5204 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 5204 parsele dair hazırlanan 511019167 PİN teklifi ve imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 21.06.2023 Tarih ve 31 Sayılı karan ile onaylanmıştır. Plan değişiklik raporu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b Maddesi gereğince belediye hizmet binası ilan panosunda ve eş zamanlı olarak belediyemiz web sitesinde
otuz (30) gün süreyle askıya çıkarılmış olup süresi içinde itiraz edilebileceği ilgililere ilanen tebliğ olunur.

31 NOLU KARAR KAYIT