İstiklal Mahallesindeki Belediye Hizmet Alanı, Park, Trafo Alanı, Konut + Ticaret kullanımdaki, 5120, 5121 parsellerin bulunduğu imar adası imar planı değişikliği

5120

PLAN