İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 ncü Bölgede 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına ait duyuru