Sağlık Mahallesinde Konut, Yan Yol ve Konut + Ticaret kullanımdaki, 246 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin bulunduğu imar adalarının İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

246

PLAN