemizi ve belediyemizi ziyaret ettiğini, sorunlarımızı ve çözüm yollarını ise talep ettiğimizi, akşam programında belediyemizin de destek olduğu Şehitlerimizle ilgili yemek programının gerçekleştirildiğini ve söz konusu yemeğe Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrif ettiklerini, asfalt çalışmalarının son aşamaya geldiğini ayrıca önceden bilgi verdiğimiz üzere karayollarınca Bor İlçemizden Altunhisar İstikametine D332 yol güzergahında 10 km. sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, 03.09.2017 Salı günü saat 14:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının yapıldığını, söz konusu toplantıda İlçemiz ile ilgili taleplerin dile getirildiğini, 05.09.2017 tarihi Perşembe günü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prf. Dr. Sayın Muhsin KAR Beyefendiye İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile birlikte tebrik ziyaretinde bulunduklarını ve İlçemize açılmasını talep ettiğimiz Yüksekokul teslim ettiklerini, Ecemiş suyundan 2045 yılına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde planlama yapıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

 

 

 

    

 Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ   

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                              Katip Üye

2017 Eylül Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 05.09.2017                                                                                                    Karar No: 2017/08

Meclisi teşkil                                                                                                                                   EYLÜL

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Eylül ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Karaağca Üstkol mevkiinde ki 5198 parsel sayılı yerle ilgili mevzi imar planının (Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı) kabul ve onaylanmasının gündeme alınması konusundaki meclis üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN ve arkadaşlarının teklifi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde teklif oy birliğiyle kabul edilerek aynı madde içerisinde  görüşülmesine geçildi ve meclis başkanı söz aldı söz konusu hali hazır uygulama ve nazım imar planına 5198 sayılı parsel üzerinde yapılmasının uygun olacağını ayrıca parselle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca KAMU YARARI kararı alındığı ve belgelerin mevcut olduğu bildirildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddelleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif ve kabul onaylanma hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi 2. Etap TOKİ Karşısı Ada:205 Parsel:1’ de kayıtlı park alanına “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Kaymakamlık Makamının 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Tertip Komitesi Başkanlığınca 10.07.2017 Tarih saat 14:00’ de alınan kararın içeriğinde Altunhisar Belediye Başkanlığı Koordinesinde İlçemizde 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI oluşturulması karara bağlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihi Perşembe Günü Saat:11:00’ de ise İlçe Halkımıza da ilan yapılarak kaymakam beyin başkanlığında tabela ve fidan dikim etkinliğinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu park alanına 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesinde 3804 sayılı parsel ve Sağlık Mahallesi 2771, 2772, 2773, 2774 ve 2775 sayılı parseller üzerinde imar tadilatı yapılmasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İstiklal Mahallesinde 3804 parsel bitişiğinde önceki imar planında 5 metre genişliğinde yer alan iki ayrı yolun (5+5 10) on metre genişlikte düzenlenmesi ve yeni 10 metrelik yolun imar mevzuatına uygun hale getirilmesi ayrıca Sağlık Mahallesinde önceden sehven yeşil alana dönüştürülen söz konusu yerlerdeki konut sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilerek bütünlük sağlanması ve vatandaşların özel mülkiyetlerine yapı, tadilat, tamirat vb. müracaatlarının yasal hale getirilmesine uygun olacağını bildirdi ve söz talebi olup olmadığı soruldu söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin yer aldığı alanlar üzerinde imar tadilatı yapılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c), (e) ve (u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (a) bendi ile 9, 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde içme ve kullanma suyu hizmetlerinde ön ödemeli akıllı sayaç uygulamasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce 2014/11 Sayılı Meclis Kararının 7. Maddesi Doğrultusunda TEKSAN firması ile protokol ve sözleşme imzalanmış ancak ilgili firmanın sayaç tedariki ile satış sonrası hizmetler konusunda sözleşme hükümlerini  sağlıklı bir şekilde yerine getiremedikleri görülmüş mağduriyet yaşandığını ve gerekli ihtarlarının yapılmasına rağmen aksaklığın  devam ettiğini ve çözüm olarak gerekli araştırmaların yapılarak tüm abonelerin mekanik sayaçlarının tamamının sökülerek başka bir yüklenici eli ile Belediyemizce temin edilecek ön ödemeli kartlı sayaçlarla değiştirilmesinin kamu yararına olacağını ve mağduriyetleri gidereceğini ve su tasarrufu sağlayacağını, alternatif birden ziyade firma ile de sözleşme yapılması kalite fiyat ve teknik servis hizmetlerinde rekbet oluşturulması tahakkuk ve tahsilatlara ise kolaylık getireceğini bütünlük sağlanması açısından belediyemizin yüklenici olarak görev almasını gerekirse sayaçların toptan satın alınarak 8-16 ay aralıklarında taksitli olarak  abonelere bağlanması ve tüm abonelere dini tesisler, okullar dışında ön ödemeli sayacın zorunlu olmasının ve tüm konut, işyeri vb. kurum ve kuruluşların kapsama dahil edilmesini, kanunla ve çeşitli kararlarla kapsam dışında olanların ve olabileceklerin (örneğin mabetler gibi) haklarının saklı kalmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra önceden öngörülmeyen sorun, sıkıntılar ve detaylar çıkması halinde belediye encümenine karar alma,   Belediye Başkanına ise imza yetkisi verilmesi hususları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a, 15/a, 18 (d, e, g, j, n, t) maddeleri ve bentleri ile aynı Kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifler OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 7- Belediyemiz adına tapu tescilli 234 ada parsel:1’ de kayıtlı taşınmaz ile 2832, 208, 209 ve 210 parsel numaralı parsellerin hazine adına tescilinin yapılması ayrıca Belediye Başkanına Sulhname ve mahsuplaşma yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Uzun yılları takiben belediye akaryakıt istasyonunun konut alanının ticari alana dönüştürülmeden kurulduğu gerekçesiyle fark bedeli olarak maliyeye ödenmesi istenilen yaklaşık 460.000TL dört yüz altmış bin Türk lirası  için maalesef şu ana kadar kalıcı bir çözüm sağlanamadığı ve bu konunun  kökten çözülmesi  gerektiği 2823 parsel sayılı 2454m2 öğretmen evi arsası ile 208,209 ve 210 parsel sayılı yerlerin tarla vasfında olduğu içerisinde herhangi bir mezar veya kalıntısının bulunmadığını, kadimden beri sürülüp ekildiğini, imar alanı dışında olması sebebiyle imar tadilatının yapılamadığını, İlçemiz Orta Mahalle 2823 parselde kayıtlı öğretmen evinin bulunduğu yüz ölçümlü taşınmaz ile 208, 209 ve 210 sayılı parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih ve 21105 sayılı yazısına istinaden karşılıklı uzlaşma sağlanarakve mahsuplaşma yapılarak hazine adına tescil edilmesinin  uygun olacağını  bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Maddesinin 3. Paragrafı doğrultusunda hazine adına tescil işleminin yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi doğrultusunda Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan Akaryakıt İstasyon fark bedeli ödemesi için SULHNAME ve MAHSUPLAŞMA için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Tabiat Turizmi Eylem Planı doğrultusunda Doğa koruma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn. Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn. Turgut KOÇAK ve Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile 08.07.2017 tarihi Cumartesi günü Çiftlik İlçemiz Kitreli Köyümüzden başlayarak Uyuz Göleti, Mescitli, Başyayla, Şahin yurdu, Zindan Vadisi, Yeşilyurt Köyü, Ömerli deresi, İlçe merkezi doğal çilek bahçeleri, Sıra Çakıl han, Kınık Tepesi ( höyük), Bayat köyü ve Çukurkuyu beldesinde Kahraman Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR’ in Kabrinde son bulacak şekilde talep ettiğimiz ( Trekking ) Tabiat yürüyüş (rotası) konusunda tüm parkurun yerinde inceleme ve tespitlerinin yaporuma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn.Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn Turgut KOÇAK Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile birlikte tüm parkur ve güzargah üzerinde incelemede bulundular.Turizm Eylem Planı doğrultusunda çalışma yapan Sayın bölge müdürümüz ve heyetine gönülden teşekkürler.Selam ve Dua ile ıldığını, 11 Temmuz 2017 tarihi Salı günü il merkezinde Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ile Niğde Milletvekillerimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Erdoğan ÖZEGEN başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını ve ilçemizle ilgili sorunlar ve çözüm yollarının görüşüldüğünü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle İlçe Kaymakamlığımız tertip komitesince hazırlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı özüne uygun olarak yoğun bir katılımla unutmamak unutturmamak adına gerçekleştirildiğini, 18 Temmuz 2017 Salı günü belediyemizce Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden talep ettiğimiz 2 bin adet kınalı kekliğin ilçemizi çevreleyen Hasandağı devamı sıralı dağlara salınım yapıldığını, Altunhisar Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir spor tesisleri, otopark, sağlık ocağı tuvaleti ve akaryakıt istasyonunun özellikle dış cephe boyalarının yenilendiğini, Saffet KİRAZCI’ ya ait 4459 ve4461 parsel sayılı dükkan yerlerinin kamulaştırma bedeli olarak 6669 TL’ nin ödendiği ve belediyemiz adına tapu tecil işleminin sağlandığını,  belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet 20 tonluk lastik tekerlekli kırıcı aparatı ile birlikte ekskavatör iş makinası ile bir adet 8 tonluk traktör arkası çekimli çok fonksiyonlu arozöz tankının satın alınarak hizmete sunulduğunu, Abdülhamit Han Köprüsü ve bağlantı yollarının ayrıca eksik kalan diğer yerlerle ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile karşılıklı olarak çakıl asfalt protokolü yapıldığını ayrıca ilçenin güney girişi kooperatif evlerinden başlayan Ankara Caddesi ile Belediye Akaryakıt İstasyonundan devam eden Sağlık Mahallesi Soğuk Hava Deposundan sona eren Şehit Abdulkadir Tanık Caddesi için de aynı kuruma sıcak asfalt müracaatı yapıldığını ve protokol ve asfalt bedeli konusunda ilerleme sağlandığını, 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü Ankara İlinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, 5 ve 6. Etap TOKİ konutları konusunda önümüzdeki günlerde para yatırma ve talep toplama işlemlerinin başlayacağını, Altunhisar Sulama Gölet’inin KOP hibe kaynağından kapalı sistem sulama konusunda üçlü protokol imzalarının atıldığı ve gerekçe raporunun tamamlandığını bu süreçten sonra proje ve yapım konusunda İl Özel İdaresi ve diğer kurumların programa alma vb. faaliyetlere geçileceğini 22 Ağustos 2017 günü Orman ve su işleri bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’ nun ilimize bir 14. Tesisin temel atma törenine katıldığını ve bu sırada ise belediye başkanı olarak belediyemizin yazılı talepleri olan Ömerli Deresi taşkın koruma, Altunhisar Gölet’i kapalı sistem ve yenileme ayrıca tabiat turizmini canlandıracak ve Kitreli Köyünden başlayıp Çukurkuyu kasabasından son bulacak “TREEKİNG” tabiat yürüyüş parkuru ile ilgili talebimizi yazılı ve şifa-i olarak zatıalilerine iletildiğini, Ecemiş suyu projesinin ilçemizi de kapsamadığını ve Aksaray İline geçişte yapılacağını ve Sayın bakanımızın şahsına atfen belediye başkanınca kaleme alınan “Zemzem Ruhlu Veysel Hocam” adlı şiirin okunarak takdim edildiğini Belediyemizce alınan tedbirler sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramının coşkulu ve problemsiz bir şekilde kutlandığını kurban kesimlerinin ise talep eden vatandaşlarımızca belediye kesimhanesinde hijyenik şartlarda yapıldığını, belediyemizce planlanan 5. ve 6. tarım köy ve kaloriferli TOKİ konut yerlerinin jeolojik etütleri için sondaj makinasının ilçemize geldiğini bildirdi, izleyici Mustafa YAZKAN söz aldı. Hizmeti geçmiş tüm belediye başkanlarımızdan hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler diledi ve kaldırımlara daha özen gösterilmesini, mezarlık sulamasına daha çok hassasiyet gösterilmesini yaşayan gazilerimizin de isimlerinin cadde, sokak vb. yerlere verilerek değerlendirilmesini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:35’ da son verildi.

    

 

 Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ   

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                              Katip Üye

2017 Temmuz Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.07.2017                                                                                                    Karar No: 2017/07

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait 2863 parsel sayılı çay bahçesine BAŞKAN SEYFULLAH ÖNEY PARKI ismi verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 9 Haziran 2017 tarihinde defin etmiş bulunduğumuz 1984 – 1994 Yılları  Belediye Başkanlığı yapmış Merhum Turgut ÖZAL’ ın Başbakan olarak İlçemizi ziyareti ve gölet temel atma törenlerine katılması, İlçemizin sulama göletine kavuşması, içme suyu kuyusu, un fabrikası, başta olmak üzere çeşitli hizmetleri kazandırması hususunda çok fazla emeği olan  Merhum Seyfullah ÖNEY’ in isminin İlçe Merkezimizdeki Belediyemize ait çay bahçesinde yaşatılmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu çay bahçesine “BAŞKAN SEYFULLAH ÖNEY PARKI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Yüksekokul müracaat dosyamızın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adnan GÖRÜR beye İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile birlikte 05.06.2017 günü saat 15:30’ da teslim edildiğini, rektör hocanın ise YÖK Başkanımızla görüşerek ilçemize yüksekokul açılması hususunda olumlu bilgi sunulduğu, yeni atanacak rektör hoca tarafından işlemlerin başlatılacağının tarafımıza iletildiğini, Karayolları Bölge Müdürü Sn. Şenol ALTINOK beyle 07.06.2017 günü telefonla görüşme yapılarak ilçemiz Boğas mevkiindeki dönel kavşak talebimizin 2017 yılı içerisinde yapılacağını, ayrıca Altunhisar Bor Arasında D-332 karayolumuzun Bor’ dan itibaren 10 km. kısmına sıcak asfalt yapılacağını, Altunhisar E-90 arası kalan 31 km. yol bölümünün ise 12m. genişliğinde viraj, kurp vb. iyileştirme programının yapıldığını, 13.06.2017 Salı Günü Ankara İline gidilerek TOKİ projeleri konusunda görüşmeler yapıldığını, İlçemize Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Konusunda (TDİOSB) girişimler başlatıldığını, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Faruk FIRATOĞLU ile İlçemiz Kır bölgesi arazi toplulaştırılması ihalesi ile ilgili görüşüldüğü ve ihale programına alındığını, önceden çevre yolu aydınlatma kazı bedeli ile ilgili girişimler yapılarak 22.900₺ paranın belediyemiz hesabına aktarılmasının sağlandığını, 10 Haziran 2017 tarihi Cumartesi Günü Dünya Yetimler Gününde tarafımızdan vesile olunarak iftar yemeği ikramı gerçekleştirildiği ve yine mali kaynağı şahsımızca karşılanarak 21 Haziran 2017 Çarşamba Günü toplu olarak iftar yemeği ikramı yapıldığını bildirdi ayrıca daha önceden belediyemizce İller Bankasına Müracaat ve takip ettiğimiz yaklaşık 90.000₺ bedelli 100/110 çaplı 2160m., 80/90 çaplı 3180m., 50/60 çaplı 2496m. PVC hibe boru ile birlikte 360+530+360 adet contaları 15.06.2017 tarihi Perşembe Günü belediyemiz görevlilerince teslim alınarak depolarımıza istif edildiğini,   Ramazan Bayramının sorunsuz, coşkulu bir şekilde inancımızın manevi ikliminde gerçekleştiğini, 01 Temmuz 2017 Cumartesi günü 6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerinin Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Niğde AK Parti Milletvekili Erdoğan ÖZEGEN, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alparslan KAVAKLIOĞLU, Niğde Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent KÜÇÜKTUNA, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl genel ve belediye meclis üyeleri, Kurum Amirleri, Siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımızın yoğun katılımlarıyla amacına uygun olarak Belediyemiz Zindan Vadisi Mesire Alanında yapıldığını, İlimize Pendik Kaymakamı Yılmaz ŞİMŞEK’ in Vali olarak atandığını bir önceki Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU ise belediyemize de veda ziyaretine bulunarak 30 Haziran 2017 Cuma Günü ilimizden ayrıldığını, Niğde Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 387 sayılı yazıları ile ilçemizde 4632 parsel sayılı yerin BÜYÜK SANAYİ ALANI olarak planlandığını belediyemizse ise uygun görüşle cevap verildiğini, ayrıca Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığından önceden talep ettiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Daire Başkanı Sayın Deniz ORUÇ koordinatör Feti MOLLA ile Mustafa AYDIN isimli heyetin 06/07 Temmuz 2017 Perşembe – Cuma günleri yer seçimi için İlçemize geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını, önceden belediyemizce İl Koordinasyon Kurulunda dile getirdiğimiz Zindan Vadisi Mesire Alanının Turizm Eylem Planına alınması konusundaki talebimiz üzerine 08.07.2017 tarihi Cumartesi günü Adana Doğal Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Sayın Etem BOZ’ un ilçemize geleceğini ve yer üzerinde inceleme yapılacağını, belediye alacaklarının ise 1.200.000₺’na ulaştığını bu hususta vatandaşın ihmalkâr olduğunu, 2017 Temmuz ayı içerisinde tebligat, Ağustos Ayını takiben ise icra ve haciz işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

 

      Erdal SARI                                  Yavuz HIRA                           Davut MENDİ

    Meclis Başkanı                              Katip Üye                              Katip Üye

2017 HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 02.06.2017                                                                                                    Karar No: 2017/06

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Yaşar KUZUCU.

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Haziran ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden Belediye Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2017 tarih ve bila sayılı iki ayrı gündem dışı önergenin gündeme alınması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde önergeler oy birliği ile kabul edilmesinin ardından görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 665 Sayılı Yazılarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı söz konusu yazı ile İlçemiz Sağlık Mahallesi ada:111, parsel:1’ de kayıtlı mülkiyeti hazineye ait taşınmazın imar planında Askerlik Şubesi için tahsis edilen taşınmazın Altunhisar Kaymakamlığının 25.05.2017 tarih ve 665 sayılı yazısı ile ilgili kurumlarca askerlik şubesine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle tahsisin kaldırılıp TİCARİ ALANA dönüştürülmesinin talep edildiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde ada:111, parsel:1’ de kayıtlı 2.323,50m2 mülkiyeti hazineye ait taşınmazın imar planında “TİCARİ ALAN” olarak değiştirilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c), (e) ve (u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (a) bendi ile 9, 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan İşçi Memur Sözleşmeleri Ayrıca Mal ve Hizmet Satın Alma iş ve işlemlerinde Çeşitli Kurumlar Arasında Belediye Başkanına Sözleşme ve Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizin İşçi Memur Sözleşmeleri Ayrıca Mal ve Hizmet Satın Alma Konularında Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yetkisi verilmesinin zaruri olduğunu bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde TOKİ – Belediye İşbirliğinde Tarım köy ve Sosyal Konutların yapılması ayrıca Belediye Başkanına söz konusu faaliyetlerde yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Kapanan belediyelerden ve civar köylerden göçün yaşandığı ilçemizde konut sıkıntısı baş göstermektedir. Hedefimiz, köy ve kasabalardaki halkımızın büyük şehirlere göçünü engellemek ve büyük şehirlerde kalan özellikle emekli hemşehrilerimizin anayurtlarına geri dönüşlerini hızlandırmak, hak sahiplerine kendi örf adet ve kültürlerinde daha yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu vesile ile ilçemiz halkına 5. ve 6. etap olarak yerel kent mimarisine uygun ayrıca çağdaş mimariye dayalı ve depreme dayanıklı TOKİ Konutlarını kazandırmak birincil önceliğimizdir. Belediyemizce ilçe genelinde toplu konutlar için bir ay gibi kısa bir sürede anket çalışması yapılmış başta ilçe merkezi ve civar kasabalarda yaşayan hemşehrilerimiz olmak üzere ilçe dışında yaşayan hemşehrilerimizle birlikte 612 kişi başvuruda bulunmuştur. 331 hane tarımköy uygulamasını yoğun ilgiyle karşılamıştır. Bu doğrultuda idaremizce; 1- Sağlık Mahallesi’nde 1.Etap Toki Konutlarının hemen yanında 237 Ada 3 Parsel sayılı 7.863,11 m² taşınmaz üzerinde (2+1  75 adet, 3+1  75 adet) olmak üzere asgari 150 adet kaloriferli 6-9 katlı konutlar ile, 2- İstiklal Mahallesi’nde ise 5204 Parsel sayılı 108.279,49 m²  taşınmazın üzerinde Tarımköy Uygulamasının yapılması öngörülmekte olup projenin 300 – 400 m² arsa üzerinde 75 – 80 m² aralığında düşünüldüğü, alanın tamamının çitle çevrilmesi, sobalı olarak dizayn edilmesi, çatı üzeri güneş enerjili sıcak su üretimli olması, arsa bitişiğinden geçen baraj kanalından kapalı bahçe sulama sistemi yapılması asgari dört dükkanlı ticaret merkezi ile bir adet kapıcı dairesi inşa edilmesi, ayrıca konutların Selçuklu Mimarisi’ne uygun olarak düzenlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Toplu konut planlanan bölgelerde enerji nakil hattı, yol, içme suyu, kanalizasyon yağmur suyu drenaj vb. herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Her iki taşınmaz için Hazine’den gerekli izinler alınmış olup söz konusu projeler için kamu yararı gözetilerek uygun görüş bildirilmiş olup söz konusu projelerin hayata geçirilmesi konusunda her türlü resmi iş ve işlemlerde Belediye Başkanına yetki verilmesinin gerekli olduğunu bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c, e, j, u) ve 75. Maddesinin (a, b, c, d) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun (7,8,10,11,12,18,19) Maddeleri doğrultusunda söz konusu Toplu Konut Projelerinin Uygulanmasında yapılacak her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Belediyemizin Tüzel Kişiliğinde olan Şehit Ömer HALİSDEMİR Halı saha ve spor tesislerinin kiraya verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Söz konusu işletmenin asgari 3 yıl süre ile müstecire ihale edilmesinin uygun olacağını ilçemize yüksekokul açılması halinde ilgili işletmenin Niğde Üniversitesine devredileceği belirtilen şartlı ve koşullu bir şartname hazırlanmasının uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra ilgili teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi ile 75. Maddesinin a, b, c ve d bentleri doğrultusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 24.05.2017 tarih ve 10/504 sayılı Sn. Güllü EVREN’ e ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Söz konusu dilekçe içeriğinde Belediyemiz Zindan Vadisi Mesire Alanı içerisindeki uygun görülen doğal taşlarla yapılmış hazır bir çeşmeye önceden yapılan masraflarının karşılanması kaydı ile Mahmut – Güllü EVREN hayrat çeşmesi olarak isim verilmesinin talep edildiğini,  mesire alanı içerisindeki Zindan Konağı Batısındaki taş çeşmeye maliyetinin dilekçe sahibince Belediye Veznesine yatırılması şartıyla  “MAHMUT – GÜLLÜ EVREN” isminin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra önerilen teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesince söz konusu teklif oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Devlet Malzeme Ofisine 20 ton kapasiteli Hidromek marka kırıcılı ekskavatör iş makinasının sipariş edildiğini, 24 Mayıs 2017 tarihi Çarşamba günü Ömerli Deresi taşkın koruma tesislerinin proje yüklenicisi yetkilileri ile yerinde görüşülerek istişare yapıldığını, ağaçlandırma alanlarına takviye fidan dikimi yapıldığını ve sulamalarının aralıksız sürdürüldüğünü, çim biçme ve temizlik çalışmalarına devam edildiğini,  1 Temmuz 2017 tarihi Cumartesi günü yapılacak olan 6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerinin hazırlıklarına başlanıldığını ve davetiyelerinin basıldığını Belediye Akaryakıt İstasyonu ile ilgili cezanın mahsuplaşması için Milli Emlak Denetimi Sayın Mehmet DOĞAN’ ın çalışmalara başladığını 01 Haziran 2017 tarihinde Ankara İlimize günübirlik ziyaret yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile YÖK İdaresinde temaslarda bulunulduğunu bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.

 

 

      Erdal SARI                                  Yavuz HIRA                           Davut MENDİ

    Meclis Başkanı                            Katip Üye                               Katip Üye

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAddN225TqpPE6QyM1lEN2jJMAGB1bJojQ&callback=initMap">